+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Zápis -2022

Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543

Příspěvková organizace,PSČ 393 55 okres Pelhřimov

www.zs-prazska-pe.cz, mail: reditel@zs-prazska-pe.cz,  t+f  565 326292

Zápis žáků

do l. ročníku Základní školy Pelhřimov, Na Pražské 1543

 

pro školní rok 2022/2023 se bude konat v budově školy ve dnech:

 

pátek   8. dubna  2022 od 14.00 do 17.00 hodin

sobota  9. dubna  2022 od   8.00 do 10.00 hodin

 

 

Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 31.srpna 2022 dovrší šestý rok věku.

 

Rodiče k zápisu předloží:

doklad o bydlišti a rodný list dítěte (může být nahrazeno  občanským průkazem rodiče se záznamem o narození dítěte včetně rodného čísla a státní příslušnosti).

 

             Ředitel základní školy je vázán povinností  přednostně  zařadit do základní školy žáka s trvalým pobytem ve spádovém obvodu základní školy.

Ředitel základní školy může přijmout další žáky  nespadající do stanoveného spádového obvodu  dle daných kritérií (viz níže).

O umístění dítěte do základní školy rozhoduje ředitel školy.

 

                                                                                                                                                                                                        V Pelhřimově dne   1. března  2022                   Mgr. Luděk Charouzek

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ředitel školy

 

 

 

Spádový obvod pro ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543

 

Ulice

Arch. Janáka

Peklo

Belka

Poděbradova

Dobiášova

Podolce

Dr. Kralerta

Pražská

Dr. Tyrše

Radětínská

Hamr

Rubešova

Hodějovická

Sadová

Hrnčířská

Sdružená

Humpolecká

Slovanského bratrství

K Tenisu

Strachovská

Karlovo nám.

Svatovítské nám.

Krasíkovická

U Prostředního mlýna

Lesní

U Radětína

Masarykovo nám.

U Rendlíku

Na Obci

U Sauny

Na Škvárově

U Stínadel

Nábřeží rekordů a kuriozit

V Lomech

Nová

V.B. Juhna

Okružní

Válkova

Palackého

Zahradní

 

 

Místní části

Bitětice                                             Lipice

Čakovice                                          Pejškov

 

 

Smluvní obce

 

Bácovice, Červená Řečice, Útěchovičky

 

Vážení rodiče,

k Zápisu na naší školu se dostavilo 76 dětí, z toho 16 dětí žádalo o odklad školní docházky. K dnešnímu dni máme již všech 16 dětí s OŠD vyřízených, takže Vám mohu s potěšením oznámit, že všechny děti, které žádaly o přijetí na naší školu, byly přijaty!

Děkujeme za důvěru!

Na přelomu května a června Vás pozveme na první informativní schůzku, kde se dozvíte rozdělení dětí do tříd a další důležité informace k nástupu do školy.  Rovněž Vám bude předloženo Rozhodnutí o přijetí. Pozvánka na schůzku Vám bude poslána mailem na Vaši adresu a také bude umístěna na našich stránkách.