+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Odhlášky a přihlášky

 

Odhlášku či přihlášku stravy můžete provést na adrese ZDE.

Postup odhlašování stravy a volba jídla

Na webové adrese www.zs-prazska-pe.cz  najdete jídelní lístky, vnitřní řád školní jídelny a aktuality, ve kterých získáte nové informace o provozu školní jídelny.

Důležitá pro všechny strávníky je ikona „ Odhláška / přihláška stravy „ – program i-Stravné.

Každý strávník obdrží  ID číslo a heslo, které bude používat pro přihlášení.

Toto číslo strávníka bude uváděno jako specifický symbol u platby za stravné / na složence a ve výpisech z účtů /. Heslo přidělené lze ponechat nebo změnit – uložit.

Od 6,00 hod do 7,00 hodin je pauza pro zpracování dat a program – Stravné nefunguje.

 

Změna jídla - tuto změnu lze provést těmito způsobby

  • 1. po internetu
  • 2. u objednávkového terminálu před jídelnou
  • 3. výjimečně  v kanceláři jídelny

Strávník bude stále přihlášen na oběd č. 1. a volit si bude pouze v případě, že bude chtít oběd č.2.

Nejlépe je změnu (tj. volbu oběda č. 2) provést po zveřejnění jídelního lístku na celých 14 dní dopředu. Nejpozději lze změnu provést 2 pracovní dny předem / např. v pondělí  do 8 hodin ráno si můžete volit oběd na středu /. Odhlášku na následující den lze provést pouze do 12.30 hodin. (počítají se pouze pracovní dny). Náhlé změny (nemoc) lze odhlásit pouze po telefonu do 8 hodin ráno pouze u žáků ZŠ.

Upozornění – oběd číslo 2 ŠJ nebude vařit, pokud se přihlásí méně než 50 strávníků.

 

Přehled odběru :

Vysvětlivky :

V kolonce odebráno                             Znamená

---------------------------------------------------------------

1 oběd č. 1 byl odebrán
2 oběd č. 2 byl odebrán
nečipnuto oběd nebyl odebrán nebo byl odebrán, ale nebylo čipnuto
odhlášeno oběd byl odhlášen