+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Tvoření

Listopad 2019 - Předvánoční tvoření v keramické dílně

Ker13.jpg
Ker12.jpg
Ker11.jpg
Ker10.jpg
ker9.jpg
Ker8.jpg
Ker7.jpg
Ker6.jpg
Ker5.jpg
Ker4.jpg
Ker3.jpg
Ker2.jpg
Ker1.jpg

Výroba lucerniček

Keramika.jpg

Keramický plenér 2018

keramika8.jpg
keramika7.jpg
kramika 6.jpg
keramika5.jpg
keramika 4.jpg
keramika3.jpg
keramika2.jpg
keramika1.jpg

Naše cesta za keramikou

Blíží se konec školního roku a jednotlivé třídy brzy začnou jezdit na své vysněné výlety. Jaké to bude opustit školní budovu a zamířit někam do přírody si mohli žáci naší ZŠ Na Pražské tak trochu vyzkoušet už nyní – nešlo však o žádné povalování, lelkování a prachobyčejný odpočinek… Část žáků druhého stupně zajímajících se o výtvarnou výchovu měla možnost odjet na pobytový keramický kurz do Koněšína, středně velké vesnice nedaleko Třebíče.

Kurz trval od 10. do 12. Května 2010. V pondělí se nás o ranních hodinách před školou sešlo asi třicet, a to včetně paní učitelek Evy Hunalové a Marie Křemenové, které nás měly následující dny na starost.

Hned po příjezdu na místo viděla řada z nás svou nejbližší budoucnost docela pesimisticky, protože způsob ubytování neodpovídal našim představám. Osmičlenná skupinka už se nevešla do pokojů poblíž keramické dílny, a tak musela několikrát denně zvládat úděsnou štreku ze sportovní ubytovny, stojící na druhé straně vesnice (L). Přesto jsme si to nakonec užili!!

Každý den jsme trávili několik hodin v ateliéru, kde jsme se věnovali vlastní tvorbě na daná témata – vyráběli jsme masky, nádoby z válečků a modelovali zvířata. Zájemci (téměř všichni) si druhý den vyzkoušeli i práci na hrnčířském kruhu. Přesvědčili jsme se, že vytočit třeba jen obyčejnou mističku není vůbec jednoduché.

Vytouženého volného času nebylo bohužel mnoho, navíc nám z něho paní učitelky hned první odpoledne podstatnou část elegantně „ukradly“ OHROMNÝM nápadem jít ven kreslit…  Ve zbytku jsme většinou hráli karty, ping-pong, na schovávanou a jednou též nohejbal. Každý večer jsme trávili společně u ohně, kde jsme si mohli opékat vuřty a úžasné „hady“z kynutého těsta, které nám vždy připravil pan kuchař. Na ně budeme obzvlášť dlouho vzpomínat… Co se týče dalšího stravování, živili nás docela dobře a hlavně často (J).

I přes minimální volno a určitou nespokojenost s ubytováním se ale asi většina z nás shodne na tom, že tyto tři dny byly PARÁDNÍ. Nadlouho nám je budou připomínat mj. i všechny naše výrobky, které si po výstavě budeme moci odnést domů. Chcete-li je také vidět, sledujte informační nástěnky ve škole nebo školní webové stránky, z nichž se o přesném termínu a místu výstavy jistě dozvíte.

Za ostatní účastníky kurzu Andrea Růžková, Lucie Ryšavá a Daniela Truplová,
ZŠ Na Pražské Pelhřimov

Naše cesta za keramikou
Naše cesta za keramikou
Naše cesta za keramikou
Naše cesta za keramikou
Naše cesta za keramikou
Naše cesta za keramikou
Naše cesta za keramikou

Výstava v kostele sv. Víta

Po ukončení keramického plenéru v Koněšíně byla realizována výstava všech výrobků našich žáků, které v Koněšíně vznikly.

Výstava byla nainstalována v kostele sv. Víta v Pelhřimově po oba dva měsíce letních prázdnin ( červenec – srpen 2010). Byla součástí výstavy Panoramatické fotografie.

Vystavené práce sklidily obdiv u návštěvníků, v knize návštěv byla spousta milých vzkazů.

Výstava v kostele sv. Víta
Výstava v kostele sv. Víta
Výstava v kostele sv. Víta
Výstava v kostele sv. Víta
Výstava v kostele sv. Víta

Hrnčířský kruh a točířská hlína

Pro školní keramickou dílnu byl ve  školním roce 2009 – 2010 zakoupen hrnčířský kruh a točířská hlína. Výhledově je plánováno zakoupení nářadí pro žáky a pícka na smalt s materiálem.

Vše je financováno z fondu ESF.

Hrnčířský kruh a točířská hlína
Hrnčířský kruh a točířská hlína
Hrnčířský kruh a točířská hlína

Naše cesta za uměním

Ve dnech 23. – 25. 5. 2011 jsme se spolu s dalšími dvaadvaceti žáky 2. stupně naší ZŠ Na Pražské zúčastnili keramického plenéru v Lipnici nad Sázavou, který byl prostřednictvím grantu hrazený z Evropského sociálního fondu EU.  Program byl více než pestrý. První den jsme se ubytovali a seznámili se všemi místy, na kterých zde probíhá praktická výuka některých uměleckých oborů – prohlédli jsme si dílnu uměleckých kovářů, pracoviště kameníků, kamenosochařů i ateliér pro keramickou tvorbu. Vše bylo velmi zajímavé a pro většinu z nás úplně nové.Protože bylo krásné počasí, trochu jsme se prošli po okolí. Podívali jsme se do lesa a k místním lomům na kamenné ucho a oči (vytesané přímo do skály) a pokusili se je nakreslit. Mnozí z nás měli potom ještě dost energie (možná se i potřebovali trochu odreagovat), takže se „vrhli“ na házení žabek do vody. Užili jsme si to.Po návratu a vydatné večeři jsme se nadšeně vydali do keramické dílny, abychom si vymodelovali naše první výrobky. Někdo šel ještě dokreslovat nedokončené výkresy. Oboje nás moc bavilo, vše jsme dělali naprosto dobrovolně!Druhý den jsme měli naplánovanou exkurzi do Akademie - Střední odborné školy uměleckoprůmyslové ve Světlé nad Sázavou, která dopadla opravdu skvěle! Vstávali jsme sice dost brzy a k autobusu museli ujít pěkný kus cesty, ale stálo to za to. Ve škole se o nás nejvíce starala paní Kotěrová a paní magistra Ratajová. Dozvěděli jsme se něco o jednotlivých oborech, které se na škole vyučují, a o různých možnostech, které škola svým studentům nabízí. Pak jsme se se zájmem podívali na část filmu o sklářské výrobě, protože tamní sklářskou huť nebylo možné kvůli jejímu odstavení navštívit přímo. Už tady se hodně ozývalo: „Sem chci jít po devítce!“ Při další prohlídce školních chodeb a různých vystavených exponátů jsme navštívili mj. i dílnu, ve které probíhala výuka broušení skla, a sklářský ateliér, ve kterém studenti pracovali na svých vlastních návrzích. I toto bylo velmi zajímavé, všichni jsme viděli něco podobného poprvé. K dalším činnostem jsme se rozdělili do tří skupin – jedna si šla vyzkoušet malování na sklo (každý si odsud odnášel aspoň jednu vlastnoručně vyzdobenou skleničku), druhá si vyráběla drobné keramické šperky a třetí se seznamovala s prací na hrnčířském kruhu. Naše paní učitelky asi občas žasly, protože se některým z nás opravdu dařilo. A hlavně – dost nás to bavilo. Tamní studenti i paní mistrová se nám velmi věnovali, radili nám a v případě potřeby pomáhali. I oni nás docela chválili… Když se jednotlivé skupiny na pracovištích prostřídaly, byla exkurze u konce. Škola na nás udělala velký dojem! Líbila se nám i zdejší galerie, různé relaxační prostory a třeba i místní jídelna. Do budoucna se sem chtějí někteří z nás určitě přihlásit.Po návštěvě školy jsme sešli na náměstí a měli asi hodinový rozchod. „Nadlábli“ jsme se, něco málo utratili a jeli zpět na internát, ve kterém jsme byli ubytovaní. Po večeři chtěli jít všichni ještě jednou do keramické dílny, kde se věnovali další vlastní tvorbě. Kdo už byl s prací hotov nebo koho to už nebavilo, šel do lesa obstarávat dřevo na oheň. Při následném opékání buřtíků se začal zvedat vítr a zatahovat obloha, ale počasí naštěstí ještě vydrželo. Před námi byla poslední plenérová noc. Někteří si šli spokojeně lehnout, ale byli tu i jedinci, kteří se chystali ještě trochu si to užít. Paní učitelky nás „proškolily“ o hluku a o tom, kdy je třeba jít spát, což jsme docela dodrželi.Druhý den jsme se vydali na prohlídku hradu Lipnice, kde se nám také velmi líbilo. Po dobrém obědě už jsme jen se smutkem balili, uklízeli pokoje a udělali závěrečné hodnocení… Čekala nás cesta domů, plenér skončil. 

S klidem však můžeme prohlásit, že to bylo príma!!!

Za účastníky kurzu Roman Dolejší, Julie Čamrová, Tereza Sekalová, Jan Kuběna z 9.B

Zpětná vazba od žáků

1) Co jsem na plenéru nejvíc ocenil/a:

 • Oceňuji, že nám umožnili pracovat ve velkém ateliéru, prohlédnout si další ateliéry a líbily se mi výlety do přírody a města.
 • Bavila mě práce shlínou, malování na sklo, opékání špekáčků a prohlídka hradu Lipnice.
 • Nejvíc se mi líbilo vkeramické dílně!
 • Chození do keramické dílny.
 • Na tomto plenéru se mi nejvíc líbil pestrý program a umělecká škola ve Světlé.
 • Nejvíc jsem byla spokojená stím, že jsme jeli do školy ve Světlé nad Sázavou.
 • Práce na hrnčířském kruhu.
 • Oceňuji volnost, jako že nás učitelky nehlídaly tolik jako prvňáky. Nejvíce se mi líbilo kreslení vpřírodě a prostředí, ve kterém jsme tu byli, tím myslím i pokoje.
 • Výborné bylo, že jsme se mohli podívat do tamější umělecké školy, co všechno tam dělají.
 • Na tomto plenéru se mi velice líbilo to, že jsme si zkusili i něco jiného než jen malování a kreslení. Také se mi líbily ty oči a ucho ve skále.
 • Líbilo se mi, že jsme si mohli zkusit výrobu zhlíny a kreslení na sklo.
 • Nejvíc se mi líbila škola ve Světlé nad Sázavou a hlavně ochota všech žáků, kteří se nám tam věnovali.
 • Moc mě bavilo vyrábět zhlíny. Ráda modeluju zvířátka. Bylo dobré, že jsme se mohli podívat na hrad Lipnici. Také bylo fajn kreslit kamenné oči a ucho vytesané do skály.
 • Škola ve Světlé! Líbilo se mi, že se nám hezky věnovali a pomáhali nám.
 • Vyzkoušení nových věcí.
 • Oceňuju dobré jídlo a to, že jsme mohli být dlouho vkeramické dílně. Jsem ráda, že jsme si výrobky mohli odvézt kdokončení.
 • Hodně se mi líbilo vté škole. Také bylo dobré, že jsme dělali hodně keramiky.
 • Vážím si toho, že jsme mohli pracovat i večer a že jsme měli dobré paní učitelky, které nám připravily pěkný program.
 • Moc se mi líbilo modelování vateliéru a malování na sklo.
 • Výborná byla návštěva Akademie ve Světlé nad Sázavou. Celkově byla na plenéru sranda a zábava. I návštěva hradu byla báječná.
 • Nejvíce oceňuji to, že jsme se mohli podívat, jak se co vyrábí, a dokonce jsme si i některé profese vyzkoušeli.
 • Moc oceňuji paní učitelky, že to snámi ty tři dny vydržely. Dále se mi líbilo to, že jsme se mohli přiučit něčemu novému, např. točení na hrnčířském kruhu, které bylo pro většinu šesťáků nové.
 • Nejlepší byla dílna vLipnici nad Sázavou a střední škola ve Světlé. Bavilo mě i kreslit.
 • Úžasná je výroba keramiky i ta škola, do které se chci přihlásit.
 • Že vyšlo počasí!

2) Co by se podle mého názoru mohlo na příštích plenérech zlepšit:

 • Myslím si, že bychom na kurzu měli být více dní a také se mi nelíbilo chování některých dětí.
 • Vzít i první stupeň, aby tady byla větší sranda.
 • Abychom se na pokoji už nedívaly na děsivé filmy a aby nám holky zvedlejšího pokoje neklepaly na dveře!
 • Lepší výběr motivů na kreslení.
 • Asi bych tu byla déle, abychom mohli být ještě víc vkeramické dílně.
 • Mohly by se zlepšit pokoje, protože byly celkem malý.
 • Více pokojů stelevizí (nejlépe na všech)!
 • Nelíbilo se mi chování některých účastníků.
 • Nebavilo mě vyrábění keramických šperků.
 • Myslím si, že bychom tu měli být více dní a mít víc přestávek.
 • Více procházek do okolí a prodloužil bych to na týden.
 • Já bych asi nic neměnila.
 • Chyběla mi možnost zamknout se při sprchování.
 • Dal bych později večerku.
 • Mít jiné spolubydlící.
 • Kdybych sem měla jet znovu, změnila bych jídlo. Moc mi nechutnalo.
 • Byla bych ráda, aby byl další plenér tak aspoň na týden. Tady se mi to moc líbilo, bylo tu fajn.
 • První noc tu trochu křičeli jiní ubytovaní, a tak jsme se skamarádkami chvilku bály, ale jinak se mi tu líbilo.
 • Ubytování nebylo moc dobré. Chodili jsme na daleká místa pěšky. Svačin bylo moc, nestíhala jsem je jíst.

3) V této otázce se měly děti vyjádřit k tomu, jak moc je oslovily jednotlivé tvořivé činnosti - měly jim přiřadit známku jako ve škole.

Většinou se objevovaly samé jedničky (mnohdy i několikrát podtržené). Asi nejvíce je bavila samostatná keramická tvorba, točení na kruhu a malování na sklo, špatně ale nedopadla ani výroba šperků či kresba v přírodě.

4) Jak bys ohodnotil svou vlastní práci a působení na tomto plenéru?

 • Super (až na to, že jsem i zlobil).
 • Moc se mi nedařilo kreslení, ale moc mě bavila vlastní keramická tvorba – myslím si, že se mi masky docela povedly. I věci ze Světlé jsou myslím vydařené.
 • Plenér mě moc bavil a příště bych chtěla jet znovu. Vmodelování mám ještě nějaké rezervy, ale kresba kamenných očí a ucha mě bavila a docela mi to šlo.
 • Věci se mi tu dařily více než ve škole. Myslím, že keramika se mi povedla, kreslení trochu míň.
 • Podle mého názoru jsem na tomto plenéru kreslila fakt pěkně, obrázky se mi líbily. Keramika mě zaujala, ale něco mě postupně přestalo bavit. Točení na kruhu jsem nejdřív nepochopila, ale pak to bylo fakt pěkný!
 • Něco mi šlo, něco ne. Povedly se mi skleničky, ale točení na tom kruhu moc ne.
 • Dařilo se mi kreslení, keramiku bych mohla zlepšit, nešlo mi točení na kruhu.
 • Bavilo mě točení na kruhu, vyrábění vateliéru a nošení dříví zlesa na oheň.
 • Dařilo se mi na hrnčířském kruhu. Jinak - někdy jsem neposlouchala instrukce.
 • Bylo to super, dařilo se mi!
 • Myslím si, že se mnou nebyl problém, nezlobil jsem. Na akademii jsem se snažil pochytit všechno, co bylo možné. Rád bych se zlepšil ve vlastní tvorbě a vkreslení.
 • Neměl bych vzdávat to, co mi nejde. Myslím si, že keramika mi docela jde, vkreslení se mi občas něco nepovede.
 • Velké rezervy mám ve vymýšlení, chybí mi inspirace. Jinak bych se ohodnotila tak na 1-.
 • Baví mě kresba a malba – výkres se mi podle mého názoru povedl. Točení na kruhu mi sice moc nešlo, ale bavilo mě. Výroba šperků – to jako vůbec, pro mě asi nejhorší činnost. Celkově to ale bylo super.
 • Nešlo mi kreslení kamenného oka, ale bavilo mě točení na hrnčířském kruhu a malování skla! Myslím si, že i keramické výrobky se mi docela povedly – bavilo mě to.
 • Zjistil jsem, že umím pracovat na kruhu, i když jsem to nikdy dříve nedělal. Co se týče mého chování, bylo dobré.
 • Většinou se mi něco nepovedlo, ale od toho je tento kurz, který mi pomáhá zlepšovat se vtom, co mě baví.
 • Nevím, nevím, nevím.
 • Moje výrobky a obrázky se mi docela líbily. Vkeramice se mi dařilo.
 • Mohla bych se líp chovat. Líbilo se mi, že jsem dokázala pomoct jiným.
 • Zjistila jsem, že mi keramika moc nejde, ale kreslení ano.
 • Tento plenér jsem si chtěl hlavně užít, protože je to můj poslední na této škole. Možná jsem si ho užíval moc a ztoho důvodu jsem toho ani moc nevyrobil. Ale jinak super!!!!
 • Myslím si, že se mi většina věcí docela povedla, ale třeba malování na sklo mě moc nezaujalo. Jinak ale bylo všechno dobré!
 • S pobytem jsem si nesedla, ale ta tvorba byla úplně čuprová.
Naše cesta za uměním
Naše cesta za uměním
Naše cesta za uměním
Naše cesta za uměním

Keramický kurz ve Slavonicích

Keramického kurzu ve Slavonicích a Maříži se zúčastnilo 25 žáků druhého stupně zajímajících se o výtvarnou výchovu, 1 učitel II.stupně a 1 vychovatelka školní družiny.  Kurz trval od 24.do26. dubna 2012.V hotelu Arkáda ve Slavonicích jsme nejprve vyložili zavazadla a keramický materiál a ihned jsme naším autobusem přejeli do nedaleké vesnice Maříž, kde jsme navštívili keramickou dílnu. V ateliéru jsme viděli točení na kruhu a vytlačování keramické hlíny do sádrových forem, což bylo pro děti úplnou novinkou.Někteří žáci si vyzkoušeli točení na hrnčířském kruhu, někteří malovali glazurami na již připravené hrníčky a někteří si namalovali trička.Po obědě v Maříži jsme se vydali pěšky do Slavonic (asi 3 km) a ubytovali jsme se v hotelu.Každý den jsme tvořili pohádkové postavičky z hlíny podle návrhů, které si děti vytvořily před odjezdem na keramický plenér. Kvalitní návrhy byly tentokrát hlavním kritériem pro výběr účastníků ker.pobytu.Ve volném čase, kterého bylo velice málo, děti většinou hrály hry, jeden večer jsme trávili v keramické dílně, jeden večer procházkou po Slavonicích.Prohlídka ateliéru v Maříži hned na začátku pobytu byla pro všechny velice inspirativní, děti dostaly velkou chuť do vlastní tvorby. Obdivovaly barevnost a odvážné zdobení typické pro mařížskou keramiku. Velice jsme byli všichni nadšeni z pro nás nového způsobu zdobení keramiky – vyrýváním glazury. Po vypálení výrobků ze Slavonic si tuto techniku zdobení určitě vyzkoušíme v naší školní dílně.Výrobky z keramického kurzu budou vypáleny ve školní keramické dílně, pak naglazovány a ještě doplněny textilem – oblečení pohádkových postaviček, kulisy apod. , což bude ještě velice pracné Práce žáků budou nafoceny a  vystaveny ve škole.Tento keramický pobyt hodnotím jako velice přínosný jak pro žáky, tak pro učitele. Získali jsme mnoho nových zkušeností a námětů pro naši práci. Děti byly velice nadšené vlastní tvorbou, téma je velice zaujalo.  Někteří pracovali s keramickou hlínou poprvé. Vznikla krásná díla – Rákosníček s rybníčkem, domečkem a pařezem, postavičky z pohádky O veliké řepě, Pat a Mat, tři prasátka s maminkou a vlkem v kotli, víla Amálka, Maková panenka a motýl Emanuel, Mach a Šebestová s Jonatánem, vodník, čarodějnice, čert, Karkulka s vlkem, krteček s ježkem a zajícem, Gargamel a Šmoulinka , hloupý Honza a další.

Zpětná vazba od žáků

1) Co jsem se na keramickém plenéru naučil/a?

 • Naučila jsem se točit na hrnčířském kruhu.
 • Hlínu jsem držela vruce asi podruhé, takže všechno shlínou.
 • Naučila jsem se, že když slepuji dvě části hlíny ksobě, musím místo slepení natřít šlikrem, pevně přitlačit a uhladit, aby to vypadalo přirozeně a nebyly tam bubliny.
 • Naučili jsme se lépe používat špachtle.
 • Naučila jsem se shlínou lépe pracovat.
 • Naučila jsem se, jak se pracuje shlínou a jak se dělají do hlíny detaily.
 • Lépe zachytit tvary obličeje a tvarování těla.
 • Naučila jsem se líp vymodelovat postavičky zhlíny.
 • Nikdy jsem skeramikou nepracovala a tento plenér jsem si to vyzkoušela. Moc mě to baví.
 • Naučila jsem se používat špachtle a jiné věci kupravování keramiky.
 • Bylo zajímavé, když nám slečna ukazovala, jak maluje a vyrývá keramiku. Taky jsem si zkusila modelovat zkeramiky větší výrobky.
 • Rytí do glazury.
 • Řekla bych, že teď dovedu lépe pracovat shlínou. Taky jsem se dozvěděla něco o technikách barvení keramiky.
 • Spolupráce sostatními.
 • Že hlína musí být pořádně propracovaná, aby nepopraskala vpeci.

2) Co mě nejvíce bavilo?

 • Malování triček vMaříži, modelování Šmoulinky, Gargamela a Azraela.
 • Poslední noc.
 • Nejvíc mě bavilo jak jsme se mohli procházel po okolí náměstí ve Slavonicích a také práce shlínou.
 • Procházky po náměstí a práce shlínou.
 • Nejvíce mě bavilo tvarování hlíny ze začátku, ke konci už jsem nechtěla hlínu ani vidět. Taky mě to bavilo vMaříži.
 • Tvořit zhlíny postavičky a volný čas.
 • Bavilo mě tvoření zkeramiky. A bavilo mě volno, měli jsme ho tak akorát, abychom si prošli obchůdky…moc jich ale nebylo! J A ulila jsem se ze školy!
 • Vyrábění zkeramiky a volna, protože jsme si mohli odpočinout.
 • Líbila se mi návštěva dílny vMaříži.
 • Nejvíce mě bavilo dělat blbosti vnoci a vyrábět zkeramiky.
 • Nejvíce mě bavilo vyrábění postaviček.
 • Mě se líbilo všechno, ale nejvíce se mi asi líbilo vyrábění Amálky.
 • Mě nejvíce bavilo prozkoumávání města a dělat zajíce zkeramiky.
 • Práce pohromadě a keramičení.
 • Nejvíce mě bavila výroba našich pohádkových postaviček.
 • Malovat si hrnek vMaříži a točení na kruhu.
 • Práce skeramickou hlínou a zábava skamarády.
 • Nejvíce se mi líbilo malování trička.
 • Malování trička, modelování a polední klid.
 • Bavilo mě tvarování zhmotňování keramické hlíny, volné časy, ve kterých si můžeme zablbnout a pokecat.

3)Co by se podle mého názoru mohlo na příštích plenérech zlepšit:

 • Zrušila bych telefony na pokojích, které nás stále rušily. Na náměstí bych chtěla více obchůdků, které bysme mohli obejít ve volném čase. Plenér bych trochu prodloužila.
 • Delší pobyt, třeba 5 dní.
 • Neměli ksnídani salám!
 • Neměnila bych nic.
 • Změnil bych schody, je jich moc.
 • Na tomto plenéru bych nic neměnil.
 • Stravu. Kromě středeční večeře a snídaní mi tady vůbec nechutnalo. Ještě bych přidala do města nové obchody, protože ji je tady děsně málo.
 • Nezlepšila bych nic, velice se mi to líbilo, tak nevím, co bych zlepšila.
 • Asi bych tady chtěla být ještě déle.
 • Aspoň o den dýl pobytu.
 • Nic mě nenapadá, líbilo se mi tady. :)
 • Asi bych nic neměnila, bylo to fajn.

Zapsala: Eva Hunalová

Článek do novin

Žáci ze ZŠ Na Pražské mezi keramiky v Maříži  

Ve dnech 24. -26. dubna jsme se spolu s dalšími spolužáky z druhého stupně ZŠ Na Pražské zúčastnili již třetího třídenního keramického pobytu.

Naším cílem byl tentokrát keramický ateliér v Maříži, kde jsme se seznámili s tvorbou ateliéru. Také jsme si něco vyzkoušeli - naglazovali jsme si každý již připravené hrníčky, namalovali trička a pod vedením tamní točířky jsme si vyzkoušeli točení na hrnčířském kruhu.

Mařížská keramika v místním obchůdku se nám moc líbila, její ceny byly bohužel pro nás nedostupné, proto jsme nuceni si ji dělat amatérsky sami. Značka – Moje.

Ubytovaní jsme byli ve Slavonicích v hotelu Arkáda, kde nám umožnili věnovat se vlastnímu keramickému tvoření pod vedením paní učitelky Evy Hunalové a paní vychovatelky Jany Zadražilové.

Tématem letošního pobytu bylo ztvárnění pohádkových postaviček. Vznikl např. Rákosníček s rybníčkem, víla Amálka, Maková panenka a motýl Emanuel, Karkulka s vlkem, Pat a Mat, Krteček, Mach a Šebestová, vodník, čert, čarodějnice, tři prasátka a další.

Práce nás moc bavila a myslíme si, že se nám to všem moc povedlo.

Čeká nás však ještě spousta práce. Ve škole budou postavičky vypáleny, naglazovány a ještě budeme šít na postavičky oblečky a malovat kulisy. Hotová díla budou nainstalována na stálé výstavě v prostorách naší školy.

Na keramickém pobytu se nám moc líbilo, ani se nám nechtělo domů.  Za to, že se můžeme podívat do vzdálenějších míst a navštívit ateliéry profesionálních výtvarníků, vděčíme školnímu projektu, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Z těchto financí byl zaplacen celý náš pobyt včetně dopravy i materiál.

Všem, kteří pro nás tuto akci zajistili, moc děkujeme!

Za všechny účastníky kurzu Tereza Horáková, Eva Musilová, Jan Doskočil a Markéta Poláčková z 6. B
 

Keramika v Maříži
Keramika v Maříži
Keramika v Maříži
Keramika v Maříži
Keramika v Maříži
Keramika v Maříži
Keramika v Maříži
Keramika v Maříži
Keramika v Maříži