+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

2.A

Vyplouváme

2.A 1.jpg

Naší třídu tvoří 30 malých námořníků - 13 dívek a 17 chlapců. Novým členem naší posádky je pan asistent Martin Havelka. Paní učitelce jsme slíbili a podpisem stvrdili, že na naší plavbě za získáváním vědomostí a honbě za pokladem kapitána Jacka budeme dodržovat tato pravidla:

1. Nasloucháme druhým

2. Udržujeme pořádek na lavici i kolem ní

3. Hlásíme se, nevykřikujeme

4. Jsme kamarádi

5. Svačíme v lavici

6. Neběháme po chodbě ani po třídě

7. Pomáháme si

8. Poděkujeme, poprosíme, pozdravíme

9. Mluvíme slušně

10. Při vyučování dáváme pozor

2.A.jpg

Co nás v dohledné době čeká:

17. 10. 2019 – Rodičovská schůzka

29. – 30. 10. 2019 - Podzimní prázdniny

Od 28. 11. 2019 -  Plavecký výcvik – 5 lekcí

4. 12. 2019 - Den otevřených dveří

Prosinec – Návštěva knihovny

23. 12. 2019 – 3. 1. 2020  - Vánoční prázdniny

31. 1. 2020 - Pololetní prázdniny

Recitační soutěž

V úterý 18. 2. se konala recitační soutěž. Naší třídu reprezentovali:  Štěpán B. Klárka N. a Filip J. Všichni byli moc šikovní. Vybrat vítěze nebylo vůbec snadné. Filip se umístil na zaslouženém třetím místě. Gratulujeme.

recitační soutěž.jpg

Posíláme dopis

V hodině českého jazyka jsme se naučili, psát dopis se všemi jeho náležitostmi.  Po škole se z nás stali listonoši, kteří doručili psaní svým blízkým. Doufáme, že jsme jim udělali radost.

dopis.jpg

Divadelní představení

Ve středu 5. 2. jsme navštívili divadelní představení s názvem Malá etiketa. Lektorky slušného chování nám zábavným způsobem osvětlili, jak se chovat v restauraci, dopravních prostředcích nebo jak to chodí při představování.

etiketa4.jpg
etiketa3.jpg
etiketa2.jpg
etiketa.jpg

Pololetní vysvědčení

Ve čtvrtek 30. 1. jsme převzali pololetní vysvědčení společně s řádem duhové plachetnice za vzornou práci.

vysvědčení.jpg

Kruhový trénink nejen o tělocviku

Nastalo pololetí, čas prověrek, opakování a procvičování. Proč si to tedy nezpříjemnit?  Procvičovat se dá i jinak než s tužkou v ruce. Co si pamatujeme a co nám nejde, jsme otestovali na několika stanovištích zaměřených na dosud probrané učivo.  Do práce jsme se zabrali a hodina nám utekla jako voda.

kt9.jpg
kt8.jpg
kt7.jpg
kt6.jpg
kt5.jpg
kt4.jpg
kt3.jpg
kt2.jpg
kt1.jpg

Vnímáme všemi smysly

V rámci předmětu Člověk a jeho svět jsme narazili na téma Smysly. Vyzkoušeli jsme si, jak ty naše fungují v praxi. Očichávali jsme, ohmatávali, ochutnávali i naslouchali. Šlo nám to báječně…

smysly5.jpg
smysly4.jpg
smysly3.jpg
smysly2.jpg
smysly1.jpg

O přestávkách nezlobíme

Čas o přestávkách se snažíme trávit smysluplnými hrami. Oblíbili jsme si chodníček, který bystří naši pravo-levou orientaci, pořádně protáhne naše těla a navíc zažijeme spoustu legrace.

přestávka3.jpg
přestávka2.jpg
přestávka1.jpg

Plavecký výcvik

V pěti lekcích plaveckého výcviku jsme prohloubili naše znalosti a dovednosti z loňského roku a opět jsme měli možnost zdokonalovat se v základních plaveckých stylech. Bavili nás i svačinky v bufetu, kde jsme si mohli zakoupit párek v rohlíku či jinou dobrotu. Při poslední lekci jsme navštívili relaxační bazén a pořádali se i mini plavecké závody.

plavání10.jpg
plavání9.jpg
plavání8.jpg
plavání7.jpg
plavání6.jpg
plavání5.jpg
plavání4.jpg
plavání3.jpg
plavání2.jpg
plavání1.jpg

Vánoce ve 2. A

Poslední školní den roku 2019, jsme zakončili dopolednem plným her, soutěží a kvízů, při kterých jsme se mohli opět obohatit o pár bodíků. Náladu jsme si zlepšili zpíváním koled na schodech.  Nechybělo ani zhodnocení uplynulého školního roku a odměna za odvedenou práci v podobě sladké medaile pro každý tým. Na závěr přišlo rozbalování a radování se z dárků, které jsme našli pod naším třídním stromečkem.

vánoce15.jpg
vánoce14.jpg
vánoce13.jpg
vánoce12.jpg
vánoce11.jpg
vánoce10.jpg
vánoce9.jpg
vánoce8.jpg
vánoce7.jpg
vánoce6.jpg
vánoce5.jpg
vánoce4.jpg
vánoce3.jpg
vánoce2.jpg
vánoce1.jpg

Návštěva městské knihovny

Ve středu 18. 12. jsme se vydali do knihovny. Paní knihovnice pro nás připravila krásný program, který se vztahoval ke knize - Teta to plete od Ivony Březinové.  Nejprve jsme si vysvětlili, co je to pohádka, poté jsme na základě indicií hádali názvy pohádek, nechybělo ani předčítání popletené pohádky. Besedu jsme zakončili skupinovou prací, při které jsme vyplňovali pracovní listy. Nakonec jsme měli možnost vypůjčit si nové knížky.

knihovna5.jpg
knihovna4.jpg
knihovna3.jpg
knihovna2.jpg
knihovna1.jpg

Návštěva z pekla

Ve čtvrtek 5. prosince nás navštívila banda pekelníků s moudrým Mikulášem a krásným andělem. Mikuláš z pekelné knihy vyčetl, jaké má naše třída hříchy. Z pekla jsme se vykoupili básničkou a slibem, že se polepšíme.

čerti6.jpg
čerti5.jpg
čerti4.jpg
čerti3.jpg
čerti2.jpg
čerti1.jpg

Den otevřených dveří

Ve středu 4. prosince odpoledne jsme se sešli ve třídě a ukázali rodičům, jak pracujeme. Hlavní náplní naší hodiny byla práce ve skupinách, kterou si rádi zpestřujeme běžnou výuku.

dod13.jpg
dod12.jpg
dod11.jpg
dod10.jpg
dod9.jpg
dod8.jpg
dod7.jpg
dod6.jpg
dod5.jpg
dod4.jpg
dod3.jpg
dod2.jpg
dod1.jpg

Zimní tvoření

Úderem prvních mrazů jsme se vrhli na zimní výzdobu. O tom, jak nám to šlo, se přijďte přesvědčit na vlastní oči.

Tvoření4.jpg
Tvoření3.jpg
Tvoření2.jpg
Tvoření1.jpg

Matematika v praxi

Vystřihali jsme si peníze a vydali jsme se do našeho papírnictví. Už si umíme spočítat útratu a vrátit zpět na 100,- Kč.

Nakupování3.jpg
Nakupování2.jpg
Nakupování1.jpg

Rekord

Byli jsme součástí rekordu

v pátek 15. 11.  jsme si připomněli 30 let od sametové revoluce účastí na akci agentury Dobrý den. Oděni v modrém, jsme se stali součástí obřího "véčka" symbolizujícího svobodu.

rekord3.jpg
rekord2.jpg
rekord1.jpg

Tour de Pražská

 Ve čtvrtek 31. 10. se uskutečnil tradiční závod Tour de Pražská. Účast byla i za chladného počasí hojná. Naši třídu reprezentovalo 15 závodníků. Pro krásné třetí místo si doběhl Matyáš Bečka. Gratulujeme....

Tour2.jpg
Tour1.jpg

Halloween

Halloweenské dopoledne

 pátek 25. 10. byl pro nás nevšední. Jakmile jsme vešli do třídy, dýchla na nás strašidelná atmosféra v podobě zapálených svíček a hrozivých zvuků. Abychom do tohoto prostředí zapadli, vyrobili jsme si škrabošky duchů, čarodějnic či zombie. Po přestávce jsme zahnali hlad banánovými duchy, mandarinkovými dýněmi či pavouky ze sušenek.  Poté, co jsme se posílili, vrhli jsme se na soutěže, které prověřili naši zdatnost, vytrvalost, odvahu i šikovnost.

Halloween 15.jpg
Halloween 14.jpg
Halloween 13.jpg
Halloween 12.jpg
Halloween 11.jpg
Halloween 10.jpg
Halloween 9.jpg
Halloween 8.jpg
Halloween 7.jpg
Halloween 6.jpg
Halloween 5.jpg
Halloween4.jpg
Halloween 3.jpg
Halloween 2.jpg
Halloween 1.jpg

Modelujeme úsečku

Co je to úsečka nám pomohl pochopit kousek modelíny a špejle.

úsečka5.jpg
úsečka4.jpg
úsečka3.jpg
úsečka2.jpg
úsečka1.jpg

Pouštíme draky

draci4.jpg
draci3.jpg
draci2.jpg
draci1.jpg