+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

7.B

Třídní učitelka Mgr. Jaroslava Novotná

 

b4.jpg

Vyučující

Vyučující jednotlivých předmětů:

 • Český jazyk  - Čj – p. Jana Fišarová
 • Anglický jazyk – Aj – p. Renata Šamalová Aj3, p. Michala Kalinová Aj4,
 • Matematika - M – p. Jaroslava Novotná
 • Dějepis – D – p. Kateřina Bínová
 • Přírodopis  - Př – p. Jaroslava Novotná
 • Fyzika – F – p. Barbora Malá
 • Zeměpis – Z – p. Alena Omarová
 • Občanská výchova – Ov – p. Eva Hunalová
 • Tělesná výchova – Tv – děvčata – p. Lenka Humešová – D2, p. Tereza Charouzková – D1
 • Tv - chlapci – p. Martin Havelka, p. Jan Zour
 • Výtvarná výchova – Vv – p. Eva Hunalová
 • Hudební výchova – Hv - p. Marie Křemenová
 • Německý jazyk - Nj – p. Michaela Horáková, p.Veronika Krandová
 • Pracovní činnosti – Pč – p. Jan Zour
 • Informatika – p. Tomáš Kukačka
 • Sportovní hry – Sph ch – p. Jan Zour
 • Sportovní hry – Sph d - p. Lenka Humešová
 • Konverzace v Aj – KoAj – p. Veronika Krandová
 • Filmová a mediální výchova FaMv – p. František Nechvátal
 • Keramika – p. Eva Hunalová

 

Den pro školu

Naše třída se zapojila do projektu Den pro školu.

Od roku 2021 se do programu zapojují stovky dobrovolníků z různých oborů od bankéřů, psychologů, vědců, umělců po lékaře, vědce či řemeslníky. Motivují žáky k učení, pomáhají žákům najít profesi, která by je bavila. Žáci si vytváří větší představu o oborech činnosti.

Školy mají možnost si vybrat dobrovolníka z praxe podle svého zaměření, podle oboru činnosti dobrovolníka.

Do školy jsme pozvali pana Ing. Martina Prchala, který nabízí témata roboti a technologie, mikroelektronika, finanční gramotnost, investiční fondy, jak funguje svět.

Pan Prchal se s námi podělil o svůj životní příběh a vyprávěl nám, co dělá v práci.

Má spoustu životních zkušeností, dovedl nám je předávat, svým vyprávěním nás zaujal. V jeho vyprávění jsme nahlédli do světa investic, do kapitálového trhu, do výroby robotů do superčistých prostor pro výrobu čipů.

Oceňovali jsme jeho otevřenost. I když na základní škole podle jeho slov nepatřil k vynikajícím žákům, naučil se takovým dovednostem, které mu pomohly věnovat se tomu, co jej baví a být ve svém oboru úspěšný, o věcech přemýšlet, dělat vše naplno a pořádně.

 „Když nejste vynikající student, tak to neznamená, že nebudete v životě úspěšní. Naučíte se takové životní strategie, které vám umožní úspěšně zvládnout situace, kterým třeba moc nerozumíte. A s tím se v životě potkáte velmi často. Já jsem nebyl premiant, přesto dělám v životě to, co mě baví a naplňuje.“

Každý jsme si ze dvou hodin programu Den pro školu něco odnesli.

Jsme rádi, že existuje možnost takových setkání. Určitě příští rok pozveme k nám do třídy dalšího odborníka z praxe.

                                                                   žáci 7. B

 

a2.jpg
a1.jpg

Lyžařský kurz

Hodnocení  lyžařského  kurzu  v Pasekách nad Jizerou  -  13. – 20. 1. 2024

            Před kurzem panovaly jako teď již každoročně obavy, jestli bude sníh. Přijížděli jsme do Pasek a sjezdovky byly zasněžené umělým sněhem, kolem zelené louky. V noci ze soboty na neděli ale nasněžilo tak, že jsme v neděli začali jezdit v úplně jiných Pasekách a ze sjezdovek jsme se dostali přes louky na lyžích až k ubytovně. Takže paráda.

            Kurzu se účastnilo celkem 42 žáků ze tříd 7.A a 7.B. Děti jsme rozdělili do 4 družstev, u kterých jsme se jako instruktoři každý den střídali, abychom všechny dobře poznaly. Instruktorský tým tvořil pan ředitel Charouzek, paní učitelka Charouzková, paní vychovatelka Trpáková a já. Od prvního lyžařského dne jsme viděli, že máme velmi zdatné lyžaře, nebyl velký rozdíl mezi tím, jestli jela „dvojka“ nebo „trojka“. Zjistili jsme, že 35 dětí z kurzu pravidelně jezdilo na prvním stupni do Bedřichova a v tom vidíme příčinu toho, že si byli jistí a za celý týden se nám nestal žádný úraz. Protože krásně nasněžilo, mohly si děti vyzkoušet i jízdu hlubokým sněhem, tzv. freeride. Měli jsme 1 úplného začátečníka a 3 nejisté lyžaře, ale pod taktovkou pana ředitele a paní vychovatelky se rozlyžovali naprosto parádně a byli všichni schopni sjet červenou sjezdovku, vyjet na pomě i sedačce a dokonce si sjeli i závody ve slalomu!!! Večer proběhlo i pasování nelyžaře na lyžaře. Po lyžování děti trávily čas přednáškami, promítáním instruktážních videí i videí, které jsme s nimi natočili na sjezdovce. Večer probíhala také bohatá společenská zábava. První 2 večery se konaly v režii učitelů a další 4 večery měly program na starosti děti, kterého se až na jedno družstvo zhostili opravdu profesionálně. Zažili jsme únikovou hru, soutěže, karaoke a hru „Na pozadí“. Celý týden probíhala i Pasecká olympiáda, která zahrnovala spoustu veselých disciplín a prověřovala družstva Sněženky a machři, Telata, Čokolidi a Dealeři sněhu po všech stránkách. Celou olympiádu vyhrálo družstvo Dealeři sněhu.

            Chování dětí bylo opravdu velmi dobré. Dodržovaly časy nástupů, velmi dobře fungovaly při službách, kdykoli jsme je požádali o pomoc, pomohly. I soužití na pokojích bylo v rámci možností dobré. Děti zjistili, že se dá udržet pořádek a usnout i na pokoji o 12 lidech  ????.

            Stravovali jsme se jako obvykle: snídaně na klubovně (housky, máslo, džem, sýr,  salám, paštika, čaj). Každou snídani nám pomáhala připravovat služba dne. Obědy a večeře se konaly v restauraci Na Buďárce. Jídlo velmi dobré a bylo ho dost. Každý si mohl libovolně přidat. K jídlu bylo v ceně i pití.

            Finanční náklady:  ubytování za celý týden činilo 1820,- Kč na žáka, 750 Kč se dětem z pokladny strhlo před kurzem a 1070,- po kurzu. Stravování (oběd,večeře) vyšlo na 1883 Kč a doprava na 590 Kč. Celkem 4 293 Kč (tato částka bude stržena z elektronické pokladny). Dále jsme před kurzem vybrali  na snídaně  200,-Kč (z této částky jsme pořídili nejenom snídaně, ale po celý den čaj a večer namazané housky a chleba). Za vleky jsme zaplatili 1 650,-Kč za 5 dnů na celý areál, tj.(330,-Kč/den !!!). Za tyto peníze jsme si zalyžovali opravdu krásně.

Celý týden hodnotím jako velmi zdařilý, všichni, do té doby nelyžující, lyžovat začali a vládla opravdu pohodová atmosféra. Doufám, že dětem tento kurz utkví v paměti a nebude to naposled, kdy se vydají do hor.

Mgr. Lenka Humešová

 

                                     

 

b2.jpg
b1.jpg

Adventní Drážďany

V úterý 19. 12. 2023 se vypravily dva autobusy se 110 žáky z 2. stupně naší školy a pět učitelů na poznávací zájezd do Německa, do Drážďan. Všichni se na tuto adventní exkurzi moc těšili. Čekala nás téměř 4hodinová cesta, přerušená krátkou zastávkou v Praze, kde k nám přistoupily naše průvodkyně.

Ale cesta rychle utíkala. Kolem poledne jsme už byli v našem prvním cíli, a to v zámku Moritzburg, který k vánočnímu času patří díky pohádce Tři oříšky pro Popelku (Haselnüsse für Aschenbrödel). Výstava vzdávala hold této krásné pohádce a hlavně životu a dílu Libuše Šafránkové.

Dalším naším cílem byly Drážďany. Prohlédli jsme si historickou část města. Na náměstí Altmarkt, kde se konají vánoční trhy, jsme dostali rozchod. Tam jsme si to každý užíval podle sebe, ochutnávali jsme vánoční štolu, trdelník, preclíky, vánoční punč, koupili jsme dárečky. Uvítali jsme i blízkost nákupního centra, kde bychom klidně strávili více času.

Výlet se vydařil, moc jsme si to užili a už se těšíme na další. Děkujeme za uspořádání.

Žáci a žákyně 7. B, J.Novotná

 

a2.jpg
a1.jpg

Exkurze do zoo

Exkurze do zoologické zahrady v Jihlavě

V pondělí 30. 10. 2023 jsme se vypravili na exkurzi do ZOO Jihlava. Možná si řeknete, že sedmáci jsou na návštěvu v ZOO už dost velcí, ale využili jsme nabídky výukových programů, které zoologická zahrada připravuje nejen pro ZŠ, ale i pro SŠ. Programy probíhají v Centru environmentální výchovy PodpoVRCH, které najdete hned vedle hlavního vchodu do zoo. My jsme si vybrali program Šelmy na vlastní oči. Nejdříve jsme si ve výukovém centru o šelmách povídali, poznávali je podle obrázků, začleňovali do skupin podle výskytu a podle společných znaků, prohlédli jsme si kůže a lebky šelem, které v ZOO zahynuly. Pak jsme se vypravili na komentovanou prohlídku šelem. Bylo to velmi zajímavé, paní průvodkyně byla příjemná. Před zpáteční cestou jsme poobědvali v nákupním centru Citypark Jihlava. Vraceli jsme se spokojení, bohatší o nové zážitky a informace.Těšíme se na další zajímavou exkurzi.

                                                                                              žáci 7. B a třídní učitelka Novotná

 

a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Přespolní běh

Letos se okresní kolo přespolního běhu konalo 3. 10. 2023 v městských sadech. Z naší třídy školu reprezentoval Jiří Žáček, pomohl vybojovat krásné první místo s postupem do krajského kola. Gratulujeme a držíme pěstě do další soutěže.

 

b2.jpg
b1.jpg

Projektový den

Projektový den 29. 9. 2023

Projektový den jsme si naplánovali sportovně. V osm hodin jsme se sešli před školou a vypravili se ke sportovní hale zahrát si kuželky. V nové kuželně nás už očekával pan Václav Novotný, který nás zasvětil do pravidel hry. Většina z nás hrála kuželky poprvé, tak předvedení tohoto sportu a dobře míněné rady během hry jsme ocenili. Po tréninku jsme se pustili do soutěže. Chvíle radosti z dobrého zásahu se střídaly s drobnými neúspěchy. Ale všichni jsme si dvě hodiny na kuželkách opravdu užili. Po odpočinku a svačině jsme se dále věnovali na školním hřišti pohybovým hrám, například balónkové štafetě a na závěr jsme si zahráli hry klidnější. Pak už nás čekal oběd ve školní jídelně a hurá na víkend.                               

žáci 7. B, A. Omarová, J. Novotná

 

ař.jpg
a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Návštěva dětí z Dolného Kubína

Návštěva dětí z Dolného Kubína v Pelhřimově 21. - 23. 6. 2023

Koncem června jsme přivítali děti ze Slovenska v Pelhřimově na naší škole. První den po obědě ve školní jídelně a ubytování jsme si zasportovali v areálu Beachwell, kde jsme měli zamluvené na 2 hodiny kurty. Večer jsme si opékali buřty a sportovali na školních hřištích. Další den slovenské děti navštívili Prahu. Poslední den pobytu jsme se společně vypravili poznávat centrum města Pelhřimova, nemohla chybět prohlídka exponátů v Muzeu rekordů a kuriozit a pak už začal orientační běh s plněním úkolů týkajících se Pelhřimova, který děti zavedl na věž, do Muzea strašidel, do informačního centra apod. Když jsme se po obědě se slovenskými dětmi loučili, věděli jsme, že jsme bohatší o krásné zážitky a kontakty na nové kamarády.

 

b6.jpg
b5.jpg
b4.jpg
b3.jpg
b2.jpg
b1.jpg

Školní výlet do Dolného Kubína

Výlet do Dolného Kubína 24. - 26. 5. 2023

V květnu jsme prožili tři dny na Slovensku, v Dolném Kubíně. Naši vrstevníci ze Základní školy Petra Škrabáka pro nás připravili se svými učitelkami velice hezký program. Užili jsme si společné sportování, horskou turistiku v Janošikových dierách, opékání buřtů, plavbu na pltiach po řece Oravě i prohlídku Oravského zámku. Moc se nám tam líbilo, ani se nám nechtělo domů a už jsme se těšili, až za námi přijedou noví kamarádi do Pelhřimova.

 

a4.jpg
a1.jpg
a3.jpg
a2.jpg

Pozorování tulipánů

Nejprve jsme si připravili podložní a krycí sklíčko. Pak jsme si do kapky vody na podložní šsklíčko přenesli prstem z pylových tyčinek trochu pylu. Dali jsme ho pod mikroskop a pozorovali. Vypadalo to jako nějaké chlupaté kuličky. Potom jsme pozorovali okvětní lístek. Lístek pod mikroskopem vypadal krásně. A ještě jsme koukli na pylové tyčinky. Byly obalené v pylu. Nejtěžší bylo najít světlo do mikroskopu. S panem učitelem jsme si povídali o tom, co jsme viděli. Pak už byl konec hodiny.

 

a8.jpg
a7.jpg
a6.jpg
a5.jpg
a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Jeden svět Pelhřimov

23. 3. 2023 jsme v budově SPŠ v Pelhřimově shlédli tři krátké aktuální dokumentární filmy o lidských právech z festivalu Jeden svět: Oáza, Julieta a želvy v moři plastů, První touchdown.  

Celou projekcí nás provázela organizátorka akce Hana Konvalinková, vedla reflexi programu a diskusi.

Jeden svět Pelhřimov je regionální částí mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech. 

 

a1.jpg

Vánoční besídka 22. 12. 2022

Ve čtvrtek 22. 12. 2022 jsme se sešli v osm hodin ve třídě s velkým těšením a očekáváním. Vánoční stromek byl uprostřed třídy, vánoční cukroví a dárečky byly připravené. Po předání dárků, ochutnávce cukroví a povídání o Vánocích jsme hráli hry. Pak jsme se vypravili na beach volleyballové hřiště, kde jsme si opravdu užili hodinu sportu, někteří hráli volejbal, jiní přehazovanou. Bylo to moc fajn.

 

c6.jpg
c5.jpg
c4.jpg
c3.jpg
c2.jpg
c1.jpg

Předvánoční Vídeň 21. 12. 2022

21. 12. 2022 se část naší třídy vypravila do Vídně na poznávací zájezd. Těšili jsme se na památky Vídně, ale hlavně na vánočně nazdobené ulice a na to, že si něco dobrého koupíme. Nejdříve jsme si prohlédli okolí zámku Schönbrunn a vánoční trhy na jeho nádvoří. Preclíky byly výborné. Pak jsme přejeli autobusem do centra Vídně, procházeli ulicemi a prohlíželi Hofburg, dóm sv. Štěpána a Radnici. Tam byla výzdoba nejhezčí, byla už tma, tak vše bylo krásně nasvícené. Zájezd se nám líbil, moc jsme si to užili.

 

b5.JPG
b4.jpg
b3.jpg
b2.jpg
b1.jpg

Projekt Sovy a dravci

V pátek 18. 11. 2022 se žáci 6. B věnovali projektu Dravci a sovy. Nejdříve pracovali ve dvojicích.  Pojmenovávali společné a rozdílné rysy sov a dravců. Pak si jednoho zástupce vybrali, připravili si o něm zajímavé informace a vyzdvihli jeho vlastnosti, které by jej upřednostnili při pomyslném výběru do ptačího povolání. Prošli fiktivním výběrovým řízením na povolání mezi ptáky.

Pak se do naší školy dostavil pan František Kunc, který se zabývá ochranou a chovem zvířat, zejména ptáků a sokolnictvím. Připravil si hodinové vystoupení pro žáky 6. B (pozvali jsme i žáky 4. B). Pan Kunc přivezl s sebou na ukázku sýčka obecného, sovu pálenou, poštolku obecnou, káně Harrisova a mládě ježka. Představení bylo provázeno komentářem chovatele, diskuzí s dětmi a jejich zapojením do přímého kontaktu se zvířaty. Žáci se dozvěděli, čím se živí, kolik se dožívají let, jak se cvičí, dozvěděli se o sokolnictví. Největším zážitkem bylo pohlazení a držení na ruce jednotlivých sov a dravců.

Po skončení programu žáci opět ve dvojicích vyplňovali pracovní list, proběhla kontrola a vyhodnocení. Díky realizaci tohoto projektu si žáci rozšířili své znalosti, do práce se aktivně a se zájmem zapojovali. Těšíme se na další přírodovědný projekt.

 

d5.jpg
d3 - kopie.jpg
d2 - kopie.jpg
d1 - kopie.jpg
d4 - kopie.jpg

Exkurze do Vida centra v Brně 18. 11. 2022

18. listopadu 2022 jsme se vypravili do Vida centra v Brně. Mohli jsme si vybrat jeden ze tří programů. Bylo to velice zajímavé, vše jsme si mohli vyzkoušet. Rádi bychom jeli někdy znovu. Na závěr jsme si koupili suvenýr a občerstvení a spokojení jeli domu.

 

a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Projektový den 4. 11. 2022

V pátek 4. 11. 2022 jsme neměli výuku podle rozvrhu, ale projektový den. Tématy projektového dne byla dopravní výchova, sexuální výchova a finanční gramotnost. Část z každého bloku jsme měli s třídní učitelkou a další část s lektory. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavého a snad i do života potřebného. Měli jsme radost z pochval za náš přístup a aktivitu. Další projektový den na tato témata nás čeká na jaře.

 

a8.jpg
a6.jpg
a5.jpg
a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg
a7.jpg

Ekologická exkurze v Jihlavě

18. 10. 2022 jsme se vypravili na ekologickou exkurzi do Jihlavy. Naše škola se v loňském školním roce umístila na 4. místě v Kraji Vysočina v soutěži Recyklohraní. Za odměnu jsme měli možnost vypravit se na exkurzi. Vybrali jsme si  Enviropol v Jihlavě, kde recyklují elektrospotřebiče. Další část exkurze jsme prožili v ZOO Jihlava, kde jsme absolvovali program o plazech.

Několik vyjádření našich žáků:

Ráno jsme vyjeli v 8 hodin. Jako první jsme jeli do Enviropolu. Tam jsme viděli, jak se recyklují elektrospotřebiče, jak se třídí. Potom jsme jeli do ZOO na program Letem plazím světem. Tam nám paní povídala o plazech, např. o korálovce, chameleonu. Dokonce jsme si na ty plazy mohly sáhnout. Po rozchodu v City parku jsme jeli domů. Tento výlet se mi moc líbil.                      Majda H.

V Enviropolu jsme koukali na videa, která byla o zpracování počítačů, žehliček, televizí atd. Viděli jsme drtič na elektrospotřebiče, všichni obdivovali malé kuličky z elektrospotřebičů, které se různě třídily podle velikosti a materiálu. Potom jsme jeli do Zoo. V ZOO jsme poznali paní, která nám přinesla různé plazy: korálovku, chameleona, různé ještěrky. A já jsem měla v ruce tu korálovku. Chápete? Hada!. Poté jsme jeli do City parku. Tam jsme si to užili všichni. Byl to nejlepší výlet.   Anežka L.

V Enviropolu se mi líbily stroje na zpracování elektroodpadu, dozvěděl jsem se, jak se tak velká věc jako je lednička, může přeměnit na „hebký písek“. Jsem rád, že jsem si mohl vzít pár kousků rozšrotovaných věcí. V ZOO jsem si všiml, že mají nový pavilón, mají tam krásná zvířata, jako třeba hady, ryby, chameleony.                                 Tomáš K.

Nejvíce se mi líbilo v ZOO. Viděli jsme tam různé plazy. Hladili jsme želvu, chameleona, nejvíce se mi líbila korálovka.         Zdeněk P.

Bavilo mě, když jsme šli do ZOO na plazy. Paní nám tam ukazovala různé plazy, mohli jsme si je pohladit, takže super. Dokonce jsme mohli mít hada chvíli na ruce.      Ester Š.

V ZOO jsem si poprvé sáhl na hada. Viděl jsem běhat želvu. Nejvíce se mi líbily ryby. Bavilo mě dívat se na ně. Viděl jsem obřího hada. Líbili se mi krokodýlové. Bavily mě úkoly.   Tom P.

Enviropol byl dobrý, ale bylo tam velký hluk a hodně prachu, ale bylo to dobré. V ZOO jsme byli na plazech. Ukázali nám ještěrku, želvu, hada! Pak jsme šli do tropického pavilónu, kde jsme hledali různé věci. Dávám tomu 10/10.                                Katka V.

ZOO byla 10/10, protože to bylo zajímavé a hlavně jsme si mohli pohladit či pochovat různé plazy. Enviropol byl zajímavý, ale trochu zdlouhavý.       Jiří Ž.

Z exkurze se mi nejvíce líbilo, že jsem poprvé viděl, jak vypadá recyklace elektroniky, že jsem viděl, jak je to obtížné. Potom se mi hodně líbili plazi. Poprvé jsem měl v ruce želvu, agamu, ještěrku a hada. Moje hodnocení je 10/10.                          Matěj H.

V Enviropolu se mi to moc líbilo. Nejdříve jsme se dívali na dvě hezká videa, potom jsme se prošli po halách továrny. Naše cesta pokračovala do ZOO. Tam nám moc hodná paní popsala a ukázala několik plazů. Nakonec jsme vyplňovali pracovní list a jeli do City parku a jeli domů.            Jiří V.

Líbilo se mi v ZOO, jak nám paní přinesla hada, ještěrky, želvy. Líbilo se mi i v Enviropolu šrotování elektrospotřebičů i videa.   Ellen P.

V Enviropolu se mi líbilo, jak recyklují nefunkční spotřebiče. V ZOO jsme si sáhli na hada, viděli jsme anakondu a paní instruktorka nám dala papíry na vyplnění, bylo to docela lehké. Vojta M.

Enviropol je firma na zpracování spotřebičů. Moc se mi tam líbilo. Dokonce jsme si mohli vzít kousek kovu jako suvenýr. Potom jsme jeli do ZOO, kde jsme měli program o plazech. Nejvíce se mi líbila korálovka. Viděli jsme tam spoustu zajímavých zvířat. Hada jsme si mohli vzít i do ruky. Potom jsme jeli do City parku na jídlo a projít se po obchodech.         Filip S.

Bavilo mě, když jsme šli do ZOO na plazy. Bylo super něco nového se naučit, zajímavé bylo, když nám paní ukazovala různé plazy. Dokonce jsme mohli mít chvíli na ruce hada. Pohladila jsem si různé plazy, takže super. Potom jsme šli do tropického pavilónu a tam jsme zjišťovali různé úkoly z listu. 10/10.      Ester Š.

Nejvíce se mi líbilo v ZOO, kde jsme viděli různé plazy a ryby, např. korálovku, chameleona, želvu. Hladili jsme si je, nejvíce se mi líbila korálovka. V pavilónu jsme vyplňovali odpovědi na otázky.  

  Zdeněk P.

 

a7.jpg
a6.jpg
a5.jpg
a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Exkurze Brno

V úterý 4.října 2022 se uskutečnila exkurze 6.A,B do  pavilonu Anthropos v Brně a do Archeoparku v Pavlově. Nabídky uč. dějepisu K. Bínové, J. Fišarové a M. Kalinové využilo 58 žákyň a žáků.

                              Putovali jsme po stopách pravěkých lidí. Naše první zastávka byla v brněnském Anthroposu. Paní průvodkyně nás zavedla do místnosti, kde jsme viděli kostry pravěkých lidí. Například pravěké ženy, kterou archeologové pojmenovali Lusy. Chyběly jí kosti na rukou a na nohou. Měla asi jen polovinu žeber. V dalším prostoru sochy pravěkých mužů představovaly lidi při práci a lovu. Všechny nás nejvíce zaujal mamut, který se pyšnil v další místnosti. Byl tak veliký, že měl hlavu až v druhém patře. Vedle sebe měl malé mamutí mládě. Dále jsme obdivovali pravěký trojhrob, vystavené venuše a různé chýše.

Když jsme si všechno prohlédli, vystoupali jsme do 3.patra. Velmi se mi tam líbily obrovské jeskynní malby na obou stěnách. Také jsme se dozvěděli spoustu nových užitečných informací. K vidění byly i lebky vystavené ve skleněných vitrínách, pravěké nástroje, keramické a hliněné předměty, sošky, kosti zvířat i lidí. Po prohlídce byl čas na fotky. Jupí!

Měli jsme velké štěstí, protože v suterénu muzea právě vystavovali originál Věstonické venuše a množství šperků, amuletů a magických pomůcek šamanů. Vše bylo pravé a z prosklených vitrín jen zářilo.

Autobusem jsme přejeli do krajiny pod Pavlovskými vrchy. Tak! Zvenku vypadalo muzeum dobře ( byl z něj krásný výhled na zříceninu Dívčí hrady) a vevnitř ještě líp. Nachází se v podzemí, přímo na místě, kde žili lovci mamutů. V Archeoparku Pavlov jsme se rozdělili podle tříd na dvě skupiny. Zhlédli jsme dokument o sídlišti pravěkých lovců mamutů v této lokalitě, o způsobu života těchto lidí, kteří oblast obývali dávno před námi i o archeologických vykopávkách. Pak jsme dostali pracovní list s otázkami. Odpovědi na ně jsme hledali přímo v expozicích.

Na zpáteční cestě jsme se stavili v Mc Donalds, tam si to všichni chválili( protože kdo ne)  a dosyta najedení jsme se vydali na cestu k domovu. Exkurze se nám moc líbila, protože byla velmi zajímavá. Příště bychom jeli zase!

                                                                                                                  žáci a žákyně 6.B

 

a12.jpg
a11.jpg
a10.jpg
a9.jpg
a8.jpg
a7.jpg
a6.jpg
a5.jpg
a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Projektový den

2. září jsme měli projektový den. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna skupina připravila úkoly a značila trasu, druhá skupina šla po vyznačené cestě, plnila úkoly. V cíli u rybníka Stráž celá třída v týmech řešila úkoly, jejichž vyřešení prozradilo indicie k nalezení pokladu. Projektový den jsme ukončili návštěvou  fanzóny k mistroství Evropy v basketbalu u KD Máj, kde byl připravený bohatý program, občerstvení i suvenýry.

 

b6.jpg
b5.jpg
b3.jpg
b2.jpg
b1.jpg