+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

4.B

Daniela

Aldorfová

Filip

Beneš

Martin

Bezstarosta

Tereza

Bínová

Natálie

Břízová

Jakub

Jírů

Vojtěch

Kovář

Tomáš

Kraus

Arnošt

Kubíska

Matyáš

Lhotský

David

Lysý

Adéla

Martínková

Viktorie

Mikulecká

Matěj

Musil

Alžběta

Novotná

Martin

Paclík

Denis

Pahr

Tomáš

Rajčan

Veronika

Římalová

Denis

Straka

Natálie

Šedivá

Filip

Švejda

Viktorie

Vajdová

Kateřina

Vaňková

Veronika

Vašíčková

Nikola

Vilímovská

Vít

Zach

Pavel

Zelenka

Daniela

Aldorfová

Filip

Beneš

Martin

Bezstarosta

Tereza

Bínová

Natálie

Břízová

Jakub

Jírů

Vojtěch

Kovář

Tomáš

Kraus

Arnošt

Kubíska

Matyáš

Lhotský

David

Lysý

Adéla

Martínková

Viktorie

Mikulecká

Matěj

Musil

Alžběta

Novotná

Martin

Paclík

Denis

Pahr

Tomáš

Rajčan

Veronika

Římalová

Denis

Straka

Natálie

Šedivá

Filip

Švejda

Viktorie

Vajdová

Kateřina

Vaňková

Veronika

Vašíčková

Nikola

Vilímovská

Vít

Zach

Pavel

Zelenka

Beseda v městské knihovně

    Ve středu 2. února jsme byli na besedě v městské knihovně, kterou si pro nás připravil pan knihovník Martin Dufek. Byla ke knize Útěk Kryšpína N. od známé české spisovatelky Ivony Březinové, která se zaměřuje převážně na tvorbu pro děti. Kniha vypráví příběh zdravotně  znevýhodněného chlapce.  Zabývá se problematikou  šikany v dětském kolektivu. Děti se ve vybraných pasážích seznámily s dějem i s pocity hlavního hrdiny. Při  skupinové práci vyjadřovaly svůj pohled na popisovanou situaci a hledaly správná řešení tohoto problému. Námět besedy byl vhodně zvolen, beseda byla pro nás velmi přínosná a smysluplná.

a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Beseda se spisovatelkou

BESEDA   SE  SPISOVATELKOU  LUCIÍ  SEIFERTOVOU

Ve středu 20. 10. 2021 jsme navštívili městskou knihovnu, kde pro nás paní knihovnice připravily besedu se spisovatelkou a ilustrátorkou paní Lucií Seifertovou. Ta nás velmi poutavou formou seznámila, jak se ke svému povolání vlastně dostala. Děti si během povídání mohly knihy paní Seifertové prohlížet. Následovala tvůrčí dílna, ve které si děti vyzkoušely, jak vyrobit obrazovou knihu s výklopnými prostorovými  obrázky. Z práce dětí nakonec vznikla kniha o našem neslavnějším králi Karlu IV. , kterou jim paní spisovatelka pomohla sestavit do uspořádaného celku. Tato akce se velmi zdařila a všichni jsme si z ní odnášeli hezký zážitek.

b5.jpg
b4.jpg
b3.jpg
b2.jpg
b1.jpg

Den prevence

DEN  PREVENCE  13. 10.

Ve středu proběhla pod záštitou ČČK v naší třídě beseda s pracovníkem záchranného systému o správném postupu při poskytování první pomoci. Děti se poutavou formou seznamovaly se správnými zásadami a postupy při záchraně lidského života . Teoretické znalosti byly doplňovány praktickými ukázkami. Následně si mohly i samy nové poznatky vyzkoušet prakticky. Beseda byla velmi přínosná, poučná a děti zaujal

p6.jpg
p5.jpg
p4.jpg
p3.jpg
p2.jpg
p1.jpg

Projektový den

PROJEKTOVÝ  DEN  VE 4. B

V pondělí 2. 9. proběhl v naší třídě projektový den na téma Ekosystémy. Tento projekt přispěl k obohacení a rozvoji poznatků o vzájemné propojenosti živé a neživé přírody na určitém místě. Navazoval tak na učivo z učebnice Přírodovědy pro 4. ročník. Děti se hlouběji seznamovaly s těmito ekosystémy : rybník, pole, louka, les. Hádankami, hrou, vycházkou, výtvarnými i literárními činnostmi ve skupinách rozvíjely své znalosti o přírodě a současně si utvářely i správný postoj k její ochraně. Stanovený cíl projektu byl splněn.

a2.jpg
a1.jpg

Dopravní hřiště

V pondělí 20. 9. 2021 byla naše třída místo dopoledního vyučování na dopravním hřišti. Zde jsme se rozděleni do 2 skupin vystřídali celkem 2 krát na výuce v učebně a také 2 krát na praktické části přímo na

dopravním hřišti. Učili jsme se teoretické i praktické znalosti a dovednosti,které jsou pro nás důležité jako pro budoucí samostatné cyklisty. Na jaře, kdy znovu na dopravní hřiště zavítáme, budou naše znalosti a

výkony přezkoušeny a pokud dobře zvládneme teoretický test i jízdu na kole bez přestupků, získáme náš 1. průkaz – průkaz cyklisty.

20210920_115316.jpg
20210920_115219.jpg
20210920_115030.jpg
20210920_111525.jpg
20210920_111428.jpg
20210920_111004.jpg
20210920_094217.jpg
20210920_084120.jpg

Olympijský běh

Dne 14. 9. 2021 jsme se zúčastnili školní akce olympijský běh, která se konala v městských

sadech. Naši třídu reprezentovalo celkem 20 žáků.

V kategorii 4. ročníků běželo 11 děvčat – z naší třídy to bylo 6 dívek a 23 chlapců – z naší třídy

to bylo 14 hochů.

Na vítězné medaile dosáhla z naší třídy Natálka Břízová, která v kategorii dívek 4. ročníku

obsadila 1. místo. Blahopřejeme.

Další naše umístění byla tato : děvčata : Adéla Martínková 4. místo

                                                                       Viktorie Vajdová 5. místo

                                                                       Kateřina Vaňková 8. místo

                                                                       Nikola Vilímovská 10. místo

                                                                       Alžběta Novotná 11. místo

                                                       chlapci : Martin Paclík  5. místo

                                                                      Denis Straka 7. místo

                                                                      Denis Pahr 9. místo

                                                                      Arnošt Kubíska 12. místo

                                                                      Filip Švejda 13. místo

                                                                      Jakub Jírů 14. místo

                                                                      Filip Beneš 15. místo

                                                                      Martin Bezstarosta 16. místo

                                                                      Tomáš Rajčan 17. místo

                                                                      Pavel Zelenka 19. místo

                                                                      Matyáš Lhotský 20. místo

                                                                      Vít Zach 21. místo

                                                                     Matěj Musil 22. místo

                                                                     David Lysý 23. místo

4.b5.jpg
4.b4.jpg
4.b3.jpg
4.b2.jpg
4.b1.jpg