+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Třída 4. B

Nový školní rok nám začal 3.září 2018. Sešli jsme se všichni, 28 žáků, 13 dívek, 15 chlapců. Popřáli jsme si šťastné zahájení a vyprávěli si o prázdninách. Tento rok určitě zvládneme a těšíme se na všechno, co nás čeká.

6.září jsme šli na dopravní hřiště. Probírali jsme teoretickou i praktickou část. Učili jsme se křižovatky, značky, chování chodců a cyklistů. Po praktické části nás čekala jízda zručnosti. Akce byla moc pěkná, počasí nám přálo.

27. září jsme navštívili Městskou knihovnu. Paní knihovnice pro nás připravila knížku Neobyčejný kluk (R.J.Palaciová). Četla nám ukázky, vyprávěla, besedovali jsme a na závěr malovali. Kniha je velmi zajímavá. Na závěr jsme si vypůjčili knížky.

11. října - Třídírna odpadů Technických služeb Pelhřimov. Dozvěděli jsme se novinky o třídění různého odpadu a utvrdili se v tom, že třídit je velmi důležité.

16. října - třídní schůzky.

17. října - Vrakbar - tentokrát na téma šikana, jak pomoci, jak jí předcházet. Čekala nás zajímavá beseda a výborné hry.

18.října - 3.ročník Tour de Pražská. Z naší třídy bojovalo 13 dětí v běhu na 1 000 m. Všichni šťastně doběhli do cíle, Martin dokonce mezi chlapci zvítězil! Moc všem gratulujeme.

22. - 23. října - burza sportovních potřeb.

29. a 30. října - podzimní prázdniny.