+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Třída 4. B

Nový školní rok nám začal 3.září 2018. Sešli jsme se všichni, 28 žáků, 13 dívek, 15 chlapců. Popřáli jsme si šťastné zahájení a vyprávěli si o prázdninách. Tento rok určitě zvládneme a těšíme se na všechno, co nás čeká.

6.září jsme šli na dopravní hřiště. Probírali jsme teoretickou i praktickou část. Učili jsme se křižovatky, značky, chování chodců a cyklistů. Po praktické části nás čekala jízda zručnosti. Akce byla moc pěkná, počasí nám přálo.

27. září jsme navštívili Městskou knihovnu. Paní knihovnice pro nás připravila knížku Neobyčejný kluk (R.J.Palaciová). Četla nám ukázky, vyprávěla, besedovali jsme a na závěr malovali. Kniha je velmi zajímavá. Na závěr jsme si vypůjčili knížky.

11. října - Třídírna odpadů Technických služeb Pelhřimov. Dozvěděli jsme se novinky o třídění různého odpadu a utvrdili se v tom, že třídit je velmi důležité.

16. října - třídní schůzky.

17. října - Vrakbar - tentokrát na téma šikana, jak pomoci, jak jí předcházet. Čekala nás zajímavá beseda a výborné hry.

18.října - 3.ročník Tour de Pražská. Z naší třídy bojovalo 13 dětí v běhu na 1 000 m. Všichni šťastně doběhli do cíle, Martin dokonce mezi chlapci zvítězil! Moc všem gratulujeme.

22. - 23. října - burza sportovních potřeb.

29. a 30. října - podzimní prázdniny.

28.listopadu - začínáme plavat. Čeká nás 10 dvouhodinových lekcí. 

11.prosince - Den otevřených dveří.

20.prosince - Knihovna - vánoční tvoření.

21.prosince - besídka, dárečky, rozloučení se starým rokem 2018. Krásné Vánoce a hodně dárků!

22.12.2018 - 2.1.2019 - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY. Ve třídě se sejdeme 3.ledna 2018.

10.ledna - konzultace o prospěchu a chování.

11.ledna - zájemci o lyžování navštívili sjezdovku na Křemešníku, stejně tak si mohou zalyžovat po rozdání vysvědčení 31.ledna.

15.ledna - divadlo - Indiánská pohádka.

31.ledna - výpis vysvědčení. 

1.února - pololetní prázdniny.

7.února - konalo se školní kolo recitační soutěže. Eliška Bínová, Beátka Krátká a Toník Petera bojovali v silné konkurenci 4. a 5.tříd. Beátka obsadila 2.místo s postupem do Místního kola /27.2./, Eliška 3.místo. Všichni recitovali moc pěkně a patří jim velká gratulace.

13.února - poslední plavání. Proběhly plavecké závody mezi 4.A a 4.B. Z dívek z naší třídy 1.místo obsadila Majda Krejčí, 3.místo Beátka Krátká. Z chlapců byl na 1.místě David Jurica, na 3.místě Dominik Krejčí. Pochvalu zaslouží i ostatní děti, plavaly výborně.

16. - 23. února: Lyžařský výcvik v Bedřichově. Ze třídy jelo 6 děvčat  a 1 chlapec. Všichni se vrátili v pořádku, užili si lyžování i legraci.

4.března - 8.března - JARNÍ PRÁZDNINY.

13. března - divadlo Staré pověsti české.

20.března - knihovna: David Walliams - Babička drsňačka.

21.března - akrobatická show v tělocvičně - kola, koloběžka, parkur.

22.března - matematická soutěž Klokan - kategorie Klokánek - ze třídy se zúčastnilo 13 dětí. Z naší třídy byli 1. Vojta, 2. Martina, 3. Jenda. Gratulaci zaslouží všichni.

17.dubna - Velikonoce na radnici - zdobení velikonočních stromečků. Letos jsme zavěsili na stromečky mrkající kuřátka, potom jsme zašli do průjezdu na radnici, kde jsme se dívali na různé zdobení vajíček a pletení pomlázky.

18.dubna - velikonoční prázdniny.

24.dubna - Vrakbar - Moje bezpečí. Děti se opět aktivně zapojili do programu, soutěží, naslouchali a vyjadřovali své pocity. Akce byla velmi zdařilá.

9.května - konzultace o prospěchu a chování.

20. a 21.května - Lehkoatletická olympiáda 4.a 5.tříd. Z každé třídy byli vybráni 4 žáci s nejlepšími výkony. Soutěžilo se nejdříve v pondělí, ale pro déšť se pokračovalo v úterý. Všechny děti bojovaly s velkým nasazením, ale proti žákům z 5.tříd moc šancí nebylo... Majda získala 3.místo ve skoku dalekém, pro většinu čtvrťáků zbyla bramborová medaile. Za snahu zaslouží všichni velkou pochvalu a musíme trénovat na příští rok.

23.května - fotografování  třídy a skupinek.

28.května - Dopravní hřiště.  Děti skládaly zkoušku z teorie i praxe. Všichni zvládli testy i jízdu zručnosti, dostali průkaz cyklisty a byli od obou instruktorů pochváleni .

29.května - exkurze do Muzea husitství a do podzemí v Táboře. Jeli jsme vlakem do Tábora, někteří vlakem ještě nikdy nejeli. V Táboře sice pršelo, ale každý den mimo školu se počítá. V Muzeu husitství jsme vyplňovali pracovní listy v jednotlivých místnostech. Poté jsme shlédli film o středověku a šli jsme do podzemí. Moc se nám vše líbilo, cestou na nádraží jsme stačili utratit penízky a pak hurá vlakem domů.

19. června - školní výlet. Ráno jsme vyjeli do Kutné Hory. Po příjezdu jsme si prohlédli chrám sv.Barbory. Po prohlídce následoval rozchod na náměstí, kde jsme se najedli a utratili nějaké penízky. Poté jsme se vydali do Muzea stříbra - nejdříve jsme vyslechli trochu teorie a pak se spustili v plášti a helmě s baterkou do podzemí. Když začalo pršet, schovali jsme se v kostnici. Výlet se velmi vydařil a už se těšíme na další

27.června - cvičení v přírodě.

28.června - vysvědčení, rozloučení se školou a hurá na prázdniny! Užijte si je ve zdraví, odpočiňte si od učení, sportujte a sejdeme se v pondělí 2.září v 5.B.