+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Školní rok 2022/2023

 

Vážení rodiče veškeré informace týkající se školního roku  2022/23 naleznete v příloze níže.

Důležité informace pro rodiče

 

Vážení rodiče,

škola je povinna zajistit dohled nad žáky po celou dobu vyučovacího procesu, tzn. od příchodu žáka do školy až po jeho odchod domů. Dohled je ve škole zajištěn i v době polední přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Naše škola s Vaším písemným souhlasem umožňuje žákům po dobu polední přestávky opustit školu a využít tuto dobu k relaxaci mimo areál školy. Naši žáci s oblibou využívají prostory Děkanské zahrady. Bohužel,řada dětí zneužívá tuto možnost a místo odpočinku se zde chovají velmi neukázněně. Kouří, dělají zde nepořádek, ničí zařízení zahrady, honí se, vulgárně na sebe pokřikují a svým divokým jednáním ohrožují nejen sebe a své spolužáky, ale i kolemjdoucí občany, v této době většinou důchodce nebo maminky s malými dětmi. Tito žáci dělají ostudu nejen sobě, ale i svým rodičům  a základní škole.Často přijímáme stížnosti od lidí na neukázněné chování našich žáků v Děkanské zahradě.Bohužel, v tomto případě jsme bezmocní. Podle současné legislativy nemůžeme trestat žáky za přestupky, kterých se dopustí mimo školu.  Z toho důvodu se obracíme na Vás, rodiče, abyste vzniklou situaci probrali doma se svými dětmi a domluvili jim a přispěli tak ke zlepšení jejich chování o hodinách volna na veřejných místech. Doufáme, že Vaše rodičovská rozmluva s dítětem bude úspěšná.

V případě, že se chování žáků o volných hodinách na veřejnosti nezlepší, budeme donuceni ke zrušení možnosti opustit školu mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a žáci budou celou hodinu volna sedět ve škole v určených prostorách, kde bude zajištěn pedagogický dozor.

Mgr. Luděk Charouzek, ředitel školy