+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

1.B

Tak tohle jsme my v naší třídě.

 

1.B.jpg

Dana Rychetská

 

1.B   

 

 

Babyka

Lukáš

Dejmková

Simona

Donabauer

Ella

Erbenová

Viktorie

Fišerová

Adéla

Habich

Marek

Havelka

Filip

Hrnčíř

Lubomír

Jirka

Adam

Káva

Max

Klapová

Linda

Kopecká

Anna

Krupička

Vojtěch

Kříž

Matyáš

Kubík

Štěpán

Nebojsová

Doubravka

Paclíková

Eliška

Petrů

Ondřej

Povolný

Michael

Rajdlová

Johana

Říha

Tadeáš

Sukdolák

Matěj

Točík

Jiří

Topič

Tadeáš

Veselá

Ella

Voda

Ondřej

Zavadilová

Julie

 

 

Výlet 1.B

V pondělí 17. 6. byla naše třída 1.B společně s 1.A na školním výletě. Odjížděli jsme v 8.00 h od školy. Naším cílem byla ZOO v Jihlavě. Po příjezdu do zoologické zahrady se děti na vstupním nádvoří občerstvily a také jsme si zde prohlédli plánek ZOO. Poté jsme se vydali na samotnou prohlídku. Počasí nám přálo, většina zvířat byla ve venkovních prostorách, a přestože postupně narůstal počet návštěvníků, vše jsme zvládali procházet bez obtíží. Děti se dobře chovaly, zajímaly se i o informační tabulky u jednotlivých zvířat. Dokázaly se držet při sobě, nikdo se od skupiny neodpojoval. Nejvíce děti zaujaly šelmy a pavilon plazů a hmyzu. S velkým nadšením přijaly volný pohyb opiček nad svými hlavami. Bohužel jsme pro právě probíhající rekonstrukci nemohli zhlédnout program s dravci a sovami. Ve středové části si děti u stánků s občerstvením a suvenýry nakoupily - ponejvíce zmrzlinu a dárky na památku. Po poledni jsme se pomalu vraceli ke vstupní bráně. Zde děti měly ještě možnost drobných nákupů a občerstvení. V 13.30 h nás pan řidič Koranda bezpečně dovezl zpět před budovu školy. Výlet se nám vydařil a vše proběhlo bez obtíží.
b1.jpg

Hříběcí 2024

HŘÍBĚCÍ  1.B

5.6. - 7.6. se naše třída zúčastnila zážitkového pobytu na Hříběcí. Zavazadla nám převážel pan školník vozidlem DDM, my sami jsme cestovali tam i zpět vlakem. Ubytováni jsme byli v objektu bývalé školy, dnes majetku DDM Pelhřimov. Čtvrteční oběd nám ze školní jídelny přivezla paní Kopecká. Tématem našeho programu byly pohádky. Děti byly rozděleny do 4 skupin, ve kterých soutěžily a plnily zábavné úkoly. Pomáhaly nám 4 žákyně z 9. ročníků : V. Nýdrlová, A. Smrčková, M. Junková a L. Bělochová.  I když to byl pro většinu dětí první pobyt se spaním mimo rodinu, tak se nám vydařil, děti pracovaly s nadšením. Večer usínaly bez problémů.3 děti se pobytu nezúčastnily. Věříme, že příští rok se nám podaří, abychom jeli všichni. Také ještě jednou moc děkujeme všem rodičům, kteří nám zpříjemnili pobyt výbornými koláči, buchtami, ovocem, odměnami pro děti, či jinými věcmi.
a1.jpg

Den Země v Děkanské zahradě

Ve čtvrtek 25. 4. se uskutečnila v městské zahradě již tradiční pelhřimovská akce Střediska ekologické výchovy Mravenec pod názvem Den Země. Na jednotlivých stanovištích jsme se seznamovali s přírodou, její ochranou i správným chováním člověka v ní. Děti si za svoji aktivitu při plnění vědomostních úkolů odnesly drobné dárečky. Akce měla jako vždy veliký úspěch a byla pěkně připravena.

 

b3.jpg
b2.jpg
b1.jpg

Pasování na čtenáře v knihovně

Ve čtvrtek 25. 4. byla naše třída slavnostně pasována pohádkovými bytostmi  na nové čtenáře. Tuto akci si pro nás připravili pracovnice městské knihovny. Zúčastnil se jí také pan místostarosta Zdeněk Jaroš, který v roli pohádkového krále přijímal od dětí čtenářský slib. Poté děti plnily úkoly, které si pro ně pohádkové bytosti připravily. Také si mohly z knihovny na svoji první průkazku půjčit první knihy. Celá akce byla velmi pěkně připravena.

 

a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Tour de Pražská 2023

V úterý 17. 10. se konal již tradiční běh kolem naší školy pod názvem TOUR DE PRAŽSKÁ. Z naší třídy se tohoto běhu zúčastnilo 16 žáků. Dosáhli jsme výborné výsledky, kdy se Ellinka Donabauer umístila na krásném 2. místě z děvčat obou 1. tříd, Mareček Habich na 1. místě a Jiřík Točík na 2. místě z chlapců obou 1. tříd. Všichni zúčastnění si zaslouží velikou pochvalu za vzornou reprezentaci naší třídy.

 

a5.jpg
a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Plavecký výcvik

Od 5. 10. chodí naše třída na plavání. Celkem nás čeká pět 2 hodinových lekcí ( 5. 10., 12. 10., 19. 10., 2. 11., 9. 11. ), ve kterých se máme zdokonalit, nebo i naučit  správně plavat. Rozděleni jsme do družstev podle výkonnosti. Radost z plavání je veliká a všem se v prostředí bazénu líbí.

 

a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Projektový den 29.9.

V pátek 29. 9. jsme si se třídou udělali projektový den. Vydali jsme se do městských sadů. Zde jsme postupovali po naučné stezce a seznamovali jsme se s přírodou, její ochranou i chováním v ní. Všímali jsme si i jak člověk přírodu přetváří a mění. Počasí nám přálo, bylo pěkně a akce se nám vydařila.

 

Zážitkový den

ZÁŽITKOVÝ  DEN  PRO  PRVŇÁČKY PELHŘIMOVSKÝCH  ŠKOL

Ve čtvrtek 21. 9. jsme se zúčastnili akce u rybníka Stráž, kterou si pro prvňáčky všech pelhřimovských škol připravil městský úřad. Pro děti zde byl vytvořen zajímavý projekt s úkoly ekologického centra Mravenec. K občerstvení dostaly děti špekáček, který si mohly na připravených ohništích opéci a také ovocnou šťávu. I když nám počasí příliš nepřálo – bylo po celou dobu zataženo a foukal i studený vítr – tak jsme si akci užili a velmi se nám líbila.

 

b2.jpg
b1.jpg