+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

6.B

Fotka 6.B.jpg

Knihovna

Přednáška s Terezou Říčanovou

 

Dne 26. listopadu navštívily třídy 6. A a 6. B Městskou knihovnu v Pelhřimově, kde se účastnily přednášky paní Terezy Říčanové o Istanbulu.

Paní Říčanová je nejen spisovatelkou, ale i ilustrátorkou. Jedna z jejích knih se jmenuje To je Istanbul. Svou přednášku zaměřila právě na tuto knížku. Vyprávěla o svých zážitcích a zkušenostech z Istanbulu, kde nějaký čas pobývala. Posluchače tak seznámila s místní kulturou, s oblečením tamějších žen a mužů. Žáci se dozvěděli kupříkladu to, že ženy se oblékají do šátků a jsou jim vidět pouze oči, pokud ukáží víc, například kolena, je to považováno za ostudu. Muži si nechávají narůst dlouhé vousy.

Děti si také poslechly zpěv, jakým se do mešit svolávají lidé a dozvěděly se, kolikrát za den Turci navštěvují mešity.  

Téměř dvouhodinová přednáška všechny velice pobavila a poučila. Žáci se seznámili se spoustou nových informací o Turecku, za což paní Říčanové srdečně děkujeme!

knihovna5.jpg
knihovna4.jpg
knihovna3.jpg
knihovna2.jpg
knihovna1.jpg

Bezpečně online – workshop s Hodinou H

 

Čtvrtek 14. října patřil v 6. B Hodině H. Ta si pro žáky připravila workshop Bezpečně online. Paní lektorka Eva Havlíčková se společně s žáky zaměřila na chování lidí na sociálních sítích. Žáci se nejprve seznámili s tím, jaké sociální sítě známe a jaké používáme. Následně se přešlo už k samotnému rozboru chování lidí v online prostoru. Paní Havlíčková dětem vysvětlila rozdíl mezi realitou a sociálními sítěmi, především z pohledu vyjadřování se lidí/anonymních uživatelů na internetu. Celá 6. B aktivně pracovala a sama se zamýšlela nad možnými následky špatného užívání sociálních sítí. A to nejen nad těmi následky, které by zanechaly stopy na uživateli, ale i nad důsledky, jež by se podepsaly na druhých.

Tímto bychom rádi poděkovali paní Havlíčkové za skvělý workshop, který mnohým otevřel oči a ukázal, jak se správně chovat na sociálních sítích.

h3.jpg
h2.jpg
h1.jpg

Přespolní běh

První říjnové úterý patřilo v Městských sadech přespolním běhům. Do parkového komplexu našlo cestu mnoho závodníků nejen ze všech pelhřimovských základních škol, ale i okolních měst. Závod byl rozdělen do kategorií mladších a starších žáků, respektive žákyň. Děvčata z 6. a 7. tříd obsadila v závodě skvělé druhé místo, na jejímž zisku měla podíl i žačka z naší třídy Lenka Koňáková, za což jí velice gratulujeme!

Kryštof Horák a Vojta Bratrů se objevili v závodech mladších žáků, kde si taktéž nevedli špatně. Na medailová umístění sice nedosáhli, nově nabyté zkušenosti však mohou zhodnotit zase za rok.

Ještě jednou gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za super reprezentaci naší školy i třídy!

5.jpg
4.jpg
3.jpg
2.jpg
1.jpg

Projektový den

 

V pondělí 27. září se na naší škole konal projektový den. Učitelé nás rozdělili do tří skupin dle předmětů – čistě anglický jazyk, angličtina spojena s němčinou a přírodopis (environmentální výchova). Projektový den jsme si všichni velice užili a zde vám přinášíme krátký souhrn celého dne.

Anglicko – německý projekt

Společně se sedmi žáky z 6.A jsme vytvořili skupinu, která se podílela na anglicko-německém projektu. Dnem nás provázel pan učitel Bečka s paní učitelkou Štefkovou. První bod celého programu bylo rozdělení nás všech do dvojic a jedné trojice. Poté jsme se už všichni pustili do práce. Na začátku byly rozdány desky společně s obálkou, ve které se nacházely natisknuté peníze, které představovaly vklad do hry. V deskách jsme našli úkoly, přičemž za každý splněný úkol nám přibyly další peníze, které jsme využili v závěrečné hře. V první části dne vypracovávala celá skupina úkoly ve třídě a na druhou půlku nás učitelé vzali na školní zahradu. Zde se začínalo tzv. běhacím diktátem. Jeden z dvojice běhal a hledal lístečky s napsanými větami v angličtině či němčině, musel si je zapamatovat a běžel je říct tomu druhému, který je musel správně napsat. Následovalo krátkodobé přerozdělení skupin na holky a kluky, protože v těchto týmech se odehrály ACTIVITY v angličtině. Na poslední úkol jsme se přesunuli do třídy, kde proběhla aukce a my dražili anglické a německé věty, ve kterých bylo naším úkolem hledat případné chyby. Skupiny, které se umístily na prvních třech místech, byly odměněny sladkostmi.

Anglický projekt

Na angličtině nás měly dvě paní učitelky – paní učitelka Šamalová a paní učitelka Rodová. Celý den byl zaměřen na téma Zloději a detektivové. Všichni jsme prožívali příběh tří teenagerů a bankovní loupeže. Se začátkem dne jsme dostali desky s úkoly a peníze s cílem rozmnožit jejich počet. V případě správně splněného úkolu nám paní učitelky přidělily další bankovky. Na úvod jsme si zazpívali písničku Money, Money, Money a poté nás čekal deník detektiva, kam jsme doplňovali údaje o nás a naší rodině. Poté nás čekala návštěva školní zahrady. Aktivity odstartovaly hledání papírků, na kterých bylo anglicky napsáno číslo, které jsme postupně nahlašovali šéfovi své skupiny. Pak přišla na řadu osmisměrka, ACTIVITY a nakonec sestavování plánu, jak vykrást banku. Na závěr, jsme si stejně jako anglicko - německá projektová skupina, zahráli dražbu anglických vět, ve kterých byly schovány chyby. Nelepší skupiny se dočkaly sladkých dobrot.

Environmentální výchova   

Přírodopisnou skupinu si pro tento den vzaly na povel paní učitelky Nováková a Novotná. Hned ráno jsme vyrazili od školy směrem k rybníku Stráž. S paní učitelkou Novotnou vytvářela skupina složena z 6. B šipkovanou pro tým z 6. A. Po příchodu na místo jsme se posilnili svačinkou a pustili do práce. Čekala nás řada zábavných pokusů a experimentů. Na rozehřátí vyplnil každý z nás křížovku a poté nám paní učitelky rozdaly pomůcky potřebné k další práci – pinzetu, síťku, teploměr a kalíšek s lupou. Přes aplikaci v mobilu jsme měřili teplotu různých prostředí: vody, dřeva, betonu, kůry nebo i lidského těla. Zkoumali jsme také pH neboli kyselost čaje, bezinkové šťávy a jablka. Dalším úkolem pak bylo vylovit z rybníka nějaké živočichy. Někomu se například povedlo vylovit larvy šídla, motýla, vážky, komára, znakoplavky, pijavice nebo berušky, což bylo super. Na závěr jsme hledali poklad, který se ukrýval na stromě, a v něm se nacházely bonbony.     

 

Žáci 6.B

a8.jpg
a7.jpg
a6.jpg
a5.jpg
a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Exkurze do Anthroposu

Dne 21. 9. 2021 se 6. ročník naší školy vypravil na dějepisnou exkurzi do brněnského Anthroposu. Naše cesta „do Pravěku“ začala v 8:15 u školy, odkud jsme autobusem vyjeli směrem na Brno. Cesta nám rychle ubíhala a v 10:00 jsme dorazili na místo.

     Návštěva muzea začala nákupem suvenýrů a hned poté jsme byli rozděleni podle tříd na 2 skupiny. 6. A vyrazila na prohlídku expozice Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy a Paleolitické technologie. Následovaly výstavy Genetika ve vývoji člověka, Příběh lidského rodu a Primáti naše rodina. Tyto prohlídky návštěvníkům ukazují všechna vývojová stádia člověka, pravěké příbytky, nástroje i kostry. 6. B si mezitím prohlížela expozici Óóó Indiáni, kde jsme dostávali spoustu otázek a hledali na ně odpovědi. Poté se obě skupiny vyměnily. Dlouhou dobu jsme všichni obdivovali 3,5 metrů vysoký, chlupatý model mamuta s mládětem. Tak vysoký býval dospělý mamut, když se ho pokoušeli ulovit naši předkové.                                                                                                                                                   

       Po prohlídce muzea jsme se vydali na hrad Veveří, kde nás čekala poutavá prohlídka. Postupně jsme mohli vidět pokoje minulých majitelů a jejich manželek, knihovnu, hodovní síně, soukromé jídelny i obraz Madony z Veveří. Vše jsme opět završili nákupem suvenýrům a výstupem na věž. Informace, které jsme se dozvěděli na exkurzi, se nám v dějepise určitě budou hodit. Byl to moc hezký výlet a velice děkujeme učitelům dějepisu, kteří pro nás tuto krásnou exkurzi připravili.

 

Valentýna Horáková, Lenka Koňáková a Nela Mikulecká

b7.jpg
b6.jpg
b5.jpg
b4.jpg
b3.jpg
b2.jpg
b1.jpg