+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

6.B

Fotka 6.B.jpg

Vystoupení ZUŠ

Vystoupení Základní umělecké školy Pelhřimov

V úterý 14. června se třídy 6. A a 6. B zúčastnily vystoupení ZUŠ Pelhřimov v Divadle Lubomíra Lipského. Během bezmála dvouhodinového vystoupení pro ně byla připravena série tanců, která všechny žáky velice zaujala. Největší zájem obou tříd byl o představení žákyň pátého ročníku ZUŠ, neboť v této kategorii tančilo několik našich spolužáků. Z 6. B se na jevišti představily Anežka Krčilová, Adéla Kubešová, Karolína Kušnierová, Karin Průšová a Eliška Zemanová. Holky předvedly skvělé výkony, čímž si stejně jako ostatní tanečníci a tanečnice zasloužili velký potlesk na konci celého vystoupení.

 

Foto: Facebook ZUŠ Pelhřimov

 

 

a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Rekord

6.B se podílela na rekordu

 

10. června byla 6.B u toho, když na pelhřimovském náměstí padl rekord. Žáci z Pelhřimovska se totiž sešli, aby společně naráz zazpívali evropskou hymnu Óda na radost. Za doprovodu ZUŠ Pelhřimov naráz zpívalo 2182 žáků a učitelů, čímž se všichni zapsali do České knihy rekordů.

 

a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Výměnný pobyt pelhřimovských a dolnokubínských žáků

Pelhřimov v prvních červnových dnech navštívili děti a učitelé ze Základní školy Petra Škrabáka v Dolném Kubíně. Jednalo se o utužení spolupráce se ZŠ Na Pražské.

61 žáků se svými učiteli z Pelhřimova navštívilo Slovensko v závěru května, kde na ně čekal bohatý program. Mimo Dolného Kubína poznali Zuberec a v něm tamější skanzen, absolvovali výstup na Roháče, užili se plavání v dolnokubínském aquparku nebo se plavili na pltích po řece Oravě. Samotnou návštěvu zakončili návštěvou Oravského hradu.

Pro slovenské hosty bylo taktéž připraveno mnoho zajímavých aktivit. „Viděli jsme všechno pěkné, co je v Pelhřimově. Dále jsme navštívili Prahu, protože vidět ji je pro naše děti velká vzácnost. Lidé se k nám chovají hezky a vyšlo nám i počasí,“ svěřila se v závěru pobytu ředitelka školy Mária Studeničová.

Děti si v Pelhřimově prohlédly památky, zavítaly na akce spojené se Dnem dětí u kulturního domu Máj a po náročném dnu, který strávily cestováním a prohlídkou Prahy, v pátek dopoledne oddechovaly v areálu Beach well. Zahrály si plážový volejbal a minigolf. „Líbily se mi hlavně atrakce při Dni dětí,“ prozradila Zuzana Šnajderová a Patrik Filo ji doplnil: „Mně se zase nejvíce líbilo v Praze. Hezké bylo metro i památky.“

Výměnný pobyt obou škol proběhl naposledy v roce 2019. Pak spolupráci uťal covid-19.

Letos na návštěvu našeho města dorazilo 38 dětí ze dvou tříd šestého ročníku školy Petra Škrabáka v Dolném Kubíně.

Krátke správy: Lipa sútokov sveta, žiaci z Pelhřimova navštívili Oravu, Lena Riečanská v knižnici - YouTube – místní slovenská televize natočila o našem pobytu krátkou reportáž, která začíná v čase 1:20.

 

b19.jpg
b18.JPG
b17.jpg
b16.jpg
b15.jpg
b14.jpg
b13.jpg
b12.jpg
b11.jpg
b10.jpg
b9.jpg
b8.jpg
b7.jpg
b6.jpg
b5.jpg
b4.jpg
b3.jpg
b2.jpg
b1.jpg

Jazykový kurz

Jazykový kurz v Želivě 6. a 7. ročníků - ZŠ Na Pražské

 

     Ve středu 11. května se vybraní žáci šestých a sedmých tříd sešli v 8.00 před školou. V 8.15 všichni nastoupili do autobusu a vyrazili do Želiva.

Po příjezdu nás paní učitelky ubytovaly v chatkách za Kocandou a rozdělily do skupin podle tříd.

Celé tři dny se vše točilo kolem anglického jazyka pomocí různých her, soutěží a sportovních aktivit, včetně překvapení v podobě rodilé mluvčí.

Zázemí v Želivě bylo skvělé, počasí se nám také vydařilo a moc jsme si celý pobyt užili.

Tímto bych rád za všechny poděkoval paní učitelce Bínové, Horákové a Kalinové za perfektní program a parádní zážitky.

                                             Kryštof Horák, 6.B

 

 

b2.jpg
b1.jpg

Tour de Pražská

Slunný 11. květen si žáci ZŠ Na Pražské zpestřili a zpříjemnili kondičním během v rámci IV. ročníku Tour de Pražská. Žáci od 1. do 9. třídy byli rozděleni do pěti kategorií.

6. B měla zastoupení v kategorii D, přičemž na žáky čekala trať o délce 1500 metrů. Start a cíl byl umístěn před hlavním  vchodem  do  budovy  školy, dále se běželo přes  školní  zahradu, kolem skleníku, ven pod tělocvičnami na školní hřiště, okruh po školním  hřišti,  bránou  zpět  před školu a do cíle. Jeden okruh měřil 500 metrů.

Z naší třídy se účastnili tři žáci a hned dva z nich skončili na stupních vítězů. Mezi děvčaty se na druhém místě umístila Adéla Kubešová a z chlapců skončil třetí Vojtěch Bratrů. Třetí do party Bartoloměj Beran skončil mimo medailové pozice. Adélce i Vojtovi gratulujeme ke krásným umístěním a všem třem děkujeme za příkladnou reprezentaci třídy!  

 

a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Čarodějnice

29. dubna se u nás ve škole konal čarodějnický průvod, jejž uspořádali paní učitelka Rodová a pan učitel Bečka pro předškoláky a školáky prvních tříd. Na přípravě celé akce se podílelo 24 žáků z 2. stupně, nejpočetnější skupina pomocníků byla z naší třídy, ze které se na celém odpoledni podílelo jedenáct dobrovolníků.

Někteří z nás si pro děti připravili na stanovištích různé hry a úkoly, jiní zase provázeli skupinky dětí po škole. Malí žáčci si tak mohli projít stezku s osmi stanovišti, 6. B vytvořila tři.

Všichni jsme se převlékli do kostýmů, vyzdobili třídy a čekali, až nám průvodci přivedou první návštěvníky. Ti u nás na stanovištích museli například házet míčky na kuželky, poznávat anglicky barvy, zvířátka nebo hledat rozdíly. Za každý splněný úkol čekala na malé účastníky sladká odměna.

Mezi průvodci měla naše třída zastoupení ve čtyřech žácích. V kostýmech prováděli nejmenší účastníky po škole, radili jim, jak splnit jednotlivé úkoly nebo si s nimi i zatancovali.

Toto páteční odpoledne se nám velmi líbilo, moc jsme si ho užili stejně tak, jako malí účastnící a těšíme se na další podobnou akci na naší škole!

Žáci 6. B

 

b6.jpg
b5.jpg
b4.jpg
b3.jpg
b2.jpg
b1.jpg

Projektový den

V pátek 29. dubna se v naší třídě uskutečnil Projektový den, který zahrnoval finanční gramotnost, dopravní a sexuální výchovu.

Začali jsme finanční gramotností s naším třídním panem učitelem. Diskutovalo se o příjmech a výdajích v rodině, všichni jsme si na papír nakreslili časovou osu, na kterou jsme vyznačovali, čeho bychom v daném věku chtěli dosáhnout. Následující hodina s panem inženýrem Starostou navazovala na tu první. Řekl nám, jak zacházet s penězi, co znamená půjčit si peníze a co vše je k tomu zapotřebí.

Po velké přestávce následovala sexuální výchova s Mgr. Janou Fričovou, která si pro nás připravila téma Já a moje já. Společně jsme se bavili o našich pocitech, strachu či změnách nálad. Vše se pak znovu prodiskutovalo na společně hodině s panem učitelem, kde jsme si navíc ukazovali modelové situace vztahů mezi žáky a jak bychom je řešili my.

Vrcholem dne se pro nás stala dopravní výchova. V rámci tohoto předmětu jsme se totiž vydali na místní dopravní hřiště, kde byla k dispozici kola k zapůjčení. Nejprve jsme si hřiště prošli a společně s panem učitelem vysvětlili jednotlivé dopravní značky. Poté jsme se vydali na kolech do „silničního provozu,“ kde řidiči i chodci museli dodržovat všechny předpisy.

U nás ve třídě jsme si pak znovu zopakovali dopravní značky a pobavili se o různých situacích, které se mohou v provozu vyskytnout.

Celý projektový den byl super, a to nejen kvůli tomu, že jsme se nemuseli učit . 

  Žáci 6. B

 

a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Kuželky

Ve středu 20. dubna jsme se školou šli do městské sportovní haly soutěžit v kuželkách. Ráno jsme se sešli s panem učitelem Zourem, který nás na celé akci doprovázel. Z naší třídy se účastnilo celkem osm žáků – čtyři holky a čtyři kluci.

V hale se nacházely čtyři dráhy. Každý hráč naházel na jedné dráze 30 hodů s tím, že prvních patnáct hodů bylo bez dohozu a následujících 15 s dohozem. Poté jsme si se spoluhráčem vyměnili dráhu a naházeli dalších 30 hodů. Všechny body, kluků i holek, se sečetly dohromady. Po nás pak nastupovali žáci sedmých tříd.

Celé dopoledne jsme si moc užili a po skončení této akce jsme se vrátili zpět do školy.

 

Čistá Vysočina

Třída 6. B se ve středu 13. dubna vydala uklízet Pelhřimov. Společně s pátým ročníkem a s 6. A jsme měli za úkol posbírat odpad na veřejných prostorech města, zejména zelené plochy, které jsou bezpečné a v blízkosti školy. Naše trasa vedla ulicí Pražská až na místní „Peklo“. Cestou se nám podařilo posbírat mnoho odpadků, především sklo, plechovky a spoustu plastů. Díky třem přiděleným pytlům jsme mohli odpadky efektivně třídit, především právě plast a sklo. Celá akce trvala jednu vyučovací hodinu, poté jsme se vrátili do školy, kde pokračovala středeční výuka.

 

a6.jpg
a5.jpg
a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Vybíjená

Okresní kole ve vybíjené

 

29. března se naše dívčí družstvo složené ze žákyň šestých a sedmých ročníků zúčastnilo okresního kola ve vybíjené. 6. B reprezentovali Anežka Krčilová, Tereza Pultrová, Monika Štěpánková a Karolína Petrů.

Tým měl sraz s paní učitelkou Humešovou v 7:40 a v 8:00 se v pelhřimovské sportovní hale uskutečnilo slavnostní zahájení.

Los nám jako prvního soupeře určil ZŠ Senožaty, které se nám podařilo porazit, což týmu pomohlo do dalších zápasů, neboť jsme si začaly věřit. Turnaj poté nabral vysoké obrátky, byl velice akční a zároveň namáhavý. Hra se nám dařila a do každého zápasu jsme šly s vidinou vítězství.

Po všech odehraných zápasech následovalo vyhlášení vítězů, rozdání diplomů a medailí. Když bylo pořadateli ohlášeno, že se náš tým umístil na třetím místě, zaplavila nás obrovská radost a byly jsme na sebe pyšné. Před námi skončily Počátky a vítězný Humpolec.

V závěru celé akce si náš tým pořídil na památku týmovou fotografii. Celý den jsme si moc užily a všechny děkujeme za možnost se tohoto turnaje zúčastnit.

Anežka Krčilová, Tereza Pultrová, Monika Štěpánková   

 

 

a5.jpg
a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Sbírka pro Ukrajinu

Sbírka pro Ukrajinu

Základní škola Na Pražské vyhlásila sbírku na pomoc pro válkou zasaženou Ukrajinu. Této akce se ujaly paní učitelky Eva Hunalová a Lenka Humešová, načež žáci mohou darovat různé věci, od léků, přes hygienické potřeby až po oblečení.

Velké DÍKY patří panu Petru Horákovi, který s firmou Ciret s.r.o. věnoval celou jednu paletu (2 160 párů) pracovních rukavic. Rukavice budou roztříděny a rozeslány přímo na místo jejich akutní potřeby. Největší využití najdou v nemocnicích ve městě Dnipro, které je centrem celé válečné oblasti.

Předání daru proběhlo přímo na místě sbírky ve skladu Goldservisu.

Nejen 6. B, ale i celá škola děkuje panu Horákovi a panu Čeňku Gintarovi (jednateli firmy Ciret s.r.o.) za velmi cenný dar! Ukrajině pak přejeme především hodně síly a štěstí v této nelehké době.

 

c1.jpg

Recitační soutěž

Recitační soutěž – školní kolo

8. března se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Ta byla již tradičně rozdělena do dvou kategorií. V první se utkali žáci šestých a sedmých tříd, druhá čítala žáky osmých a devátých ročníků.

K radosti celé 6. B hlásíme, že naše žačka Karin Průšová v konkurenci čtyř šesťáků a pěti sedmáků vyhrála svou kategorii s básní Motýli od Jaroslava Seiferta a společně s Valentýnou Horákovou (6. A) postupuje do městského kola, které se koná 17. března v Městské knihovně Pelhřimov.

Karin velice gratulujeme a oběma děvčatům budeme držet pěsti v dalším .

b1.jpg

Lyžařský kurz Bedřichov

Lyžařský výcvikový kurz Bedřichov

Hodnocení kurzu  5. a 6. roč.

sobota - 26. 2. 2022

Do Bedřichova jsme přijeli kolem 12.00 hod. Vyložili jsme věci, ubytovali jsme se a šli na oběd. Odpoledne šly všechny děti s běžkami na stadion, který byl hojně zaplněn trénujícími běžkaři. Naši děti si vyzkoušely zapnout běžky a začaly první kroky na běžkách. Po asi hodinovém tréninku na stadionu jsme všichni vyrazili na Novou louku a zpět (5 km). Poté jsme děti rozdělili dle výkonnosti na dvě skupiny. 

Děti, které neměly běžky, šly s dětmi 3. a 4. roč. na seznamovací procházku po Bedřichově.

neděle - 27.2.

Dopoledne měla 1. skupina výcvik na sjezdových lyží, 2. skupina měla výjezd na běžkách k Šámalové boudě a Blatnému jezírku a zpět na stadion. (7-8 km).

Odpoledne se obě skupiny vyměnily. 1. družstvo jelo na běžkách okruh asi 10 km.

pondělí - 28.2

1. družstvo dopoledne zdolalo na běžkách Hřebínek (kultovní místo běžkařů v Jizerkách -12 km), odpoledne probíhalo sjezdové lyžování

2. družstvo mělo dopoledne sjezdové lyžování v Bedřichově, odpoledne okruh na běžkách asi 8 km

úterý - 1.3. 2022

Všechny děti (85!!!) odjely dvěma busy na celodenní sjezdové lyžování na Tanwaldský Špičák. 

středa - 2. 3.

Volné dopoledne - procházka kolem Bedřichova, odpoledne 3-hodinový pobyt v libereckém bazénu.

čtvrtek - 3.3.

1. družstvo mělo dopoledne sjezdové lyžování v Bedřichově, odpoledne jsme vyrazili na běžkách na "královskou etapu"  Hřebínek - Kristiánov - stadion - (22 km). Celý okruh odjelo 7 žáků, ostatní měli kratší variantu (12 km).

2. družstvo jelo dopoledne na běžkách na Hřebínek (12 km), odpoledne mělo sjezdové lyžování v Bedřichově.

pátek -  4.3.

1. družstvo objelo na běžkách okruh kolem Bedřichovské přehrady (14 km), odpoledne volné lyžování v Bedřichově.

2. družstvo lyžovalo dopoledne na sjezdových tratích v Bedřichově, odpoledne jelo na závěrečný výlet na běžkách  10 km

Počasí a sníh: LEPŠÍ  TO  BÝT  NEMOHLO

Stravování: snídaně, oběd, večeře, vše včetně pití,  2. večeře (chleba s pomazánkou).  Vše bylo velmi chutné, děti si mohly přidávat.

Chování dětí: VÝBORNÉ!!!

Vyúčtování: ubytování a stravování - 650,- x 7dní = 4 550,-

                      doprava – 900,- (bohužel se běhen týdne výrazně navýšily

    ceny)

                       skipas- 800,-Kč, bazén - 80,-Kč, doprava na Špičák a do

    Liberce - 100,-Kč, sušenky - 60,-Kč, McDonald – 100,-Kč

                       běžecké vosky- 10,-Kč

Dětem bylo vráceno 50,-Kč + 100,-Kč za hokej (kdo měl zaplaceno)

                                                                  Mgr. Iva Minková, vedoucí kurzu

 

P.S. Byl to jeden z nejlepších lyžařských kurzů v Bedřichově, které jsem zažil. Díky počasí, díky sněhu  a hlavně díky skvělým dětem. Velmi musím poděkovat p. učitelce Minkové  a p. vychovatelce Trpákové za úžasnou práci , kterou v Bedřichově vykonaly a za 15-ti hodinovou péči a starost každý den po celý týden. DĚKUJI  A  SMEKÁM !!!

Pokud má žák zájem o všechny foto a videa z hor, tak za mnou přijde s FLASH.

                                                                               Mgr. Luděk Charouzek

 

 

a9.jpg
a8.jpg
a7.jpg
a6.jpg
a5.jpg
a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Knihovna

Přednáška s Terezou Říčanovou

 

Dne 26. listopadu navštívily třídy 6. A a 6. B Městskou knihovnu v Pelhřimově, kde se účastnily přednášky paní Terezy Říčanové o Istanbulu.

Paní Říčanová je nejen spisovatelkou, ale i ilustrátorkou. Jedna z jejích knih se jmenuje To je Istanbul. Svou přednášku zaměřila právě na tuto knížku. Vyprávěla o svých zážitcích a zkušenostech z Istanbulu, kde nějaký čas pobývala. Posluchače tak seznámila s místní kulturou, s oblečením tamějších žen a mužů. Žáci se dozvěděli kupříkladu to, že ženy se oblékají do šátků a jsou jim vidět pouze oči, pokud ukáží víc, například kolena, je to považováno za ostudu. Muži si nechávají narůst dlouhé vousy.

Děti si také poslechly zpěv, jakým se do mešit svolávají lidé a dozvěděly se, kolikrát za den Turci navštěvují mešity.  

Téměř dvouhodinová přednáška všechny velice pobavila a poučila. Žáci se seznámili se spoustou nových informací o Turecku, za což paní Říčanové srdečně děkujeme!

knihovna5.jpg
knihovna4.jpg
knihovna3.jpg
knihovna2.jpg
knihovna1.jpg

Bezpečně online – workshop s Hodinou H

 

Čtvrtek 14. října patřil v 6. B Hodině H. Ta si pro žáky připravila workshop Bezpečně online. Paní lektorka Eva Havlíčková se společně s žáky zaměřila na chování lidí na sociálních sítích. Žáci se nejprve seznámili s tím, jaké sociální sítě známe a jaké používáme. Následně se přešlo už k samotnému rozboru chování lidí v online prostoru. Paní Havlíčková dětem vysvětlila rozdíl mezi realitou a sociálními sítěmi, především z pohledu vyjadřování se lidí/anonymních uživatelů na internetu. Celá 6. B aktivně pracovala a sama se zamýšlela nad možnými následky špatného užívání sociálních sítí. A to nejen nad těmi následky, které by zanechaly stopy na uživateli, ale i nad důsledky, jež by se podepsaly na druhých.

Tímto bychom rádi poděkovali paní Havlíčkové za skvělý workshop, který mnohým otevřel oči a ukázal, jak se správně chovat na sociálních sítích.

h3.jpg
h2.jpg
h1.jpg

Přespolní běh

První říjnové úterý patřilo v Městských sadech přespolním běhům. Do parkového komplexu našlo cestu mnoho závodníků nejen ze všech pelhřimovských základních škol, ale i okolních měst. Závod byl rozdělen do kategorií mladších a starších žáků, respektive žákyň. Děvčata z 6. a 7. tříd obsadila v závodě skvělé druhé místo, na jejímž zisku měla podíl i žačka z naší třídy Lenka Koňáková, za což jí velice gratulujeme!

Kryštof Horák a Vojta Bratrů se objevili v závodech mladších žáků, kde si taktéž nevedli špatně. Na medailová umístění sice nedosáhli, nově nabyté zkušenosti však mohou zhodnotit zase za rok.

Ještě jednou gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za super reprezentaci naší školy i třídy!

5.jpg
4.jpg
3.jpg
2.jpg
1.jpg

Projektový den

 

V pondělí 27. září se na naší škole konal projektový den. Učitelé nás rozdělili do tří skupin dle předmětů – čistě anglický jazyk, angličtina spojena s němčinou a přírodopis (environmentální výchova). Projektový den jsme si všichni velice užili a zde vám přinášíme krátký souhrn celého dne.

Anglicko – německý projekt

Společně se sedmi žáky z 6.A jsme vytvořili skupinu, která se podílela na anglicko-německém projektu. Dnem nás provázel pan učitel Bečka s paní učitelkou Štefkovou. První bod celého programu bylo rozdělení nás všech do dvojic a jedné trojice. Poté jsme se už všichni pustili do práce. Na začátku byly rozdány desky společně s obálkou, ve které se nacházely natisknuté peníze, které představovaly vklad do hry. V deskách jsme našli úkoly, přičemž za každý splněný úkol nám přibyly další peníze, které jsme využili v závěrečné hře. V první části dne vypracovávala celá skupina úkoly ve třídě a na druhou půlku nás učitelé vzali na školní zahradu. Zde se začínalo tzv. běhacím diktátem. Jeden z dvojice běhal a hledal lístečky s napsanými větami v angličtině či němčině, musel si je zapamatovat a běžel je říct tomu druhému, který je musel správně napsat. Následovalo krátkodobé přerozdělení skupin na holky a kluky, protože v těchto týmech se odehrály ACTIVITY v angličtině. Na poslední úkol jsme se přesunuli do třídy, kde proběhla aukce a my dražili anglické a německé věty, ve kterých bylo naším úkolem hledat případné chyby. Skupiny, které se umístily na prvních třech místech, byly odměněny sladkostmi.

Anglický projekt

Na angličtině nás měly dvě paní učitelky – paní učitelka Šamalová a paní učitelka Rodová. Celý den byl zaměřen na téma Zloději a detektivové. Všichni jsme prožívali příběh tří teenagerů a bankovní loupeže. Se začátkem dne jsme dostali desky s úkoly a peníze s cílem rozmnožit jejich počet. V případě správně splněného úkolu nám paní učitelky přidělily další bankovky. Na úvod jsme si zazpívali písničku Money, Money, Money a poté nás čekal deník detektiva, kam jsme doplňovali údaje o nás a naší rodině. Poté nás čekala návštěva školní zahrady. Aktivity odstartovaly hledání papírků, na kterých bylo anglicky napsáno číslo, které jsme postupně nahlašovali šéfovi své skupiny. Pak přišla na řadu osmisměrka, ACTIVITY a nakonec sestavování plánu, jak vykrást banku. Na závěr, jsme si stejně jako anglicko - německá projektová skupina, zahráli dražbu anglických vět, ve kterých byly schovány chyby. Nelepší skupiny se dočkaly sladkých dobrot.

Environmentální výchova   

Přírodopisnou skupinu si pro tento den vzaly na povel paní učitelky Nováková a Novotná. Hned ráno jsme vyrazili od školy směrem k rybníku Stráž. S paní učitelkou Novotnou vytvářela skupina složena z 6. B šipkovanou pro tým z 6. A. Po příchodu na místo jsme se posilnili svačinkou a pustili do práce. Čekala nás řada zábavných pokusů a experimentů. Na rozehřátí vyplnil každý z nás křížovku a poté nám paní učitelky rozdaly pomůcky potřebné k další práci – pinzetu, síťku, teploměr a kalíšek s lupou. Přes aplikaci v mobilu jsme měřili teplotu různých prostředí: vody, dřeva, betonu, kůry nebo i lidského těla. Zkoumali jsme také pH neboli kyselost čaje, bezinkové šťávy a jablka. Dalším úkolem pak bylo vylovit z rybníka nějaké živočichy. Někomu se například povedlo vylovit larvy šídla, motýla, vážky, komára, znakoplavky, pijavice nebo berušky, což bylo super. Na závěr jsme hledali poklad, který se ukrýval na stromě, a v něm se nacházely bonbony.     

 

Žáci 6.B

a8.jpg
a7.jpg
a6.jpg
a5.jpg
a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Exkurze do Anthroposu

Dne 21. 9. 2021 se 6. ročník naší školy vypravil na dějepisnou exkurzi do brněnského Anthroposu. Naše cesta „do Pravěku“ začala v 8:15 u školy, odkud jsme autobusem vyjeli směrem na Brno. Cesta nám rychle ubíhala a v 10:00 jsme dorazili na místo.

     Návštěva muzea začala nákupem suvenýrů a hned poté jsme byli rozděleni podle tříd na 2 skupiny. 6. A vyrazila na prohlídku expozice Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy a Paleolitické technologie. Následovaly výstavy Genetika ve vývoji člověka, Příběh lidského rodu a Primáti naše rodina. Tyto prohlídky návštěvníkům ukazují všechna vývojová stádia člověka, pravěké příbytky, nástroje i kostry. 6. B si mezitím prohlížela expozici Óóó Indiáni, kde jsme dostávali spoustu otázek a hledali na ně odpovědi. Poté se obě skupiny vyměnily. Dlouhou dobu jsme všichni obdivovali 3,5 metrů vysoký, chlupatý model mamuta s mládětem. Tak vysoký býval dospělý mamut, když se ho pokoušeli ulovit naši předkové.                                                                                                                                                   

       Po prohlídce muzea jsme se vydali na hrad Veveří, kde nás čekala poutavá prohlídka. Postupně jsme mohli vidět pokoje minulých majitelů a jejich manželek, knihovnu, hodovní síně, soukromé jídelny i obraz Madony z Veveří. Vše jsme opět završili nákupem suvenýrům a výstupem na věž. Informace, které jsme se dozvěděli na exkurzi, se nám v dějepise určitě budou hodit. Byl to moc hezký výlet a velice děkujeme učitelům dějepisu, kteří pro nás tuto krásnou exkurzi připravili.

 

Valentýna Horáková, Lenka Koňáková a Nela Mikulecká

b7.jpg
b6.jpg
b5.jpg
b4.jpg
b3.jpg
b2.jpg
b1.jpg