+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Složení členů Rady školy

Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543

 
Zástupci pracovníků školy zvolení učitelským sborem
1. Mgr. Pavel Kranda zástupce ředitele, bytem Rynárec kranda@zs-prazska-pe.cz
2. Mgr. Jirků Miloslav učitel ZŠ, bytem Pelhřimov milan.jirku@seznam.cz
3. Mgr. Koňáková Jana učitelka ZŠ, bytem Pelhřimov jkonakova.pe@seznam.cz
4. Mgr. Novotná Jaroslava učitelka ZŠ, bytem Těchoraz novotna@zs-prazska-pe.cz
 
Zákonní zástupci žáků zvolení rodiči
5. Bratrů Přemysl  bytem Pelhřimov p.bratru@gmail.com
6. Jaroslava Krumplová bytem Křelovice krumplova.j@mupe.cz
7. Bc. Kapoun Pavel bytem Pelhřimov kapoun.pavel@seznam.cz
8. Horák Petr bytem Pelhřimov horak.petr@email.cz
 
Zástupci ustavení zřizovatelem
9.Mgr. Ivana Kociánová bytem Pelhřimov slunecnice.ik@centrum.cz
10. MUDr. Hynek Poul bytem Pelhřimov hpoul@hospital-pe.cz, hpoul@tiscali.cz
11. Markéta Kučerová bytem Pelhřimov kucerova.m@mupe.cz
12. Jindřich Vaňkát bytem Pelhřimov vankat@mupe.cz