+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Škola hrou 2019

Putování po ČR – 4.B

Termín: 12. – 14.6. 2019

Mgr.Blanka Skotáková, Jana Zadražilová a instruktorky: Anička, Katka a Veronika

 

Ve škole se děti rozdělily do 4 skupin a vytvořily  4 velké mapy ,kam si zakreslily města, řeky, pohoří …podle návodu pod mapou. K těmto mapám pak na Hříběcí dostávaly za splněné úkoly obrázky měst nebo zvířat. Jelo nás 27, někteří na kole, někteří vlakem.

 

1.den

 • Hříběcí
  • Kreslení - vyrábění vlaku a lístků
 •       Pomůcky: kartony, razítka, barvy
 •      Český Krumlov
  • Bojovka na zámku (nezapomeň na medvědy)
 • Tábor
  • Bitva – husité
  • Výroba štítu s erbem, večer opékání buřtů

2. den

 • Karlovy Vary
  • Filmový festival - scénky
 • Sněžka
  • Výlet (procházka)
  • Poznávačka zvířat
  • Aniččina hra – řekne se slovo a musí vylézt někam na vyšší místo, nebo si lehnout na zem nebo se schovat
 • Praha
  • Záchrana Horymíra – natažené provázky v lese, skok přes potok
  • Zrcadla
 • Kutná hora
  • Sbírání stříbra, náhrdelník
 • Pardubice
  • Velká Pardubická – kopyta
  • Perník /výborný od maminek/
 • Ostrava
  • Diskotéka na Stodolní
  • Noční hra v dole

3. den

 • Olomouc
  • Honička na syrečky (sprcha)
 • Brno
  • Vědomostní kvíz
 • Pelhřimov
  • Diplomy, rozloučení

Svět pohádek 2017

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 1.A

Téma „Svět pohádek“
Termín 5.6. – 7.6.2017
Počet žáků 29
Učitelé Mgr. Blanka Bartošková, Pavlína Drábková
Instruktoři Soňa Nývltová, Alena Pučelíková, Zuzana Zdražilová

Ve dnech 5.6. – 7.6.2017 se naše třída vydala na Hříběcí společně se svou paní učitelkou třídní a paní vychovatelkou, aby zde děti prožily tři dny v přírodě, bez rodičů a dokázaly tak, že se společně dokážou postavit obavám, strachu, každodenním problémům, které s sebou nese náhlé osamostatnění se a absence rodičovského dohledu. Tři dny se musely děti spolehnout především na sebe, zvládnout mnoho aktivit, naučit se spolupracovat se svými spolužáky a dokázat, že společný rok ve škole vytvořil z dětí dobře fungující partu, která pod dohledem paní učitelky dokáže skvěle fungovat.

V pondělí jsme se sešli ve třídě a netrpělivě jsme očekávali dobu odjezdu. Mezitím jsme ve třídě ve dvojicích malovali hrady. Pomalu jsme se tím připravovali na vstup do světa pohádek. Ty nás provázely a motivovaly po celou dobu našeho pobytu. Před samotným odjezdem nás paní vychovatelka poučila o bezpečném chování během našeho pobytu na Hříběcí. Autobus nás záhy odvezl na Hříběcí. Vše pro nás bylo nové, a tak jsme se těšili a netrpělivě vyhlíželi náš cíl. Konečně jsme se dočkali, přivítali nás princ s královnou z království Za Sedmi horami. Dozvěděli jsme se od nich, že se princi ztratila nevěsta a královská rodina nás poprosila, abychom mu pomohli princeznu nalézt. Nápovědou nám byla mapa cesty, ale čekalo na nás sedm úkolů – získání sedmi indicií, které nám pomohly princeznu nalézt.

Rychle jsme se ubytovali a vyrazili plnit první úkoly. Po skupinách jsme vyrazili do lesa, kde jsme pomocí štafetového běhu získávali jednotlivé části skládačky s různými pohádkovými motivy a ty jsme nakonec složili a poznávali o jaké pohádky jde. Za splněný úkol jsme dostali první nápovědu. Následovaly seznamovací a kontaktní hry na hřišti. Svět pohádek jsme ztvárnili před budovou, kde jsme křídou na zem malovali pohádkové postavičky. Protože bylo krásné počasí, vyrazili jsme před večeří  na hřiště zahrát si míčové hry. Den jsme ukončili diskotékou, i na ní jsme soutěžili – poznávali jsme znělky a písničky z různých pohádek, hráli různé taneční hry. Protože jsme byli hodně unavení, vynechali jsme cestu do lesa a padli jsme do postelí.

Druhý den začínal rozcvičkou, naučili jsme se taneček pro královskou rodinu a plnili jsme další úkoly. Během dopoledne jsme se znovu rozdělili do skupin a vyrazili řešit do lesa pohádkové kvízy. Odpoledne jsme vytvořili jiné skupiny (abychom se lépe poznali a naučili jsme se vzájemně spolupracovat) a vrátili se společně s instruktory do lesa řešit další úkoly a získat tak další nápovědu. Všem skupinám se dařilo, a tak jsme nakonec tolik potřebnou nápovědu získali. Stavěli jsme příbytky pro lesní skřítky, které jsme si chtěli naklonit, aby nám večer pomohli – čekal nás totiž úkol nejtěžší – hledání ztracené princezny. Bohužel jsme se dočkali silného deště a bouřky, a proto jsme další aktivity museli přizpůsobit počasí a přesunout je do budovy (další hry – kreslení princezny, skákání v pytlích, šifrovala atd.). Po setmění jsme se společně vydali v budově po stezce odvahy, abychom získali poslední indicii, tu jsme museli získat do půlnoci a moc jsme se báli, že to nestihneme, to by si musel princ vzít zlou Drahomíru. Na stezce jsme měli velký strach, ale do cíle jsme došli všichni – zvládli jsme to!( někteří přitom překonali především sami sebe a svůj strach). Po splnění posledního úkolu nás navštívili princ s královnou, kteří nás vyzvali, abychom nalezli ztracenou princeznu. Princeznu jsme podle nápověd snadno nalezli, a proto jsme byli pozváni na královský ples. Princ a princezna nás pasovali na prince a princezny a podělili se s námi o královský poklad. Tím naše báječné putování pohádkovým světem končilo. Po tak náročném dni jsme téměř okamžitě usnuli, nejednomu z nás se zdálo o napínavé cestě. 

Třetí den opět začínal rozcvičkou, ale nikomu z nás se nechtělo „vstávat a cvičit“. Během dopoledne nás čekaly hry venku a závěrečná reflexe – výtvarné zpracování zážitků. Každý z nás obdržel účastnický list. Celý pobyt se vydařil, děti se do aktivit se zájmem zapojovaly, pomáhaly si, spolupracovaly, vyzkoušely svou odvahu. Také pomáhaly  s přípravou jídla, utíráním nádobí a úklidem. Vyzkoušely si bez rodičovského dohledu postarat se o sebe a své věci.

Během kurzu byly naplňovány tyto kompetence: komunikativní, sociální, pracovní a k řešení problémů.

Mgr. Blanka Bartošková   

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 3.A

Termín 29. – 31.5. 2017

Stejně jako předešlé roky jsme se i letos vypravili na zážitkový pobyt „ na Hříběcí“. Většina dětí se velmi těšila.Program si pro nás připravili studenti z Masarykovy univerzity v Brně, obor psychologie. Motem letošního roku byl Svět fantazie.

Všichni natěšeni jsme se tentokrát sešli v plném počtu. Oblíbenou cestu vlakem nám překazila výluka, takže jsme cestovali autobusem. Po příchodu na starou známou ubytovnu jsme se vybalili a byli připraveni vyrazit do lesa. Úkol zněl jasně: Hledat stopy mimozemské civilizace. Několik se jich dětem podařilo najít. Navečer byly děti rozděleny do tříčlenných družstev, která měla za cíl na základě splněných úkolů získat indicie ke společnému obrazu mimozemské civilizace.

Druhý den jsme začínali ranní rozcvičkou venku. Dopoledne bylo vyplněno drobnými pohybovými hrami venku na dvorečku. Odpoledne čekal děti biatlon. Navečer si ve skupinkách připravily krátký program, za který získávaly kartičky s věcmi potřebnými pro let do vesmíru – kyslík, palivo, vesmírné jídlo… Závěrem si ve výtvarné dílně nakreslily svoji raketu do vesmíru. Večer byla oblíbená diskotéka, po které ještě následovala noční hra po budově, neboť venku pršelo.

Poslední den začal opět rozcvičkou venku, po které následovalo balení, úklid a cesta na vlak (autobus).

Letošní pobyt se velmi vydařil hlavně díky krásnému počasí. Mohli jsme svačit i večeřet venku a i všechny hry (až na tu noční) probíhaly venku. Děkujeme všem maminkám a babičkám, které napekly vynikající bábovky, perníky, muffiny, buchty a další dobroty. Moc nám chutnaly.

Svět pohádek
Svět pohádek
Svět pohádek

Roční období a čas 2017

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 2.A

Téma „Roční období a čas“
Termín 22.5. – 24.5.2017
Počet žáků 28 – všichni žáci
Třídní učitelka Jana Koňáková
Vychovatelka Eva Trpáková
Instruktoři Anna Kyselová, Eva Trčková, Miroslav Bielik

Žáci 2.A byli dopoledne před odjezdem rozděleni do čtyř družstev – JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA. Každá skupina obdržela velký obrázek stromu, který si společně vybarvila, vymyslela znak a pokřik.  Po příjezdu na Hříběcí následovalo společné zopakování pohádky O dvanácti měsíčkách. Pak proběhla seznamovací hra Mlsná Mařena – děti i instruktoři postupně po kruhu opakovali svá jména s nějakou vlastností. Pokračovaly hry na dvorku: Mrazík, Špagety, řazení na laně podle velikosti, abecedy… Následovala procházka  lesem a sbírání lístků s názvy kytiček. Poté děti po družstvech vyhledávaly skutečné bylinky a v budově vymýšlely lektvar a recepty.   Po opečení buřtíků jsme si  zazpívali při kytaře. Děti si ještě zahrály hry na dvorku. Po setmění pokračovala noční hra Putování za měsíčkem pro jablíčka.  Po skupinkách chodily děti se svým vedoucími temným lesem.  Cestu nám ukazovaly zapálené svíčky. Čekal tam na nás jeden z měsíců. Za odpovědi na jeho otázky každé dítě dostalo jablíčko.  Zpět do budovy jsme šli po silnici a svítili jsme si baterkami.

Druhý den dopoledne nás čekala rozcvička a rychlé pohybové hry na hřišti. Potřebovali jsme  šátky, špagety. Překvapením byla hra Biatlon. Děti postupně po družstvech přecházely na jednotlivá stanoviště – střelba ze vzduchovky, vyplňování zábavných pracovních listů, zdravověda v lese – ošetření, výroba nosítek pro raněného, všestranné úkoly – přišívání knoflíků, házení míčků do hrnku v kyblíku s vodou. Po obědě jsme ještě dokončovali střelbu a pracovní listy.   Odpoledne byl připravený fotbal ,  míčové hry a zábava na prolézačkách. Pak jsme si zahráli v lese hru Kopírování obrázků. Děti soutěžily po družstvech. Asi 15 metrů od stanoviště byl na strom umístěn jednoduchý obrázek. Z každého družstva vybíhal žák k obrázku, prohlédl si ho , běžel zpět a diktoval svému kamarádovi z družstva, co viděl. Obrázek na stromě se vyměnil a hra pokračovala, až se všichni vystřídali. Bylo to veselé, zajímavé  a zábavné. Navečer jsme strávili na dvorku, děti si vyráběly čepice, masky na večerní diskotéku. Některá děvčata pomáhala s přípravou večeře. Na večerní diskotéku se všichni těšili. Bavili se při tanci v maskách, ve dvojicích, při pánské i dámské volence. Také při zvířecí volence, hře se židličkami.

Ve středu děti čekalo hledání pokladu Dědictví po maceše. Po družstvech musely rozluštit šifru a podle nakreslené mapy putovat za pokladem. 

Po ukončení hry  instruktoři hovořili  s dětmi o tom, jak se jim pobyt na Hříběcí líbil.  Na závěr byly  předány  pamětní  listy.

Celý kurz se vydařil. Všech 28 žáků se pobytu zúčastnilo a se zájmem  se zapojovalo do připravených aktivit.  Děti si pomáhaly, spolupracovaly, soutěžily mezi sebou. Také pomáhaly s přípravou jídla, úklidem. Počasí nám přálo.  Jarní strom s květy, letní s hruškami, podzimní s lístky a zimní se sněhovými vločkami – body za splněné úkoly a aktivity, byly po příjezdu vystaveny na chodbě vedle třídy. Celý průběh pobytu byl zdokumentován ( foto).

Jana Koňáková, tř. uč. 2.A

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 2.B

Téma „Roční období a čas“
Termín 23. – 25.5 2017
Počet žáků 28
Třídní učitelka Mgr. Blanka Skotáková
Vychovatelka Jana Zadražilová
Asistentka pedagoga Martina Nováková
Instruktoři Kateřina Lenartová, Anna Růžičková, Veronika TóthováŽáci 2.A byli 

1.den: 23.5.

 • Seznamovačka: střílení/házení míčem
 • Špageta
 • Hra ve skupinách: (chodí po šipkách svou trasu)
  Odměna: (Jaro: zajíček, 2x květ, vajíčko, kuře, Léto: sluníčko, zmrzlina, plavky, třešně, kruh, Podzim: list, mrak s deštěm, dýně, drak, deštník, Zima: vločka, sněhulák, stromeček, lyže, čepice)

  - zařazení měsíců (4x 12 měsíců napsat!)
  - počasí (obrázky s počasím): nakreslit obrázky
  - postava: obléct podle svého ročního období: velké papíry
  - na konec scénka vlastního ročního období
 • Noční hra:
  - ztratilo se jaro, musíme ho najít: u každé svíčky kus hádanky-barva: správná odpověď OHEŇ Člověku jsem dobrý druh, les mě živí, voda hubí, jen dej pozor na mé zuby!
  - Odměna

2. den:  24.5.

 • Rozcvička
 • Molekuly, špagety
 • Biatlon: letní olympijské hry: střílení, dřepy, první pomoc (lékárničku), trakař, poznávání kytek, přiřazení mláďat: odměna
 • Oběd, volno
 • Dramatizace pohádky, scének: odměna
 • Procházka: stavění domečků z mechu a přírodnin
 • Vyrábění masek na Halloweenskou párty
 • Po večeři: Halloweenská párty

3.den: 25.5.

 • Rozcvička
 • Hra: obleč si všechno co máš: postupně si sundávají jednotlivé kusy oblečení: bobování, lyžování, sněhulák, dát někomu oblečení: odměna
 • Diplomy pod stromečkem

Hodnocení kurzu

Středa 24. května

Po příchodu do školy se děti rozdělily do čtyř skupin (vylosování podle barev), každá skupina vybarvila svůj strom podle ročního období. Poté si pojmenovaly svou skupinu: Králíčci, Hopíci, Blázni, Draci a vymyslely si svůj pokřik. Po obědě nás autobus odvezl do Hříběcí, kde na nás čekaly instruktorky, které s námi byly i minulý rok. Dále celé odpoledne a večer probíhal podle plánu, děti si velmi oblíbily hru se špagetami, oblékání postavy podle svého ročního období,zahrály scénky. Po opékání buřtů se těšily na noční hru. Závěr dne patřil hře v lese, zakončenou vyřešením hádanky.

Čtvrtek 25. května

Den začal rozcvičkou a drobnými hrami na hřišti. Následoval letní biatlon, při kterém si žáci zkusili střílet ze vzduchovky. Po obědě následovala scénka k pohádce O dvanácti měsíčkách, kdy jednotlivé týmy předváděly scénku k svému jarnímu období. Scénky byly velmi zábavné, protože každý si vylosoval „svou“ postavu. Poté jsme se vydali do lesa, kde jsme stavěli domečky z přírodnin. Navečer jsme přichystali masky, ve kterých se tančilo na diskotéce.

Pátek 26. května

Po rozcvičce a snídani si děti sbalily věci a uklidily pokoje. Potom šly na hřiště, kde si zahrály hru Obleč si, co máš. Užily si spoustu legrace, ani se jim nechtělo odjíždět domů.

Závěr

Celý pobyt se nesl v poklidném a veselém duchu, děti cvičily, soutěžily, hrály si, poznávaly nové věci, blíže se skamarádily. Také pomáhaly v kuchyni s úklidem, mytím a utíráním nádobí. Každý den obdržely spoustu odměn, které si lepily ke svým stromům. Během kurzu byly splněny všechny plánované kompetence -  k řešení problému, pracovní, komunikativní, sociální. Velký dík patří rodičům, kteří nám napekli dobroty a přivezli oběd. Moc se všichni těšíme na příští rok, kdy zase pojedeme na Hříběcí.

Svět pohádek 2016

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 1.B

Téma „Svět pohádek“
Termín 8.6. – 10.6. 2016
Počet žáků 28
Třídní učitelka Mgr. Blanka Skotáková
Vychovatelka Jana Zadražilová
Asistentka pedagoga Jana Lhotová
Instruktoři Kateřina Lenartová, Anna Růžičková, Veronika Tóthová, Dominika Lea Bicanová

1. den

Dopolední náplň – zodpovídá: Skotáková

 • Rozdělení žáků do skupin
 • Vybarvování příbytku pohádkové postavičky – Shrek
 • Výtvarné zpracování příbytku                           

Kompetence: Pracovní, komunikativní,k řešení problémů, sociální.

Odpolední program – zodpovídá:

 • Ubytování, poučení o bezpečnosti a chování – učitelka
 • Seznamovací a pohybové aktivity – instruktoři
 • Zahájení pobytu motivačním přivítáním k tématu Svět pohádek – najít kamarády pro osamělého Shreka – instruktoři
 • Sportovní aktivity na hřišti, odpočinek – instruktoři
 • Hraní pohádek ve skupinách – odměna – obrázek do příbytku

Kompetence: komunikativní, sociální, pracovní

Večerní program - zodpovídá: učitelka, vychovatelka, instruktoři

 • Procházka večerním lesem, odměna – obrázek do příbytku
 • Hry na pokoji, večerní klid

Kompetence: sociální, k řešení problému, pracovní

2. den

Dopolední náplň – zodpovídá: instruktoři

 • Hry na hřišti – zahřívací
 • Boj o Fionu, stavění mostu
 • Kreslení obrázků – odměna – obrázek do příbytku

Kompetence: k řešení problému, pracovní, komunikativní, sociální

Odpolední program – zodpovídá: instruktoři

 • Vyhodnocení dopolední hry
 • Pohybové aktivity na hřišti
 • Stavění příbytků pro Shreka a jeho kamarády v lese
 • Osobní volno

Kompetence: pracovní, k řešení problému, komunikativní

Večerní program:

 • Příprava na pyžamovou diskotéku
 • Hry a tance na diskotéce

Kompetence: Sociální, komunikativní, řešení problému, k učení

3. den

Dopolední náplň – zodpovídá:

 • Pohybové hry na hřišti – odměna – obrázek do příbytku
 • Vyhodnocení pobytu, pamětní listy – instruktoři, učitelka
 • Úklid, odjezd autobusem – učitelka, vychovatelka,asistentka

Kompetence: Komunikativní, pracovní, k řešení problému, sociální    

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 1.A

Téma „Svět pohádek“
Termín 6.6. – 8.6.2016
Počet žáků 26, jeden žák se nezúčastnil
Třídní učitelka Jana Koňáková
Vychovatelka Eva Trpáková
Instruktoři Anna Kyselová, Iva Riederová, Miroslav Bielik

Děti byly dopoledne před odjezdem rozděleny do čtyř družstev – červení, modří, zelení a žlutí. Každá skupina obdržela velký obrázek hradu, který si společně vybarvila.  Po příjezdu na Hříběcí následovala procházka s kuchtíky. Vydali jsme se společně na obhlídku okolí. Vycházka byla zakončena u obrázků hradů, které byly neobydlené.  Úkolem dětí bude plnit úkoly, za ně dostávat postavičky a umísťovat je do hradu. Poté následovaly rytířské hry.  Byly to hry na hřišti zaměřené na rychlost, vytrvalost, spolupráci. Za toto zápolení dostala jednotlivá družstva  postavičku  a umístila ji do svého hradu. Následovala procházka  lesem a sbírání dřeva na táborák. Po opečení buřtíků jsme si  zazpívali při kytaře. Děti si ještě zahrály hry na dvorku. Po setmění pokračovala noční hra Hon za bludičkou. Všichni společně jsme šli temným lesem. Cestu nám ukazovaly zapálené svíčky. Děti noční hru v pohodě zvládly.

Druhý den dopoledne byly připraveny rychlé pohybové hry. Děti hrály hry na hřišti. Potřebovali jsme míče, šátky, špagety, deky. Děti útočily na hrad obsazený drakem – šiškami, míčem, dekou.  Odpoledne byla připravena šipkovaná s úkoly. Družstva vycházela postupně podle barevných fáborků a plnila úkoly, které byly ukryté ve vyznačeném prostoru. Na posledním stanovišti čekal na děti ukrytý poklad. Všechna družstva se sešla na dvorku u budovy. Navečer  děti dostaly časopis Čtyřlístek, mohly si chvilku číst, luštit, vybarvovat. Pak instruktoři každému namalovali obličej speciálními barvami. Děti si přály různé postavičky – připravovaly se na večerní diskotéku. Všichni se vydováděli při večerních hrách a tanci. 

Třetí den  byly připraveny  pracovní listy a opět zábavné hry. Následoval rozhovor instruktorů s dětmi o tom, jak se jim pobyt na Hříběcí líbil.  Pobyt byl ukončen předáním pamětních listů.

Celý pobyt se vydařil. Všechny děti se se zájmem zapojovaly do připravených aktivit. Pomáhaly si, spolupracovaly, soutěžily mezi sebou. Také pomáhaly s přípravou jídla, úklidem. Počasí nám přálo, všechny naplánované aktivity byly splněny.  Čtyři hrady  a pracovní listy byly po příjezdu vystaveny na chodbě vedle třídy. Celý průběh pobytu byl zdokumentován ( foto).

Jana Koňáková

Roční období a čas 2015

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 2.B

Téma „Roční období a čas“
Termín 25. 5. – 27. 5. 2015
Počet žáků 28 - Pro nemoc chyběla Simona Rohová
Třídní učitelka a vychovatelka Ivana Chaloupková
Studenti VŠ z Brna Jiří Šulc, Jan Beránek, Abid El Meary MajidVe dnech 5.6. – 7

Program navazoval na poznatky získané v hodinách prvouky a přispěl k jejich obohacení a rozšíření. Jednotlivé aktivity a hry se nám podařilo podle vypracovaného programu splnit. Počasí nám přálo, takže většina činností probíhala v přírodě a na přilehlém hřišti. Zábavnou formou jsme prošli všemi ročními obdobími, která se v průběhu roku vystřídají.

Naše poděkování patří všem maminkám i babičkám, které nám na kurz napekly výborné buchty a moučníky, nebo přidaly jiné občerstvení. Také děkujeme za přivezení oběda ze školní jídelny rodičům Jakuba Peška.

Pobyt se nám vydařil a my se již těšíme na další, který nás bude čekat v příštím školním roce.

Roční období a čas
Roční období a čas
Roční období a čas
Roční období a čas
Roční období a čas
Roční období a čas
Roční období a čas

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí

Téma „Roční období a čas“
Termín 10. – 12. 6.

10. – 12. 6. jsme se vydali na náš zážitkový kurz v Hříběcí na téma Svět pohádek. Všichni jsme se moc těšili a nemohli jsme se dočkat odjezdu. Čekání na autobus jsme si zpříjemnili krásnou pohádkou Tři bratři od bratrů Svěrákových.

Po příjezdu nás v království uvítaly víly, které pro nás měly připraveno mnoho zajímavých úkolů. Zacinkaly zvonečkem a hravé odpoledne mohlo začít.

Nejdříve byly děti pasovány na prince a princezny a pomocí různých her se seznámily s vílami. Zanedlouho poté jsme se vydali s Červenou Karkulkou do lesa a pomáhali jí najít její ztracené věci. Po svačině nás navštívili tři prasátka, která od nás chtěla postavit v lese domečky, které by vlk nesfoukl. K večeři jsme si upekli buřty. Když se setmělo, čekal nás ještě jeden úkol. Loupežník ukradl měšec s penězi a my měli dostat ukradené penízky zpět. Cesta k němu vedla lesní stezkou lemovanou svíčkami. Penízky jsme vzali, ale probudili jsme loupežníka spícího pod stromem. Zazpívali jsme mu ukolébavku a vydali se dál. Na konci stezky na nás čekaly víly, které pro nás měly připravené překvapení. Za odměnu nám pustili pohádku na dobrou noc. Jen co princové a princezny ulehli do postýlek, usnuli jako Šípkové Růženky.

V sedm ráno už jsme byli všichni na nohou a připravovali se na rozcvičku. V dopoledních hodinách si pro nás víly připravily mnoho úkolů. Nejzajímavější pro nás byla „bojovka“, kdy jsme putovali ve skupinách po různých stanovištích a získávali indicie. Všem se podařilo rozluštit, co za pohádku indicie skrývaly – pohádku Tři bratři. Odpoledne jsme strávili hraním her a přípravou na bál. Děti si vytvořily náramky, náhrdelníky, korunky a škrabošky. Po večeři tato velká sláva mohla vypuknout. Tančili jsme, hráli jsme hry a dětem se nechtělo vůbec spinkat. Jen co se však princové a princezny zachumlali do svých spacáků a přečetla se jim pohádka, všichni usnuli.

Poslední den jsme si trochu přispali. Po snídani jsme se sbalili a uklidili. Děti si zahrály pár her, dostaly od víl medaile a spoustu dobrot. Všem se náš pobyt v království moc líbil, nikomu se nechtělo domů. Už se těšíme na příští rok.

Nakonec víly naposledy zacinkaly zvonečkem a my odjeli domů.

Děkujeme maminkám, které nám upekly výborné buchty a panu Houškovi, který nám přivezl oběd. Také bychom chtěli poděkovat vílám (studentky psychologie), které si pro nás připravily krásný program.

B. Červenková

Roční období a čas
Roční období a čas
Roční období a čas
Roční období a čas
Roční období a čas
Roční období a čas
Roční období a čas
Roční období a čas
Roční období a čas

Cestování dějinami ČR 2015

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 5.B

Téma „Cestování dějinami ČR“
Termín 20.5. – 22.5. 2015
Počet žáků 21
Třídní učitelka Mgr. Blanka Skotáková
Vychovatelka Ivana Chaloupková
Instruktoři Martin Jáni , David Hönig, Tomáš Schromm

1. den – 20. května

Dopolední náplň – zodpovídá: Skotáková

 • Rozdělení do skupin – shromáždění historických materiálů zdob Slovanů, Přemyslovců, Lucemburků, Habsburků – 4 plakáty serby, do nich budou přidávány body během celého pobytu.
 • Přesun na Hříběcí – vlakem – zodpovídá Skotáková a Chaloupková

Kompetence: Pracovní, komunikativní,k řešení problémů, sociální.

Odpolední program – zodpovídá:

 • Ubytování, poučení o bezpečnosti a chování – učitelka
 • Seznamovací a pohybové aktivity – instruktoři
 • Zahájení pobytu motivačním přivítáním ktématu Cestování dějinami ČR – Putování strojem času, funguje na diamanty, které získává každý tým za splnění úkolů. Prezentace erbů skupin.
 • období: příchod Cyrila a Metoděje, Velkomoravská říše, seznámení shlaholicí, překlad vzkazu – instruktoři
 • Osobní volno – sportovní aktivity, hudba, odpočinek – instruktoři

Kompetence: komunikativní, sociální, pracovní

Večerní program - zodpovídá: učitelka, vychovatelka, instruktoři

 • Příprava večerní zábavy – Superstar/ Hříběcí má talent
 • Večerní zábava, Superstar + diskotéka

Kompetence: sociální, křešení problému, pracovní

Žáci se ráno ve třídě rozdělili do 4 skupin – Slované, Přemyslovci, Lucemburkové,Habsburkové. Vytvořili si plakáty s erby a donesenými historickými materiály. Každá skupina pak dostávala body během celého pobytu. Po obědě jsme odjeli vlakem do Hříběcí, kde náš čekali 3 instruktoři. Žáci byli poučeni o chování a bezpečnosti během celého pobytu, poté se ubytovali. Instruktoři si připravili seznamovací a pohybové aktivity a zahájili pobyt motivačním přivítáním k tématu Cestování dějinami ČR – putování strojem času, který funguje na diamanty. Ty získávaly týmy za splnění úkolů. Poté proběhla prezentace erbů skupin. Následovalo cestování 1.obdobím – příchod Cyrila a Metoděje, Velkomoravskou říší, seznámení s hlaholicí, překlad vzkazu. Po večeři (opékání buřtů nebo vlastí jídlo) byla připravena zábava Superstar – Hříběcí má talent, následovala diskotéka.

2. den – 21.května

Dopolední náplň – zodpovídá: instruktoři

 • Motivace kdobě Karla IV. – stavba nových měst, hry:
  - Plánování
  - Získávání materiálu vlese, výměna za domy, hrady…
  - Tvorba města každého týmu (název, vybarvování, prezentace)

Kompetence: k řešení problému, pracovní, komunikativní, sociální

Odpolední program – zodpovídá:instruktoři

 • Vyhodnocení dopolední hry
 • Pohybové aktivity na hřišti
 • Výroba středověkých šperků, příprava oděvů ktanci, výroba mečů, šermování – učitelka, instruktoři
 • Motivace krudolfínské době – divadlo pro Rudolfa II.
 • Osobní volno – odpočinek, sport…..instruktoři

Kompetence: pracovní, k řešení problému, komunikativní

Večerní program:

 • Vědomostní hra zdějin ČR - instruktoři
 • Alchymisté za Rudolfa II. – učitelka
 • Středověká zábava – instruktoři
 • Noční hra – cesta za relikviemi svatých

Kompetence: Sociální, komunikativní, řešení problému, k učení

Po rozcvičce a snídani byla připravena hra k tématu Karel IV. Souvisela se stavbou nových měst. Děti plánovaly města, získávaly materiál v lese, směňovaly za domy, hrady, obilí,… Pak si jednotlivé týmy ze sebraného materiálu utvořily vlastí město. Odpoledne proběhlo vyhodnocení dopolední hry, pohybové aktivity na hřišti. Děti si vyráběly středověké šperky a připravovaly si oděv a zbraně na šermování. Období vlády Rudolfa II. proběhlo jako divadelní představení každé skupiny. Navečer instruktoři připravili vědomostní hru z dějin ČR, p.učitelka zajistila nápoje a ovoce pro alchymisty. Noční hra byla náročná – cesta za relikviemi svatých.

3. den

Dopolední náplň – zodpovídá:

 • Tvorba obrazu Rudolfa II. – skupinová práce – učitelka
 • Prezentace výtvarné a literární činnosti – učitelka
 • Vyhodnocení pobytu – instruktoři, učitelka
 • Úklid, odjezd vlakem – učitelka, vychovatelka

Kompetence: Komunikativní, pracovní, křešení problému, sociální

Ve skupinách žáci tvořili obraz Rudolfa II., sestavovali puzzle o manželkách Karla IV.,tvořili si portfolia...Následovala slovní reflexe s instruktory, vyhodnocení celého kurzu, balení, úklid a odjezd. Následovala slovní reflexe s instruktory, vyhodnocení celého kurzu, balení, úklid a odjezd. Kurz naplnil všechny naplánované kompetence - k řešení problému, sociální, pracovní a komunikativní. Kompetence zasahovaly střídavě do jednotlivých her.

Letošní kurz se všem velmi líbil a moc se těšíme na příští rok.

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 5.A

Téma „Cestování dějinami ČR“
Termín 18.5 – 20.5.2015
Třídní učitelka Jana Koňáková
Vychovatelka Eva Trpáková
Instruktoři Kateřině Veselské, Julii  Pišťákové, Filipu Dvořákovi a Norbertu Vojtuňovi

1.den

Po příchodu do školy byli žáci rozděleni do čtyř skupin. Na připravenou velkou plochu papíru lepili informace o významných obdobích našich dějin. Informace vypisovali, kopírovali, malovali obrázky… z knih, které si přinesli z domova. Byla to pěkná motivace k pobytu na Hříběcí.

Po příjezdu na Hříběcí a ubytování byli žáci poučeni o chování a bezpečnosti.  Instruktoři je přivítali a motivovali výstupem - příchod Cyrila a Metoděje a jejich přínosem pro Velkou Moravu. Děti psaly svá jména hlaholicí, vyráběly šperky z měděných drátků, seznámily se se zbraněmi a nářadím tehdejší doby. Na časové přímce si zařadily toto období  do našich dějin.

Připravili jsme si ohniště a upekli si špekáčky. Následovaly sportovní aktivity.

Instruktoři po setmění seznámili děti s noční hrou – Osvobození Cyrila. Na vyznačeném území děti hledaly klíče, aby mohly osvobodit Cyrila.

Večer proběhlo vyhodnocení dne,  děti si uložily své výrobky – šperky do portfolií.

2.den

Tento den jsme se dopoledne věnovali době Karla IV.  Motivací bylo zopakování znalostí o Karlu IV. a scénka, kterou si připravili instruktoři. Následovala aktivita  - hra Lámání špaget (napodobování boje). Potom se děti rozdělily. Chlapci si připravili oblečení z doby středověku a nacvičovali s instruktory rytířské zápasy. Dívky se také oblékly do dobového oblečení a připravily si středověký tanec. Všichni jsme se setkali ve velké jídelně. Následoval turnaj všech rytířů a taneční vystoupení sličných dívek.

Odpoledne jsme  pokračovali  skládáním rozstříhaného textu  o čtyřech manželkách Karla IV.  Nalepené puzzle si děti založily do portfolia.

Zajímavá pro děti byla rudolfínská doba. Připravovaly elixír mládí z připravené limonády a různých kompotů.

Od instruktorů dostaly úkol na rozvoj vynalézavosti a manuální zručnosti. Ve skupinkách dostali papír, špejle, provázek, vajíčko. Měli vyrobit zařízení , ve kterém by se vajíčko sneslo na zem a nerozbilo se.  Všechny skupinky uspěly. Zařízení podobné balonu umožnilo to, že všechna čtyři syrová vajíčka se snesla z prvního patra na trávu a nerozbila se.

Po večeři následovala ještě středověká zábava a diskotéka.

3.den

Dopoledne bylo vyhodnocení kurzu, předání  pamětních listů a rozloučení s instruktory.

Kurzu se zúčastnily všechny děti . Počasí bylo proměnlivé.  Přestože téma kurzu bylo historické, děti měly  čas na sport (fotbal, přehazovaná, hry v lese a na hřišti) a osobní volno.

Časový harmonogram nebyl  od pozdního odpoledne druhého dne úplně dodržen. Více než po polovinu dětí postihla střevní viróza a děti musely odjet domů.  K dokončení aktivit se společně ještě vrátíme při školní výuce.

Celý pobyt je uložen na CD – foto,  každé dítě má vlastní portfolio. Chodbu vedle třídy 5.A zdobí plakát, který společně vytvořili chlapci i dívky na začátku pobytu.

Děkuji instruktorům Kateřině Veselské, Julii  Pišťákové, Filipu Dvořákovi a Norbertu Vojtuňovi za pomoc při přípravě a provádění zábavných činností s dětmi. Za velice pěkný přístup ke všem chlapcům, děvčatům i dospělým.

Děkuji paní vychovatelce Evě Trpákové za pomoc se zajištěním kurzu a za pomoc při všech aktivitách a činnostech na Hříběcí - při vaření a úklidu…

Děkuji maminkám za upečené dobroty a sladkosti, panu Strakovi za dovoz jídla, panu Zábranovi za dopravení tašek a veškerých potřebných věcí na Hříběcí i zpět.

Jana Koňáková, třídní učitelka 5.A

Cestování dějinami ČR 2014

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 4.A

Téma „Cestování dějinami ČR“
Termín 4.6 – 6.6.2014
Počet žáků 24
Třídní učitelka Jana Koňáková
Vychovatelka Pavlína Drábková

1.den – 4. června

Žáci 4.A se ráno ve třídě rozdělili do 4 skupin – Třeboňští kapři, Blaničtí rytíři, Vinná réva  a Lípy srdčité. Každá skupina obdržela rozstříhanou  slepou mapu ČR, nalepila ji na velkou čtvrtku. Podle mapy z atlasu vybarvovala povrch, pohoří, vodstvo…. Do prostoru kolem mapy pak žáci dostávali body za soutěže a splněné úkoly. Následoval oběd a cesta na vlakové nádraží. Čekali jsme na vlak do Hříběcí. Instruktoři  přijeli chvilku před námi. S Filipem se už děti znaly, jel s námi počtvrté, přibyla dvě děvčata  - Diana a Dominika. Po přivítací scénce následovalo ubytování a vybalování věcí.  Dále probíhaly míčové hry na dvoře objektu.  

Další hra – Turistické značky – žáci se rozdělili na čtyři skupiny. První skupina pracovala s mapou, pohybovala se podle buzoly v terénu, sledovala dalekohledem objekty kolem vesnice. Druhá skupina měla za úkol postavit přístřešek na přespání v lese. Měla připravenou celtu, spacák. Zbylé dvě skupiny plnily úkoly v blízkosti budovy. Doplňovaly pohoří, vrchol, nadmořskou výšku. Poslední skupina rozmýšlela správný výběr věcí na hory.Následovalo vyhodnocení a příprava na noční hru. Po setmění  jsme se vydali do lesa. Vyslechli jsme instrukce k noční hře. Potichu se žáci pohybovali ve vymezeném prostoru a hledali barevné lístky s body. Vždy jen jeden žeton  nosili na určené místo. Za porušení pravidel ztráceli život a museli si dojít pro nový. V budově bylo vyhodnocení, přidělení žetonků, večerní hygiena a spánek.

2.den – 5.června

Po rozcvičce a snídani byla připravena hra VORY. Trochu pršelo, proto jsme vory vyráběli ze špejlí a provázků. Děti pracovaly ve skupinkách, dodělávaly řeku a postavičky. Práce je hodně bavila. Na závěr jsme plnili vědomostní úkoly, které se týkaly vodstva ČR. Po příchodu do budovy žáci vyplňovali pracovní list.

Po obědě jsme hráli hru METRO. Každá skupina dostala vytištěný plánek metra a pokyny ke hře. V jednotlivých stanicích si četla zajímavosti o Praze, součástí bylo i vyluštění šifry. Po této hře si děti odpočinuly při drobných míčových hrách na hřišti. Následovalo vyhodnocení.

Čekala nás  příprava na diskotéku. Před zahájením děti ve dvojicích předváděly vlastnosti lidí. Ostatní hádali, o jakou vlastnost se jedná.  Diskotéka děti  hodně bavila.

3.den – 6.června

Poslední den jsme dodělávali mapku – vybarvovali žetonky, lepili luštěnku,stihli jsme ještě míčové hry v areálu objektu.  Následovala slovní reflexe s instruktory, vyhodnocení celého kurzu, předání diplomů, balení, úklid a odjezd.

Děvčatům i chlapcům  se pobyt a činnosti v Hříběcí velmi líbily. Kurzu se zúčastnili všichni žáci 4.A. Děkujeme instruktorům za zajímavý program i přístup k malým svěřencům.  Děkujeme paní vychovatelce Pavlíně Drábkové za velkou pomoc při všech plánovaných aktivitách, ale i při vaření, úklidu…. Děkujeme maminkám za výborné buchty, sušenky a lízátka. Děkujeme tatínkovi Zábranovi za odvoz a dovoz batohů, tašek a dalšího vybavení, děkujeme tatínkovi Strakovi za dovezení obědů z naší školní jídelny.

Letošní kurz se všem velmi líbil a moc se těšíme na příští rok.

Jana Koňáková

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 4.B

Téma „Cestování dějinami ČR“
Termín 2.6 – 4.6.2014
Počet žáků 25 - jeden žák, Stanislav Janda se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit
Třídní učitelka Blanka Skotáková

1.den – 2. června

Žáci se ráno ve třídě rozdělili do 4 skupin – Třeboňští kapři, Blaničtí rytíři, Vinná réva  a Lípy srdčité. Každá skupina obdržela rozstříhanou mapu ČR, nalepila ji na velkou čtvrtku, doplnila, vybarvila. Do této plochy pak žáci dostávali body za soutěže a kvízy. Následoval oběd a odjezd vlakem nebo na kole do Hříběcí. Tam na nás čekali instruktoři s motivační scénku – cizinci v naší vlasti. Po vybalení  a ubytování děti hrály s instruktory hry na hřišti. 

Další hra – Turistické značky – se týkala pohoří v ČR, správného zakreslení a vyznačení vrcholu, vybrání věcí na hory. Při této hře bylo třeba i prolézt pavučinou. Pak bylo vyhodnocení a příprava na noční hru. Po setmění každá skupina dostala plánek s názvy hradů a trasou, kterou se mají vydat. Dozvěděli se i zajímavosti o hradech.

2.den – 3.června

Po rozcvičce a snídani byla připravena hra VORY. Každá skupina si pomocí větví a provázku sestavila vor. S ním pak „plula“ slalomem po hřišti a plnila vědomostní úkoly, které se týkaly vodstva ČR. Po příchodu do budovy žáci vyplňovali pracovní list.

Po obědě jsme hráli hru METRO. Každá skupina si obkreslila plánek metra, dostala pokyny ke hře. V jednotlivých stanicích si četla zajímavosti o Praze, součástí bylo i vyluštění šifry. Po této hře si děti odpočinuly při drobných míčových hrách na hřišti.

Hra, která se týkala vyluštění názvů pramenů v Karlových Varech byla plněna pomocí Morseovy abecedy. Následovalo vyhodnocení,  příprava na diskotéku a diskotéka.

3.den – 4.června

Poslední den jsme ještě stihli hru v lese – luštěnky – děti doplňovaly znalosti s maplou. Následovala slovní reflexe s instruktory, vyhodnocení celého kurzu, balení, úklid a odjezd.

Dětem se pobyt a činnosti v Hříběcí velmi líbily, odjížděli radostní a spokojení. Velký dík patří p.vychovatelce Ivaně Chaloupkové a instruktorům, kteří připravili velice zajímavý a náročný program.

Kurz naplnil všechny naplánované kompetence - k řešení problému, sociální, pracovní a komunikativní. Kompetence zasahovaly střídavě do jednotlivých her.

Letošní kurz se všem velmi líbil a moc se těšíme na příští rok.

Blanka Skotáková

 

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 5.B

Téma „Cestování dějinami ČR“
Termín 26. 5. – 28.5. 2014
Počet žáků 18
Třídní učitelka Eva Chocholoušová
Instruktoři Eva Trpáková, Dominika Štěchová, Marika Lažková

K cestě na Hříběcí jsme tentokrát využili možnosti jet na kolech nebo vlakem. Všichni ji zvládli díky příznivému počasí bez problémů. Po příjezdu byli žáci ubytováni a opět poučeni o chování a bezpečnosti.  Instruktoři je přivítali motivační scénkou z našich dějin.  Děti tak byly vtaženy do naší historie. Po rozdělení do skupin měly za úkol zhotovení  erbu,  vymyšlení názvu a motta skupiny. Následoval příchod významných představitelů našich dějin a prezentace jejich přínosu  pro naši zemi. Děti psaly svá jména hlaholicí, vyráběly šperky, seznámily se se zbraněmi a nářadím tehdejší doby. Na časové přímce si zařadily tato období  do našich dějin. Následovala večerní hra. Po vyznačené trase musely plnit úkoly zaměřené na dobu prvních českých knížat..

Večer proběhla prezentace a výstavka výrobků. Byly plněny kompetence k řešení problému, sociální a pracovní.

Druhý den jsme se věnovali době Karla IV. Motivací bylo zopakování znalostí o Karlu IV. Pokračovali jsme skládáním rozstříhaného textu  o čtyřech manželkách tohoto panovníka. Chlapci si poté připravovali středověké oblečení a meče, dívky oblečení a dobový tanec.  Potom instruktoři předvedli rytířský souboj. Následoval turnaj chlapců v tomto umění  a taneční vystoupení děvčat. Vyvrcholením byl útok na nepřítele představovaný střelbou ze vzduchovky na terč. Aktivita, která děti velmi zaujala.

Zajímavá pro děti byla rudolfínská doba. Byla vytvořena stanoviště, na kterých si postupně všechny děti vyzkoušely různé role: alchymisté a kuchaři – míchali elixír mládí, hvězdáři – sestavovali horoskop pro císaře, krejčí – navrhli dobové šaty. Současně proběhla prezentace těchto aktivit.

Velkým zpestřením byla večerní slavnost (diskotéka), kterou si všichni patřičně užili.

Po celý den byly naplňovány kompetence k řešení problému, komunikativní, sociální, pracovní.

Třetí den došlo z časových důvodů pouze k vyhodnocení celého pobytu, závěrečnému úklidu a odjezdu opět na kolech nebo vlakem.

Byly naplněny kompetence k řešení problému, komunikativní, sociální a pracovní.

Závěr: Kurzu se nezúčastnily všechny děti . Ty, které nemohly s námi odjet, navštěvovaly výuku v paralelní  třídě.  Počasí bylo méně příznivé, proto jsme často museli improvizovat. Přestože téma kurzu bylo historické, děti měly dostatek času na sport a osobní volno.

Domů si dvezly kromě pěkného upomínkového listu i spoustu nezapomenutelných vzpomínek. Tento kurz přispěl také ke stmelení kolektivu a uvědomění si významu historie pro naši současnost.

Velký podíl na úspěšnosti tohoto pobytu měli i rodiče, kteří nás zásobili vynikajícím pečivem, pan Kovář, který se celé roky stará o dopravu zavazadel a obědů, ale také samy děti, které si uvědomily význam týmové práce a respektování daných pravidel.

Použité materiály

 • Jana Pašková: Učíme se společně
 • Jana Coufalová: Projektové vyučování pro 1. stupeň ZŠ
 • Internet, učebnice ZŠ

Dokumentace

 • foto
 • žákovská portfolia
 • portfolia skupin
Cestování dějinami ČR
Cestování dějinami ČR
Cestování dějinami ČR

Putování po České republice 2013

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 4.B

Téma „Putování po České republice“
Termín 19. 6. – 21.6. 2013
Počet žáků 18
Třídní učitelka Eva Chocholoušová
Instruktoři Eva Trpáková, Dominika Štěchová, Eva Richterová, Tomáš Valíček

 Po příjezdu, ubytování a seznámení se s bezpečnostním řádem sehráli instruktoři dětem krátkou motivační scénku (Turisté z cizí země v ČR), kterou zahájili letošní téma. Následovaly kontaktní a seznamovací hry na hřišti. Po nich byly děti formou hry rozděleny do 4 skupin. V nich pak po celou dobu trvání kurzu plnily úkoly, soutěžily a získávaly body pro svoje družstvo. Bodovací plochou se stala vytvořená velká mapa ČR, kterou děti zaplňovaly názvy podle počtu získaných bodů. Prvním úkolem bylo složení puzzle – mapy ČR – na čas, dále vyznačení sousedních států, vybarvení vlajky ČR. V následujícím čase si družstva vymýšlela rozlišovací název pro svoji skupinu, malovala svoji vlajku a vytvářela prezentační slogan (říkanku). Vědomostní hrou – Turistické značky – si děti procvičovaly znalost pohoří v ČR, spolupráci ve skupině, zručnost i obratnost. Tato hra byla pro děti značně obtížná, protože neměly k dispozici mapu. Po vyhodnocení hry, rozdělení bodů a večeři následovala vědomostní hra Skrývačky řek. Následovaly hry v lese, aby si děti užily pobytu na čerstvém vzduchu. Den ukončila noční hra Jízdní řád, která prověřila jejich odvahu i postřeh. Ztracení turisté hledali cestu domů, což bylo ve tmě dost náročné.

Druhý den nastartovala rozcvička. Po ní následovaly hry na rozvoj komunikace a spolupráce – Vodstvo ČR a vědomostní soutěž. Hry Stavba hradu i Putování po Labi děti velmi zaujaly a bavily. Po obědě relaxovaly formou míčových her na hřišti. Křížovka s tajenkou prověřila jejich další znalosti z učiva vlastivědy. Hlavní hrou odpoledne se stala hra Metro, zaměřená na znalosti o Praze.  Odpoledne bylo ukončeno vědomostním kvízem nad mapou ČR. Po večeři a vyhodnocení všech činností byla diskotéka s tanečními hrami. Děti si užily spousty legrace. Zjistili jsme, že naše dívky se věnují tanci nejen při diskotékách na Hříběcí, ale pro mnohé je to i velké hobby, kterým vyplňují svůj volný čas.

Třetí den po rozcvičce a snídani proběhlo hodnocení kurzu, vyhlášení výsledků práce družstev s odměnami a diplomy, slovní reflexe a vyplnění pracovního listu. Po úklidu a balení jsme kurz zakončili společným pokřikem a rozloučením s instruktory.

Plněním programu kurzu jsme rozvíjeli kompetence komunikativní, sociální, pracovní, k řešení problémů, k učení a občanské.

Naplánovaný program se nám podařilo splnit. Dny byly maximálně využité díky spolupráci všech dospělých i dětí, které pomáhaly rády při přípravě snídaní a večeří, ale i úklidu.

Poděkování patří všem maminkám a babičkám, které nás zásobily dobrotami a panu Kovářovi za odvoz zavazadel na Hříběcí a zpět a přivezení čtvrtečního oběda.

Děti se už teď těší na pokračování kurzu. Příště budeme putovat českou historií.

Eva Chocholoušová, třídní učitelka 4.B

Putování po České republice
Putování po České republice
Putování po České republice

Roční období a čas 2013

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 2.B

Téma „Roční období a čas“
Termín 29.5. – 31. 5. 2013
Třídní učitelka Mgr. Ivana Rafajová
Dozor Jana Zadražilová
Instruktoři Tereza Váňová, Zuzana Valošková, Lenka Oppová

Letošního kurzu se zúčastnili všichni žáci třídy. Sešli jsme se ráno ve třídě a nejprve jsme si zopakovali roční období, měsíce atd. hravou formou. Poté jsme se rozdělili na 4 skupiny podle ročních období a v této skupině jsme tvořili stromy. Jaro vytvořilo strom plný květů, léto strom s třešněmi, podzim barevný strom s listím s zima strom s vločkami a krmítkem. Tato práce se dětem velmi líbila. Po obědě jsme odjeli autobusem na Hříběcí. Nejdříve jsme se ubytovali. Pak už nás přivítaly instruktorky s motivační scénkou na 4 roční období. Každá představovala jedno období a potom říkaly různé události, které probíhají během roku. Děti podle situace přebíhaly. Poté děti vytvářely obrázky na roční období. Následovala pohybová a vědomostní hra skupin, kdy děti hledaly barevné kartičky s úkoly na roční období. Před večeří jsme se prošli lesem. Po večeři jsme hráli hry v klubovně, protože začalo pršet.Večer jsme zhodnotili soutěže a šli spát.

Druhý den ráno jsme si po rozcvičce a snídani trochu uklidili a vyrazili do lesa na stavění domečků z přírodních materiálů.Poté jsme si zahráli na sysly. Syslové běhají přes nepřátelské území pro obilí a druhá skupina se je snaží chytit  a vzít jim lístek s obilím. Poté se vymění a pak se porovnává, kdo byl úspěšnější. Po obědě nás čekalo celoodpolední putování za 12 měsíčky. Žáci procházeli po skupinkách lesem a plnili úkoly, hádanky křížovky, poznávačky rostlin…  Vše jsme absolvovali v holinkách a pláštěnkách, protože lilo!!! Před večeří jsme si dali všechno usušit. Instruktorky připravily dramatizaci pohádky O 12 měsíčkách a rozdělily role a úkoly. Po večeři jsme se sešli v klubovně a pohádku si zahráli. Zúčastnily se všechny děti a moc se jim ti povedlo. Pak jsme hráli ještě hry na rozvoj komunikace a spolupráce. Na závěr jsme si užili i stezku odvahy, protože přestalo trochu pršet a my mohli vyrazit za 12 měsíčky do lesa. Bylo to moc pěkné.

Třetí den po rozcvičce a snídani jsme si sbalili všechny věci a pořádně uklidili pokoje. Pak jsme v klubovně malovali, co se nám líbilo a co ne. Zhodnotili jsme celý kurz, rozdali body, odměny. Vyfotili jsme, rozloučili s instruktorkami  a na oběd už jsme byli ve škole. Přestože nám hodně pršelo, moc se nám tam líbilo a už se těšíme na příští rok.                                 

Zpracovala Ivana Rafajová dne 2. 6. 2013

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 2.A

Téma „Roční období a čas“
Termín 27.5.-29.5.2013
Počet žáků 25 (Lucie Prokopová a Tomáš Strnad byli nemocní)
Třídní učitelka Mgr.Blanka Bartošková
Vychovatelka Pavlína Drábková
Instruktoři Zuzana Zdražilová, Soňa Nývltová a Alena Pučelíková

V pondělí 27. května 2013 jsme se sešli ve třídě a rozdělili se na čtyři skupiny podle ročních období.

Každá skupina namalovala strom,vybarvila jej a polepila typickými obrázky daného ročního období. Po obědě nás autobus odvezl do Hříběcí. Tam na nás čekaly Zuzka, Soňa a Alča. Po ubytování a poučení o bezpečnosti jsme hráli seznamovací hry(Bang,Babička jela do Ameriky, Inzerát. Živé pexeso...) Po svačině nás navštívilo „ Jaro“, které se nám přišlo představit a pozvalo nás do lesa na první vědomostní hru, za kterou jsme získali první „jarní“ dílek do Kalendáře přírody. Dalším úkolem byla výroba schránky, která měla dětem během pobytu poskytovat možnost zasílání si vzájemných vzkazů ( posilování kompetence komunikativní). Následovaly hry v místnosti (Židličkovaná, Balonky, Opice, Hádání písniček, Palermo...) Den jsme zakončili Noční bojovkou- Útok na pevnost.

Druhý den jsme začali rozcvičkou na písničku Mňam, mňam Bobík. Po snídani nás navštívilo“Léto“, které nás také vyzkoušelo z našich znalostí o tomto ročním období. Každý žák si vylosoval stát, vybarvil si jeho vlajku a tím si zajistil účast na Letních olympijských hrách , které se konaly v lese na deseti stanovištích (hod do dálky šiškou, běh přes překážky, rovnováha,obratnost,skok do dálky z místa...).

Po obědě nás navštívil „Podzim“ i on nás nejprve vyzkoušel a pak nám popsal další úkol. Zahráli jsme si na Policii. Naším úkolem bylo v družstvech v lese najít rozfoukané části výpovědi důležitých svědků a podle nich popsat a převléknou jednoho ze skupiny přesně podle popisu ( rychlost, postřeh, fantazie,spolupráce). Všechny skupiny byly úspěšné. Po svačince jsme si šli „dobít baterie“ při další hře. Děti si navzájem přilepily na záda arch papíru, volně pak na záda kamarádům zapisovaly pěkné zážitky nebo postřehy… Po určitém čase si děti přečetly poznámky o sobě samých. Čas nám tak rychle utíkal a bylo tady poslední z ročních období - “Zima“. Ta se objevila po písni od Jaroslava Nohavici: Eskymáci, bude u toho zima. Zima nám dala za úkol nakreslit svého Eskymáka na dvoreček křídou. Poté jsme se vydali na hřiště hrát eskymáckou hru „Sobolí šlacha“ (rychlost, obratnost, vytrvalost, spolupráce...).

Další aktivita, která nás čekala, byla hra Super star. Každé dítě si připravilo píseň do soutěže. Přísná porota (instruktoři ) dohlížela na pravidla a hladký průběh soutěže. Po vyhlášení výsledků jsme si společně zatančili. Když se setmělo, vyrazili jsme do lesa na stezku odvahy, kterou jsme všichni zvládli. Už jsme se těšili do postýlek.

Třetí den se nám z postýlek vůbec nechtělo. Po snídani jsme si sbalili věci a sešli se v jídelně na závěrečnou reflexi. Nejprve jsme kreslili a pak v komunitním kruhu povídali o tom, co se nám líbilo, nelíbilo. Která hra nás bavila nejvíce.... Hry, které získaly nejvíce hlasů jsme si pak zahráli. Na závěr jsme dostali Pamětní listy, narovnali věci do autobusu a vyjeli zpátky do školy.

Během pobytu se posilovaly kompetence k učení, sociální, komunikativní, pracovní, řešení problémů.

Zapsala:Mgr.Blanka Bartošková

Roční období a čas
Roční období a čas
Roční období a čas
Roční období a čas

Svět pohádek 2013

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 3.B

Téma „Svět pohádek“
Termín 5. – 7.června 2013
Počet žáků 29
Třídní učitelka Mgr. Blanka Skotáková
Vychovatelka Eva Trpáková
Instruktoři Martin Jáni, Tereza Švecová, Pavlína Feríková

1.den

Náš kurz začal hned ráno 5.června se vstupem do třídy. Děti se losováním rozdělily do 4 skupin – Kouzelný klobouk, Kouzelný měšec, Kouzelná hůlka a Kouzelný prsten. Poté každá skupina obdržela velký arch papíru se svým územím a začala si ho vybarvovat a doplňovat. Po vymalování jsme šli na oběd. Po obědě nás  autobus odvezl do Hříběcí, kde jsme se ubytovali, vyslechli pokyny k programu a chování v budově a celém okolí.

Odpolední program začal motivační scénkou instruktorů – víla, kouzelník a průvodkyně lesa nás seznámili s tím, jak se máme chovat v magickém lese, koho tam můžeme potkat. Dozvěděli jsme se příběh chlapce Tadeáše, který se ztratil a kterého jsme měli na konci pobytu odčarovat. K tomu napomáhaly různé hry a soutěže.

Potom se každá skupina představila instruktorům, vymyslela si pokřik, básničku nebo hymnu. Každý žák sdělil, co rád dělá, co ho baví a na co se těší. Následovala hra v lese – kimovka – soutěž ve skupinkách na zapamatování kouzelných pojmů. Z těchto pojmů byl složen lektvar, který později pomohl odčarovat chlapce Tadeáše. Děti si procvičily svou pamět, zaběhaly si a zasoutěžily. Po svačince a krátkém odpočinku následoval tajemný rébus s křížovkou, žáci opět pracovali ve skupinách. Po těchto hrách následovalo vyhodnocení skupin v jídelně, každá skupina si na své území připevnila zasloužené body.

Večeře proběhla u ohýnku – opékání buřtů, hra na kytaru, zpívání. Po setmění začala noční hra – děti šly ve skupinkách podél nataženého provázku do tmavého lesa, kde v několika mohylách hledaly artefakty k odčarování chlapce Tadeáše. Hra se velmi líbila, děti překonaly strach, navzájem si pomáhaly.

2. den

Po rozcvičce a snídani následovala hra s enviromentální tématikou – každé dítě dostalo svůj „sešitek“, kde doplňovalo názvy zvířat, stromů, hub, rostlin… Když byly úkoly splněny, šli jsme na hřiště zahrát si různé hry – čertovkou honičku, drobné soutěže, v lese hru Klacek.  Odpolední program začal velkou hrou – Cesta ke kouzelnému prameni – žáci měli nalézt skrýš přeměněného chlapce, aby mu mohli říct, že večer najdou kouzelný pramen, který  mu pomůže vrátit jeho podobu. K této hře patřilo vytvoření osmisměrky složené ze 4 částí a vyluštění tajenky. Hra probíhala v lese a dozvěděli se, kudy jít ke kouzelném prameni.

Před večeří jsme se všichni sešli v klubovně. Přivítali nás instruktoři k závěrečné hře k vysvobození Tadeáše. Každá skupina dostala část textu, kterou měla zdramatizovat. Jednalo se o jednotlivé etapy života chlapce Tadeáše. Dozvěděli jsme se, proč byl chlapec zaklet a jak jsme dopomohli k jeho záchraně. Následovala beseda o tom, proč a jak si pomáhat, co nám tento kurz přinesl, v čem pomohl apod. Po večeři jsme se těšili na diskotéku, kde jsme s chutí tančili a soutěžili.

3.den

Po rozcvičce a snídani jsme si v lese zahráli hru Pašeráci. Pak nás čekala velká hra – pomocí morseovky jsme luštili záhadné nápisy. Bohužel náš pobyt se pomalu blížil ke konci, proto jsme uklízeli a balili, dostali jsme pamětní listy, vyhodnotili celý pobyt a loučili se s Hříběcím.

Tohoto kurzu v Hříběcí se zúčastnilo 25 žáků třídy 3.B. Dvě děvčata – Nela Nápravníková a Adéla Malinová - byla nemocná. Počasí nám přálo, utužili jsme kolektiv  a příští rok se těšíme, že všichni znovu na kurz pojedeme. Po návratu do školy jsme si na chodbu u třídy vystavili naše mapky a výsledky her, soutěží, doplňovaček …jsme založili do portfolia.

Zapsala: Mgr. Blanka Skotáková, třídní učitelka

Putování po ČR 2012

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 4.A

Téma „Putování po České republice“
Termín 18.6. – 20.6. 2012
Počet žáků 17
Třídní učitelka Květoslava Kubátová
Instruktoři Jana Zadražilová, Andrea Řezníčková, Kitti Farkasová, Martin Jáni

Kurzu se zúčastnilo 17 žáků. Nejeli Filip Kubát, Michaela Razimová a Filip Keller. Děti nemohly jet ze zdravotních důvodů. Dále se kurzu nezúčastnila Martina Hanková z rodinných důvodů. Téma kurzu Putování po České republice u dětí rozvíjelo zejména znalosti vlastivědné, ale podporovalo rozvoj všech klíčových kompetencí. Po ubytování na děti čekali tři turisté, kteří se ztratili. Žádali je o pomoc při hledání správné cesty.  Kontaktní  a seznamovací hry na hřišti vedli instruktoři. Dětem se hlavně líbila honěná se šátkem, hra Klacek, hra Kdo má rád…Část her bylo nutno přesunout do lesa, protože bylo velké teplo. Dále následovalo netradiční rozdělování do skupin. Děti měly na čele nakreslenou barevnou značku a měly se rozdělit do skupin podle barvy, ale nesměly u toho mluvit. Bylo hezké pozorovat, jak si navzájem pomáhaly. Vznikly 3 domovské skupiny, ve kterých žáci zůstali po celou dobu pobytu. Spolupráce ve skupině rozvíjela kompetence sociální a komunikativní. Pak děti slepovaly rozstříhanou mapu ČR. Vyznačily sousední státy, hlavní město, vybarvily vlajku. S velkou tvořivostí a fantazií si vytvořily vlajku, pokřik a název vlastních skupin. Vznikli tak Smajlíci, Zeleňáci a Tupíři. Vědomostní hra v lese Turistické značky děti velmi bavila. Na třech stanovištích plnily úkoly (hory a pohoří, stavba vysílače, co s sebou na výlet). Přiřadit hory k pohořím bez mapy bylo dosti obtížné.Skrývačky měst se dětem s menší dopomocí podařilo vyluštit. Potom jsme se vydali do lesa hledat suroviny na stavbu hradu. Děti hledaly dřevo, ryby, uhlí, víno na kartičkách a ty směňovaly za zlato a pak za modelínu. Z té potom postavily různé stavby.Noční hra Jízdní řád prověřila odvahu, ale i postřeh. Ztracení turisté hledali cestu domů. Vyhledávali správné noční spoje z jízdních řádů. Všechny tři skupiny dokázaly najít správnou cestu.Druhý den začal rozcvičkou. Pak následovala hra Vodstvo ČR. Děti si vytvořily ze dřeva a provázků vory, se kterými potom sjížděly řeku (slalom mezi kužely, záchrana tonoucího, přiřazování řeky k moři). Tato hra rozvíjela komunikaci, spolupráci i vědomosti. Zejména stavba vorů děti velmi nadchla. I další hra probíhala ve skupinách. Skupiny řešily křížovku s tajenkou. Úkoly byly rozvěšené v lese. Křížovku vyřešila všechna družstva. Odpolední Putování po Labi podporovalo pohyb, spolupráci a logiku. Úkolem družstev bylo  přebrodit řeku, nachytat ryby a překonat bludiště. Hra Metro rozvíjela znalosti o Praze. Děti doprovázely japonské turisty po Praze podle plánu tras metra. Dokázaly se orientovat podle plánu a žádné družstvo nezabloudilo.Večerní diskotéka se velmi vydařila. Tancovaly mažoretky, kluci předvedli ukázku tance hip hop. Následovaly další taneční hry. Zejména u hry Vytahovaná zažily děti spoustu legrace. Poslední den pobytu proběhla slovní reflexe ve skupinách a vyplnění pracovního listu. Pak již následovalo vyhodnocení obrázkové mapy a rozdávání odměn. Závěrečná hra se přesunula kvůli velkému teplu do lesa. Místo bojové hry na hřišti děti hrály Pašeráky v lese. Naplánovaný program jsme splnili. Na plnění programu se podílela také paní vychovatelka. Dík patří i rodičům za výbornou spolupráci a vynikající buchty od maminek. 

Třídní učitelka: Květoslava Kubátová

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 4.B

Téma „Putování po České republice“
Termín 20. – 22. 6. 2012
Počet žáků 19 (9 chlapců, 10 dívek) - Monika Repáčová (nemocná)
Třídní učitelka Dana Rychetská
Vychovatelka Eva Trpáková
Instruktoři Kateřina Veselská, Iva Senohrábková, Andrej Naščák

V rámci projektové aktivity Dítě a jeho svět jsme (třída 4. B) ve dnech 20. – 22. 6. 2012 absolvovali zážitkový pobyt na Hříběcí. Náplní letošního kurzu bylo téma Putování po ČR. Přítomno bylo 19 žáků (9 chlapců, 10 dívek), tř. uč. Dana Rychetská, vychovatelka Eva Trpáková a 3 instruktoři -studenti VŠ – Kateřina Veselská, Iva Senohrábková, Andrej Naščák. Nezúčastnila se 1 dívka – Monika Repáčová (nemocná).Po příjezdu, ubytování a seznámení s bezpečnostním řádem sehráli instruktoři dětem krátkou motivační scénku ( Turisté z cizí země v ČR) k nastartování našeho letošního tématu. Následovaly kontaktní a seznamovací hry na hřišti. Po nich byly děti hrou rozděleny do 3 skupin. V nich pak po celou dobu trvání kurzu plnily úkoly, soutěžily a získávaly body pro svoje družstvo. Bodovací plochou se stala vytvořená velká mapa ČR, kterou děti zaplňovaly názvy podle počtu získaných bodů.Prvním úkolem bylo složení puzzle – mapy ČR – na čas, dále vyznačení sousedních států, vybarvení vlajky ČR. V následujícím čase si družstva vymýšlela rozlišovací název pro svoji skupinu,malovala svoji vlajku a vytvářela prezentační slogan (říkanku). Vědomostní hrou – Turistické značky – si děti procvičovaly znalost pohoří v ČR, spolupráci ve skupině, zručnost i obratnost. Po vyhodnocení hry, rozdělení bodů a večeři následovala vědomostní hra Skrývačky řek. Hry v lese byly přesunuty kvůli bouřce do klubovny budovy. Vědomostní kvíz nad mapou ČR a zpěv při kytaře ukončily první den pobytu.Druhý den nastartovala rozcvička. Po ní následovaly hry na rozvoj komunikace a spolupráce – Vodstvo ČR a vědomostní soutěž. Hry Stavba hradu (která byla přesunuta kvůli počasí z minulého dne) i Putování po Labi děti velmi zaujaly a bavily. Po obědě děti relaxovaly formou míčových her na hřišti. Křížovka s tajenkou prověřila jejich další znalosti z učiva vlastivědy. Hlavní hrouodpoledne se stala hra Metro. Po večeři a vyhodnocení všech činností bylo divadlo a diskotéka s tanečními hrami. Den ukončila noční hra Jízdní řád, která se kvůli bouřce nemohla konat předchozího dne.Třetí den po rozcvičce a snídani proběhlo hodnocení kurzu, vyhlášení výsledků práce družstev s odměnami a diplomy, slovní reflexe a vyplnění pracovního listu. Bojové a pohybové hry vyplnily zbývající čas do oběda. Po úklidu jídelny jsme kurz zakončili společným pokřikem a rozloučením s instruktory.Plněním programu kurzu jsme rozvíjeli tyto kompetence : komunikativní, sociální, pracovní,k řešení problémů, k učení, občanské.

Dana Rychetská, třídní učitelka 4.B

Svět pohádek 2012

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 1.B

Téma „Svět pohádek“
Termín 13. – 15. 6. 2012
Počet žáků 26
Třídní učitelka Mgr. Ivana Rafajová
Vychovatelka Jana Zadražilová
Instruktoři Martin Jáni, Markéta Lošťáková, Alena Pučelíková

Třída 1. B se zúčastnila  projektu na téma Svět pohádek. Prvňáčci jeli poprvé a všech 26. Projekt se konal již třetí rok. S malými úpravami pro nepřízeň počasí byl program splněn. Instruktoři měli vzorně připravené všechny aktivity a s dětmi pracovali velmi pěkně.

Středa 13. 6. 2012
Dopoledne jsme se ve třídě rozdělili na 4 skupiny. Každá skupina dostala obrys hradu, který dotvořila,vybarvila. Na Hříběcí jsme odjížděli po obědě autobusem. Po příjezdu a ubytování byli žáci poučeni o chování a bezpečnosti během celého pobytu. Následovala scénka ze světa pohádek a seznamovací hry. Pak jsme se šli projít po lese a vyzkoušet si, zda se umíme správně v lese chovat. Vyhnal nás déšť. Odpolední a večerní aktivity tudíž probíhaly v klubovně.Byly to hry Farma, Molekuly, Mrazík…Večer uzavřela diskotéka, kde děti opět soutěžily. Celý den jsme naplňovali kompetence sociální,řešení problému, pracovní, komunikativní.

Čtvrtek 14. 6. 2012
Po rozcvičce a snídani následovala úvodní scénka pro následující hru v lese. Byla to závodní a vědomostní hra – kvíz na pohádkové motivy. Děti v družstvech běhaly plnit pohádkové otázky. Mohly si přijít pro nápovědu ke svému družstvu. Po obědě nás čekala celoodpolední Králova cesta s plněním různorodých úkolů. Děti prošly lesem společně s instruktory a úkoly se jim dařily. Po večeři jsme měli hru zaměřenou na umělecké, komunikativní kompetence Kopírka. Jeden z družstva kreslil obrázek podle nápovědy ostatních. Ti se běhali štafetově dívat na hotový obrázek a vždy bez pomoci rukou popisovali jednu věc z obrázku. Následovala opět scénka pro noční hru – Hledání králova pokladu. Děti prošly lesem potichu a bez baterek a poklad opravdu našly. Ten velký strach za to nestál…

Pátek 15. 6. 2012
Třetí, poslední den jsme začali balením a uklízením. Pak jsme šli na chvíli na hřiště. Následovala reflexe. Děti malovaly, co se jim líbilo a co ne.  Společně jsme to rozebrali  v komunitním kruhu.Děti byly odměněni a dostaly pamětní list. Rozloučili jsme se s instruktory, kterým patří velký dík za výbornou práci. Po návratu do školy jsme vystavili některé výtvory ve třídě a na chodbě.Byly naplněny kompetence k řešení problému,komunikativní, sociální, pracovní.

Zapsala Ivana Rafajová

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 1.A

Téma „Svět pohádek“
Termín 11.6. – 13.6.2012
Počet žáků 25 (Petr Hurda – nemocen)
Třídní učitelka Mgr. Blanka Bartošková
Vychovatelka Pavlína Drábková
Instruktoři Jana Muroňová, Soňa Nývltová, Alena Pučelíková, Zuzana Zdražilová

Ve dnech 11.6. – 13.6.2012 se naše třída zúčastnila grantové aktivity Dítě a jeho svět – na téma Svět pohádek. Díky příspěvku EU byla tato aktivita dostupná všem dětem. Z naší třídy se z důvodu nemoci nezúčastnil pouze Petr Hurda. Během našeho pobytu jsme vycházeli z loňské přípravy, dále ji upravovali a rozvíjeli. S přípravou pomáhaly studentky VŠ z Brna. Během prvního dopoledne jsme si vytvořili skupinky ve třídě a  malovali hrady. Pomalu jsme se tím připravovali na vstup do světa pohádek. Ty nás provázely a motivovaly po celou dobu našeho pobytu. Před samotným odjezdem nás paní vychovatelka poučila o bezpečném chování během našeho pobytu na Hříběcí. Autobus nás záhy odvezl na Hříběcí. Vše pro nás bylo nové, a tak jsme se těšili a netrpělivě vyhlíželi náš cíl. Konečně jsme se dočkali, přivítali nás král s královnou. Dozvěděli jsme se od nich, že králi zlá čarodějnice ukradla kouzelný plášť a naším úkolem bylo pomoci mu jej získat zpátky. Rychle jsme se ubytovali a vyrazili plnit první úkoly. Po skupinách jsme vyrazili do lesa, kde jsme pomocí štafetového běhu získávali jednotlivé části skládačky s různými pohádkovými motivy a ty jsme nakonec složili a poznávali o jakou pohádku jde. Za splněný úkol jsme dostali první nápovědu, kde plášť hledat. Následovaly seznamovací a kontaktní hry na hřišti. Svět pohádek jsme ztvárnili před budovou, kde jsme křídou na zem malovali pohádkové postavičky. Den jsme ukončili diskotékou, i na ní jsme soutěžili – poznávali jsme znělky a písničky z různých pohádek, hráli různé taneční hry.Druhý den začínal rozcvičkou, naučili jsme se taneček pro královskou rodinu, která nás brzy poté navštívila a zadala další úkoly. Během dopoledne jsme se znovu rozdělili do skupin a vyrazili řešit do lesa pohádkové kvízy. Odpoledne jsme vytvořili jiné skupiny (abychom se lépe poznali a naučili jsme se vzájemně spolupracovat) a vrátili se společně s instruktory do lesa řešit další úkoly a získat tak další nápovědu. Všem skupinám se dařilo a tak jsme nakonec  tolik potřebnou nápovědu získali. Stavěli jsme příbytky pro lesní skřítky, které jsme si chtěli naklonit, aby nám večer pomohli – čekal nás totiž úkol nejtěžší – hledání královského pláště, který jsme mohli získat pouze v noci, po cestě při svíčkách, kde na nás čekaly další pohádkové bytosti. Po setmění jsme se společně vydali do strašidelného lesa plného pohádkových bytostí. Měli jsme velký strach, ale do cíle jsme došli. Po krátkém hledání jsme objevili poklad nejen s královským pláštěm, ale i se spoustou odměn pro nás… Když jsme s velkou slávou odevzdali plášť královské rodině, byli jsme králem pozváni do korunovační místnosti, kde nás pasoval  na princezny a prince. Po tak náročném dni jsme téměř okamžitě usnuli, nejednomu z nás se zdálo o napínavé cestě lesem.Třetí den opět začínal rozcvičkou, ale nikomu z nás se nechtělo „vstávat a cvičit“. Během dopoledne nás čekaly hry venku a závěrečná reflexe – výtvarné zpracování zážitků. Každý z nás obdržel účastnický list. Celý pobyt se vydařil, děti se do aktivit se zájmem zapojovaly, pomáhaly si, spolupracovaly,vyzkoušely svou odvahu. Také pomáhaly  s přípravou jídla,utíráním nádobí a úklidem. Vyzkoušely si bez rodičovského dohledu postarat se o sebe a své věci. Během kurzu byly naplňovány tyto kompetence: komunikativní, sociální, pracovní a k řešení problémů.

Mgr. Blanka Bartošková

Svět pohádek
Svět pohádek
Svět pohádek
Svět pohádek

Svět fantazie 2012

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 3.A

Téma „Svět fantazie“
Termín 4. –  6.6. 2012
Počet žáků 21

Letošní pobyt na Hříběcí probíhal na téma Svět fantazie. Zúčastnilo se ho 21 dětí.V úvodní motivační scénce přivítali děti profesoři Brumbál, Mc dog. a Snape.Děti byly rozděleny do skupin a každá skupina si musela vyrobit “vor“, aby se mohla dostat do Bradavic. Následně probíhalo pasování – zařazení studentů do kolejí. Každé dítě dostalo stužku s příslušnou barvou koleje. Následovaly seznamovací hry – Trhání toalet. papíru, Doteky, Obruč v kruhu.Při hře Vzpoura domácích skřítků si děti procvičily postřeh, rychlost a vzájemnou pomoc. Vyhrálo družstvo, které posbíralo nejvíc barevných lístků. Po odpolední svačině, kdy si děti pochutnávaly na domácích moučnících od maminek, byla hra Na kouzelníka, která dětem pořádně zamotala hlavu. Na lístek papíru napsal každý libovolný vzkaz a lístek složil. Lístky byly sebrány a předány kouzelníkovi. Ten si vždy lístek přiložil na čelo a správně přečetl jeho obsah. Mnohé děti to také zkoušely, ale nepodařilo se jim to. Následovala hra v lese Čísla, která vyžadovala obratnost, soustředění a rychlost. Vyhrálo družstvo, kterému se podařilo ukrást soupeři vlajku.Po večeři byla pro děti připravena Pošta pro tebe. Děti si vyrobily obálky a navzájem si do nich vkládaly vzkazy a dopisy. Možnost posílání dopisů probíhala po celý pobyt. Každé ráno si mohly děti dopisy otevřít a přečíst.Samozřejmě nemohla chybět noční hra. Cesta byla vyznačena hořícími svíčkami. Děti chodily po dvojicích. Na konci cesty dostala dvojice část zprávy. Když se všichni sešli na ubytovně. Musely zprávu složit. Byl v ní pokyn pro další den – děti musí najít kámen mudrců.Druhý den ráno bylo ještě hezky, a tak děti vyběhly ven na rozcvičku. Po snídani začalo pršet a my jsme museli zůstat na ubytovně. Každá kolej si zde vytvořila svoji vlajku. Následovala Hodina lektvarů. Děti musely podle kolejí poshánět po stanovištích ingredience. V praktické části samy vyráběly nejchutnější a nejodpornější lektvar.Odpoledne je čekala hra Famfrpál. Napřed si každý musel vyrobit koště. Účelem hry bylo dát protihráčům co nejvíce gólů (trefit se do obručí zavěšených na brance ). V podvečer následovala Hra o kámen mudrců. Každá kolej musela projít osmi stanovišti, kde plnila různé úkoly zaměřené na komunikaci, řešení problémů, vzájemnou pomoc, důvěru apod. Za správné splnění úkolů dostala každá kolej mapku. Podle ní musely dojít na určené místo a najít kámen mudrců.Večer se už děti těšily na oblíbenou diskotéku. Před spaním je ještě čekala noční hra po budově. Tentokrát musely jít každý sám svíčkami osvětlenou chodbou, kde na ně čekalo strašidlo.Poslední den dopoledne probíhala reflexe – co se dětem líbilo, nelíbilo, proč apod. Následovalo balení věcí a úklid. Na závěr si ještě děti zahrály hru Běh básníků, při níž si musely postupně zapamatovat různé sloky básně.Pobyt se nám vydařil, z reflexe bylo vidět, že se tam dětem moc líbilo. Jediným kazem bylo počasí, které nám příliš nepřálo. Občas pršelo a byla zima.Na závěr je třeba poděkovat obětavým maminkám, které nám opět upekly vynikající dobroty. Dále patří poděkování studentům, kteří měli perfektně připravený program a po celou dobu pobytu se dětem věnovali.

Svět fantazie
Svět fantazie
Svět fantazie
Svět fantazie
Svět fantazie
Svět fantazie
Svět fantazie

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 3.B

Téma „Svět fantazie“
Termín 6. – 8. 6. 2012
Třídní učitelka Mgr. E. Chocholoušová

Ve dnech 6. – 8. 6. 2012 se naše třída zúčastnila grantové aktivity Dítě a jeho svět, tentokrát na téma Svět fantazie.    Díky příspěvku EU byla tato aktivita dostupná všem dětem. Z naší třídy se z důvodu nemoci a uvolnění neúčastnili pouze dva žáci.První den jsme hned po obědě odjeli na Hříběcí, kde nás přivítaly instruktorky převlečené za princeznu Jasněnku, kočku Šklíbu a zlou královnu Evelínu ve Světě fantazie. Děti se ubytovaly, rozdělily do skupin podle barevných záložek s tajným písmem, vytvořily erb své skupiny a svolávací signál, ověřily své znalosti, tvořivost a fantazii. Mnohé z nich využily tajné písmo ze záložky a s chutí ho používaly i při posílání vzkazů svým spolužákům. Odpolední program byl zaměřen na pohybové a vědomostní hry. Aktivity byly směřované k rozvoji spolupráce ve skupinách, vzájemnému respektování a upevňování sociálních kompetencí. Večer pak měly děti absolvovat noční hru, ale pro nepřízeň počasí byla přeložena až na další den. Nahrazena byla diskotékou, která byla dokladem přínosu kurzu pro zkvalitnění sociálních vztahů ve třídě. Ve srovnání s minulým rokem se jí účastnili v hojné míře i chlapci, kteří se tentokrát aktivně zapojili.Druhý den hned po rozcvičce, snídani a motivačním listu ze Světa fantazie, následovalo vymýšlení příběhu o postavě čaroděje, kterého si děti samy pojmenovaly. Musely využít především svou vlastní fantazii, kterou někteří opravdu naplno zapojili a vznikly tak příběhy, které byly dokladem toho, že i třeťáci mají rádi fabulaci a s chutí se utíkají do světa dobra, lásky a spravedlnosti, na rozdíl od počítačových her, kterými je tato generace ohrožena. Dobývání hradu bylo nahrazeno stavbou vesnice nebo města pro skřítky. Jedná se opět o velmi oblíbenou aktivitu. Letos byl vidět výrazný posun. Stavby byly nejen dokonalejší, ale hlavně promyšlenější. Velmi kvalitní byla i prezentace. Posíleny byly kompetence komunikativní, sociální, pracovní a k řešení problému. Po obědě a krátkém odpoledním klidu si všichni zahráli na Pašeráky. Tato hra se opět týkala Světa fantazie. Děti musely přenášet obrázky fantazijních postav a nebýt při tom chycené. Hra je mezi dětmi velmi oblíbená a dožadují se jí na každém kurzu. Po svačině, která je díky maminkám a babičkám každoročně pokryta výborným pečivem a letos i melouny, následovaly další aktivity zaměřené na rozvoj paměti a pozornosti. Při pohybových aktivitách na hřišti si děti vyzkoušely obranu proti černé magii, paměť, vzájemnou důvěru a pozornost. Před večeří jsme ještě stihli jeden pracovní list opět s tématem fantazie. Celý den byl zakončen noční hrou, která byla proti minulému roku náročnější. Cesta byla vedena nejen úsekem lesa osvětleným svíčkami, ale i zcela temným místem, kde jediným vodítkem byl natažený provázek. I při této aktivitě se myslelo na posílení důvěry ve členy týmu a spolupráci. Třetí den byl vyplněn cestou k pokladu. Vzhledem k velmi nepříznivému počasí se realizovala uvnitř budovy. Děti se pomocí orientačních balónků dostaly k úkolům a nakonec i pokladu, který jim udělal velkou radost.  Překvapení jim přichystali i skřítkové, kteří jim zanechali sladkou odměnu. Po svačině jsme se začali balit a uklízet. Celý pobyt byl ukončen hodnocením kurzu, kresebnou reflexí a předáním pamětních listů.Díky méně příznivému počasí a přípravě instruktorů jsme museli některé naplánované aktivity korigovat. I tak byl kurz velkým přínosem pro posílení uvedených kompetencí, samostatnosti a odolnosti. Děti byly unavené, ale spokojené. Opět si vyzkoušely, jaké to je být bez rodičů, spoléhat jen na sebe a spolužáky, důvěřovat dospělým.Po návratu do školy jsme uspořádali výstavku prací pro spolužáky. Všichni tak měli možnost porovnat svou práci s pracemi ostatních a vidět i to, co asi mohou očekávat ve čtvrté třídě. Instruktoři byli připraveni, metodicky svůj úkol zvládli, dbali i na bezpečnost žáků. Při práci s dětmi byl patrný nedostatek zkušeností s touto věkovou kategorií a časovým rozplánováním aktivit.Problém byl s fotodokumentací ( nevyhovující světelné podmínky, nefunkční kamera).Děti odjížděly z kurzu unavené, ale spokojené. Většina z nich se těší na to, jaké překvapení je čeká na příštím kurzu, který bude zaměřen vlastivědně.

Mgr. E. Chocholoušová
Pelhřimov 9. června 2012

Svět fantazie
Svět fantazie
Svět fantazie
Svět fantazie
Svět fantazie
Svět fantazie
Svět fantazie
Svět fantazie
Svět fantazie
Svět fantazie

Roční období a čas 2012

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 2.B

Téma „Roční období a čas“
Termín 30.5. – 1.6. 2012
Třídní učitelka Mgr. Blanka Skotáková
Vychovatelka Ivana Chaloupková
Instruktoři Tereza Vrajíková, Tereza Švecová, Martin Jáni, Michal Dzurilla

1.den

Třída 2.B se letos zúčastnila projektu na téma Roční období, čas. Projekt se konal ve dnech 30.5 – 1.6. 2012. Vycházely jsme z přípravy kurzu v předešlých ročnících, jen s malými obměnami. S přípravou kurzu pomáhali studenti VŠ z Brna – T. Vrajíková, T. Švecová, M. Jáni a M.Dzurilla. Projektu se zúčastnilo všech 27 žáků třídy.Po příjezdu do ubytovny na Hříběcí a ubytování byli žáci poučeni o chování a bezpečnosti po celou dobu pobytu. Následovala úvodní motivační scénka( z lesa přijde Maruška, chce s nimi bydlet, ukazuje jim rozdíly mezi jejím životem a jejich – cesta k bonbónovníku. Celý projekt se nesl v duchu pohádky O 12ti měsíčkách). Následně byly děti  rozděleny do 4 skupin podle ročních období – JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA. Každá skupina si vybarvila svůj vlastní strom, vymyslela svůj erb a pokřik. Na tento strom byly dětem přidělovány žetony podle ročního období (lupínek, kytička, hruška, vločka). Po práci se šly děti vyběhat na hřiště – čertovská honička. Po návratu si vyrobily obálku se vzkazem pro souseda, vybarvily mu ji a připnuly na nástěnku. Po celou dobu pobytu si tam nechávaly děti vzkazy. Před večeří žáky čekala šipkovaná s úkoly vztahujícími se k přírodě, některé úkoly zapisovali šifrou. Po návratu byly úkoly vyhodnoceny a přiděleny první body. Následovala večeře, kterou pro nás připravila p.Šimková. Po večeři si děti stavěly v lese domečky. Když se setmělo, vyrazili jsme ve skupinkách  na noční hru Stopovačku –  procházka s hledáním bílých papírů na stromech, tentokrát s baterkami. Pro nemocnou Marušku jsme sbírali bylinky, cestou nás potkala babička s bonbóny a na pasece tančil havran. Noční hra byla zajímavá a hodně strašidelná.

2.den

Druhý den dopoledne, po ranní rozcvičce a snídani, jsme si připomněli pohádku O 12ti měsíčkách – děti namalovaly malý výjev z této pohádky, ten jsme rozstříhali a skládali jako puzzle. Dětem se zábava líbila, puzzle si vyměňovaly a skládaly navzájem. Poté jsme se odebrali do lesa a hráli jsme hru, kdy jedno dítě ze skupiny kreslilo, ostatní se běhali dívat na předlohu. Za stromy stáli instruktoři a snažili se děti chytat nebo jim nějak zkazit zapamatované. Celá hra dopadla výborně. Odpoledne jsme začali hrou Putování s Maruškou. Při cestě za měsíčky jí pomáhali „pomocníčci,“ radili jí a mohla se na ně spolehnout.. Celou pohádku si děti spolu s instruktory „přehrály“,s nadšením plnily všechny úkoly.  Pokračovalo se pohybovými hrami, které děti hrály opět ve skupinkách a velmi je zaujaly – házení šišek na cíl, přenášení lentilek pomocí brčka, chození po papírech přes „led“, skákání… Za všechny úkoly si děti opět přilepily body na své stromy. Po večeři jsme si vyráběli masky na noční rej. Tančili jsme, hráli soutěže s balónky, bylo veselo.

3.den

Třetí, poslední den jsme začali balením a uklízením, abychom se mohli vydat na naší poslední „Cestu za pokladem“. Plnili jsme různé úkoly spojené s pohádkou a ročními obdobími. Pak nás už čekalo závěrečné hodnocení, získání pamětního listu a loučení s Hříběcí i s pohádkovou hrou.Na tento kurz jelo všech 27 dětí z 2.B. Všechny s chutí a radostí plnily úkoly, hrály hry, pomáhaly při úklidu, přípravě jídla. Počasí nám přálo, pršelo jen v noci nebo během večeří. Všechny aktivity jsme splnili a zdokumentovali.Po celou dobu pobytu jsme naplňovali kompetence, které jsme si pro tento kurz vytýčili. Po návratu do školy jsme vystavili některé  výtvory na chodbě u třídy, ostatní jsme založili do portfolia.

Zapsala Blanka Skotáková.

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 2.A

Téma „Roční období a čas“
Termín 28.5. – 30.5.2012
Třídní učitelka Jana Koňáková
Vychovatelka Alena Rejzková
Asistentka učitele Jana Hronová
Instruktoři Filip Dvořák, Anna Karásková, Tereza Vrajíková

Pobytu na Hříběcí se zúčastnila celá třída. Ve škole jsme se podle barevných lístků rozdělili na 4 skupiny – čtyři roční období. Skupinky dostaly velké čtvrtky, na které malovaly strom. Dále jsme si připravili žetonky – kvítky, lístky, plody a sněhové vločky. Každá skupinka vymyslela svůj erb a pokřik. Na Hříběcí už nás čekali naši instruktoři. Celý pobyt byl motivován pohádkou O dvanácti měsíčkách. Děti  pohádku dobře znají. Její obrázek přesto visel v jídelně po celou dobu pobytu. Po úvodní motivační scénce – příchod Marušky z pohádky následovalo představování skupin, erbů a pokřiku. Poté začala  hra Člověče, nezlob se. Děti podle čísla hledaly obrázky, zodpovídaly otázky a dostávaly body.

Dále probíhala  procházka s Maruškou po lese, objevení bonbonovníku a pohybové hry. Po svačince děti ve čtyřech skupinách odcházely na šipkovanou. Některé úkoly psaly tajným písmem. Pomáhala jim kartička, kterou měl každý při sobě.  Po bodovém zhodnocení odpoledních akvit si děti lepily žetonky své skupiny na připravené stromy. Vyráběly obálku se vzkazem pro souseda. Do obálky v průběhu celého pobytu přibývalo vzkazů. Po večeři jsme se vydali na noční hru s baterkami  Po stopách havrana. Na mýtině jsme hledali bylinky pro Marušku, setkali jsme se s podezřelou osobou, před havranem jsme předváděli různá zvířátka a přitom v dálce nám hrála hudba.

Druhý den dopoledne děti  stříhaly namalovaný obrázek z pohádky a vytvářely puzzle. Obrázky si mezi sebou vyměňovaly. Poté všechna družstva odešla do lesa na hru Kreslíš, co říkám. Podle instrukcí kamarádů se maloval obrázek a následně porovnával s původním. Před obědem si děti hrály na hřišti míčové hry,  stavěly společně vesničky z přírodních materiálů v lese. Odpoledne jsme vybarvovali obrázek ke čtyřem ročním obdobím  a skládali z jeho jednotlivých dílků celek.  Za budovou u ohýnku jsme si dramatizací připomněli známou pohádku a hledali jahůdky, rostlinky, jablíčko.  V přírodě v okolí budovy pak plnili  aktivity tělovýchovné a přírodovědné. Po odpočinku doplňovali  luštěnku, přísloví a pořekadla a vlepovali je na čtvrtky ročních období.

V podvečer jsme vyráběli masky – škrabošky a chystali se na večerní rej masek. Zvládli jsme vyhodnotit všechny aktivity druhého dne pobytu a nalepit žetony. Na diskotéce jsme si všechny masky prohlédli a zadováděli si.

Poslední den po ranní rozcvičce jsme vyšli na Cestu za pokladem. Úkoly se řešily hromadně za pomoci instruktorů. Na konci čekal všechny sladký poklad.

Po závěrečném zhodnocení celého kurzu děti dostaly upomínkové listy.

Měli jsme krásné počasí. Děti se do všech činností zapojovaly se zájmem.  Po celou dobu pobytu byly naplňovány kompetence komunikativní, sociální, pracovní i k řešení problému.

Celý pobyt je zdokumentován – fotografie, kamer. záznam, portfolio dětí. Po příjezdu do školy byly všechny  materiály vystaveny na chodbě u třídy.

Jana Koňáková, tř. uč. II.A

Dítě a jeho svět - ŠR 2010 / 11

Ve školním roce 2010 / 11 se opět uskutečnily pobyty žáků na Hříběcí. Díky získání grantu z Evropského sociálního fondu bylo finanční zatížení rodičů minimální.

Největším přínosem kurzů bylo, že si děti vyzkoušely být chvíli bez rodičů, spoléhat samy na sebe nebo pomoc svých spolužáků.

V rámci různých her a dalších aktivit byly plněny kompetence sociální, pracovní, k řešení problému a komunikativní.

Jednotlivé kurzy byly  tematicky zaměřené a proběhly v těchto termínech:

1. roč. – Svět pohádek ( 1.A  6. – 8. 6.,  1.B  8. – 10. 6. )
2. roč. – Roční období, čas ( 2.A 30. 5. – 1. 6.,   2.B  1. – 3. 6. )
3. roč. – Svět fantazie ( 3. A 13. – 15. 6. , 3.B 15. – 17. 6.)
4. roč. – Putování po naší vlasti ( 4.  27. – 29. 6.)
5. roč. – Cestování dějinami ČR ( 5.A  20. – 22. 6., 5.B  22. – 24. 6. )

Svět fantazie 2011

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 3.B

Téma „Svět fantazie“
Termín 15. 6. – 17. 6. 2011
Počet žáků 18 - 2 žáci se pro nemoc nezúčastnili
Třídní učitelka Dana Rychetská
Vychovatelka Jana Zadražilová
Instruktoři Filip Dvořák, Andrej Naščák, Nela Zemanová

Třída 3. B se zúčastnila projektu na téma Svět fantazie . Projekt se uskutečnil ve dnech 15. 6. – 17. 6. 2011 a konal se již druhým rokem.Při sestavování programu i celkové náplně jsme vycházeli z loňských materiálů, které jsme upravili a doplnili. Na přípravě a realizaci s námi spolupracovali studenti VŠ Brno – Filip Dvořák, Andrej Naščák, Nela Zemanová. Jako další dozor se akce zúčastnila paní vychovatelka Jana Zadražilová.Přítomno bylo 18 žáků, 2 žáci se pro nemoc nezúčastnili. Po příjezdu, ubytování a seznámení s režimem i bezpečností pobytu jsme se vzájemně poznávali formou komunikativních a pohybových her. Při dobrodružné výpravě za kouzelnicí jsme si procvičili svoji obratnost a zručnost. Po objevení lesního úkrytu nás kouzelnice rozdělila do 3 družstev a seznámila s průběhem, náplní pobytu i hodnocením skupin. Naším prvním úkolem bylo kresbou vyjádřit kouzelnou postavu, která nás v Harry Potterovi zaujala, tak jak ji vnímáme a prezentovat ji před ostatními skupinami i s uvedením námi vymyšleného jména a pokřiku pro naše družstvo. Vybrali jsme si pro naše družstva tato pojmenování : Harry smajlík, Potterovo družstvo a Upíráci.  Následovaly další pohybové hry,při kterých už byla prověřována naše schopnost vzájemné spolupráce v družstvech,zapamatování a vybavování kouzelných pojmů i celých čarod. formulí a byly rozdělovány další hodnotící body. Po návratu do budovy jsme na terase spoluvytvářeli vlajky našich družstev.Po večeři jsme na hřišti opět soutěžili. Např. v silovém souboji družstev v přetahování lanem. Čas do setmění jsme vyplnili shromažďováním přírodních materiálů z přilehlého lesa na úkol dalšího dne. Znalost bylin a přírodních zákonitostí z hodin prvouky se nám osvědčila při lektvarovém míchání.Noční hra, která obsahovala i stezku odvahy pro jednotlivce, prověřila naši statečnost a neohroženost.

Druhý den našeho pobytu byl ve znamení budování přírodních pohádkových vesniček i jejich opevnění. Stavebním materiálem mohlo být vše dostupné, co jsme nalezli ve vyhrazeném soutěžním prostoru. Dobývání hradu i systém účinné obrany prověřilo opět naši schopnost spolupráce. Cesta k pohádkovému prameni byla upravena pro velké teplo na kratší verzi. Odpolední cesta po barevných fáborcích s úkoly Harryho Pottera prověřila naši orientaci v prostoru i znalosti z oblasti prvouky. Ve večerním programu  jsme vzájemně porovnávali svoje tvůrčí schopnosti. Soutěže masek a rej kouzelných postav ukončily druhý den našeho pobytu na Hříběcí.

Třetí den pobytu byla po úklidu budovy a sbalení osobních věcí nejprve vyhodnocena a odměněna činnost jednotlivých družstev.Následovalo vyplnění pracovních listů s prezentací postřehů, zážitků i osobních názorů. Velká hra Na pašeráky s úkoly a hádankami završila naše soutěžní zápolení před odjezdem domů.

Plněním programu našeho kurzu jsme rozvíjeli tyto kompetence : komunikativní, sociální, pracovní, k řešení problémů, k učení, občanské.

Celý pobyt je zachycen na kamerovém záznamu a fotografiích. Výsledný projektový materiál  jsme po prázdninách vystavili  v budově školy k prezentaci.

Dana Rychetská, tř. učitelka

Svět fantazie
Svět fantazie

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 3.A

Téma „Svět fantazie“
Termín 13. – 15.6. 2011
Počet žáků 18
Třídní učitelka Květoslava Kubátová
Vychovatelka Jana Zadražilová
Instruktoři Sabína Orlovská, Vilma Knetlová, Martin Jáni

Třída 3.A se zúčastnila projektu na téma Svět fantazie. Projekt probíhal ve dnech 13. – 15.6. 2011. S realizací pomáhali studenti Sabína Orlovská, Vilma Knetlová, Martin Jáni a paní vychovatelka Jana Zadražilová.Kurzu se zúčastnilo 18 žáků. Nejeli Filip Kubát, Denisa Prchalová a Barbora Kovářová. Děti nemohly jet ze zdravotních důvodů. Ale všechny zážitky z pobytu jim spolužáci postupně řekli. Téma kurzu Svět fantazie u dětí rozvíjel nejen fantazii, ale podporoval rozvoj všech klíčových kompetencí. Po ubytování na děti již čekaly pohádkové bytosti: elf, víla a baba Jaga. Ty je rozdělily do 3 družstev, ve kterých žáci zůstali po celou dobu pobytu. Spolupráce ve skupině rozvíjela kompetence sociální a komunikativní.Kontaktní hry na hřišti vedli instruktoři. Děti se na ně velmi těšily, protože Sabínu, Vilmu a Martina znali z loňského kurzu, což byla velká výhoda.Následovala Kimova hra zaměřená na rozvoj týmové spolupráce, pohybové aktivity a paměti. Zapamatování si kouzelných pojmů (bazilišek, troll, kentaur…) nebyl pro děti problém a hra v lese je velmi bavila.Tvořivost a fantazii žáci rozvíjeli ve skupinách. Vytvořili si svůj erb, vlajku a svolávací pokřik. Mamuti, Červeňáci a Tygři velmi dobře pracovali na erbu a vlajce, které dotvářeli i přírodninami. Vznikly velmi pěkné práce.Potom jsme se vydali do lesa hledat suroviny na lektvar. Děti hledaly vhodné bylinky, sáčky s čočkou a moukou. Po cestě plnily další úkoly (stavba pyramidy z kelímků, vymýšlení příběhu ze 4 slov, dramatizace příběhu).Po večeři jsme se ocitli v Bradavicích a hledali jsme lístečky s tajuplnými zvířaty, které můžeme v Bradavicích potkat. Po vyhodnocení jsme se přesunuli k ohništi. Mile mně překvapilo, že děti chtěly zpívat a s velkou chutí. Od ohně se děti vydávaly na cestu za kouzelným zrcadlem, co plní všechna přání. Cesta prověřila odvahu.Druhý den začal rozcvičkou. Pak následovala hra s enviromentální tématikou. Skupiny se pohybovaly po stanovištích v lese. Úkolem bylo prověřit znalosti z prvouky (zejména poznávání rostlin a živočichů).Další hra Zachraňte Brumbála podporovala pohyb, spolupráci a logiku. Úkolem bylo dobývání hradu, ale i překonání bludiště, přenášení vody ve lžičce, skákání v pytli a další drobné hry.Odpoledne následovala cesta k Pohádkovému pramenu (k pramenu řeky Bělé). Cestu jsme si krátili předáváním smolného papírku a dalšími hrami. Na místě skupiny plnily úkoly (napsat podoby vody v přírodě, zorientovat se na mapě atd.).Po návratu a svačině následovala hra ve skupinách na rozvoj tvořivosti, pohybu, spolupráce a logiky. V každé skupině byl 1 asasín, 1 kouzelník a zbytek vojáci. Cílem hry bylo zachránit co nejvíce životů.  Večerní diskotéka byl vlastně slet strašidelných bytostí, které se nejprve představily. Hrály se i různé hry (s balónky, házení míčků do kelímků, taneční vystoupení skupin). Mažoretky, které máme ve třídě, nacvičily se zbytkem dětí taneční vystoupení, takže tančily všechny děti, což bylo moc hezké.Poslední den pobytu nám konečně přálo počasí. Po balení a úklidu následovala vodní bitva na hřišti. Děti měly podlepená trička na 5 místech potravinářskou barvou. Každá skupina měla svoji barvu. Pak po sobě stříkaly stříkačkami, kdo měl 3 zásahy, vypadl ze hry. Vodní bitva sklidila velký úspěch.Pak již následovalo vyhodnocení celotáborové hry a rozdávání odměn. Zakletou paní učitelku se podařilo osvobodit. Naplánovaný program jsme splnili. Na plnění programu se podílela také paní vychovatelka. Dík patří i rodičům za výbornou spolupráci.

Třídní učitelka: Květoslava Kubátová

Svět fantazie
Svět fantazie
Svět fantazie
Svět fantazie
Svět fantazie
Svět fantazie

Svět pohádek 2011

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 1.A

Téma „Svět pohádek“
Termín 6.6. – 8.6.2011
Počet žáků 22 - Nezúčastnili se 3 žáci z důvodu nemoci a zdravotních problémů
Třídní učitelka Jana Koňáková
Vychovatelka Ivana Chaloupková
Instruktoři Tereza Vrajíková, Filip Dvořák, Peter Zach

Žáci 1.A byli dopoledne před odjezdem rozděleni do čtyř družstev – červení, modří, zelení a žlutí. Každá skupina obdržela velký obrázek hradu, který si společně vybarvila.  Po příjezdu na Hříběcí následovala procházka s princeznou po království a za strašidly. Děti se seznámily s duchem stromů, lesním skřetem, kouzelníkem, vodníkem. Vycházka byla zakončena u obrázků hradů, které byly neobydlené. Pouze v nejvzdálenější komnatě žila princezna, která nemá kamarády, nevychází ven. Úkolem dětí bude plnit úkoly, za ně dostávat postavičky. Ty umísťovat do hradu, aby tam princezna nebyla tak sama. Poté následovaly rytířské hry. Instruktoři předvedli dětem souboj. Pak pokračoval na hřišti rytířský turnaj – hry na rychlost, vytrvalost. Za toto zápolení dostala jednotlivá družstva  postavičku rytíře a umístila ji do svého hradu. Následovala procházka vsí s hrou zaměřenou na pozornost, pohotovost (bomba, povodeň, sloni, partyzáni). Po večeři byla připravena  dramatizace pohádky O princezně drakovi a rytíři. Po setmění pokračovala noční hra Cesta za záchranou bludičky. Do hradu přibyla i postavička budičky. Druhý den dopoledne byly připraveny rychlé pohybové hry. Děti útočily na hrad obsazený drakem – šiškami, míčem, dekou. Zvítězily, ale hrad byl rozbořen – rozstříhán na spoustu malých dílků, které byly rozmístěny po hřišti. Následovala  hra v družstvech . Každé družstvo dělalo trakaře, nosilo své barevné dílky na hromadu a pak jednotlivé dílky lepilo. Hrad byl pro princeznu  zase obyvatelný.  Princezna byla hodně vyděšená, děti se k ní pomalu přibližovaly ( obdoba hry Cukr, káva, limonáda…). Na závěr dostaly 3 úkoly. Sestavit lidskou sochu, bez mluvení se seřadit od nejmenšího k největšímu a říct pravé jméno princezny. Odpoledne byla připravena šipkovaná s úkoly. Družstva vycházela postupně podle barevných fáborků a plnila úkoly, které byly ukryté ve vyznačeném prostoru. Na konci hry si děti stavěly domečky z přírodnin. Pak přišla budička a následovalo smiřování ducha stromů a skřeta. Večer si děti vyplňovaly pohádkové listy, hrály scénky ze známých pohádek, vybarvovaly velký magický strom a vyřádily se u krátké diskotéky. Do hradu přibylo sluníčko. Třetí den  byla připravena hra Písmenková štafeta. Děti ve hře zaměřené na spolupráci, rychlost, obratnost sestavily název posledního strašidla – ohnivého mužíčka. Princezna získala do hradu hodně přátel a postaviček. Její postavička se objevila na hradbách. Celý pobyt byl ukončen kresebnou reflexí a předáním pamětních listů. Celý pobyt se vydařil. Všechny děti se se zájmem zapojovaly do připravených aktivit. Pomáhaly si, spolupracovaly, soutěžily mezi sebou. Také pomáhaly s přípravou jídla, úklidem. Byly naplněny kompetence komunikativní, sociální, pracovní a kompetence k řešení problému.  Počasí nám přálo, všechny naplánované aktivity byly splněny.  Čtyři hrady  a pracovní listy byly po příjezdu vystaveny na chodbě vedle třídy. Celý průběh pobytu byl zdokumentován (kamera, fotoaparát).

Jana Koňáková

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 1.B

Téma „Svět pohádek“
Termín 8.-10.6.2011
Počet žáků 26
Třídní učitelka Blanka Skotáková
Vychovatelka Ivana Chaloupková
Instruktoři Tereza Vrajíková, Tereza Švecová, Martina Hirtlová

Třída 1.B se zúčastnila projektu na téma Svět pohádek. Projekt probíhal ve dnech 8.-10.6.2011 a konal se již druhý rok. Vycházely jsme z loňské přípravy, dále ji upravovaly a rozvíjely. S přípravou pomáhaly studentky VŠ z Brna – Tereza Vrajíková, Tereza Švecová, Martina Hirtlová, dále p.vychovatelka Ivana Chaloupková. Jelo všech 26 žáků z 1.B.

První den

Dopolední program žáků 1.B začínal rozdělením do 4 skupin podle barev ( červená, modrá, zelená, žlutá).Každá skupina dostala obrázek hradu, vybarvila ho a vymyslela svůj erb.  Na Hříběcí jsme odjížděli po obědě autobusem. V „hradu“ nás přivítala princezna Rozárka, která nás připravovala na hledání zakleté bludičky. Následovala procházka lesem. Tady nás čekala víla Amálka, divoženka (seděla u stromu, zalévala šišku), princezna (přichystala na nás prolézačku), vodnice(žádala po nás „mokrou píseň). Bludičku jsme nenašli. Po návratu do „hradu“ jsme malovali postavičky, které jsme viděli. Poté následovala prezentace našich hradů, představení jejich obyvatel a erbů. Za odměnu jsme dostali sluníčko, které si každá skupina přilepila k hradu. Navečer se nám rozpršelo, proto se rytířské souboje konaly v budově hradu – podlézání, chození po papírech, přeskakování švihadla… Po večeři instruktoři připravili pohádku O princezně, drakovi a rytíři. Když se setmělo, začala noční hra za záchranu bludičky. Šli jsem lesem, světýlka nám osvětlovala cestu, všichni jsme se potichu drželi za ruce, až jsme našli zakletou bludičku a vysvobodili ji. Postavičku bludičky jsme si nalepili do hradu.

Druhý den

Dopoledne jsme začali na hřišti. Přes noc nám neznámý nepřítel zničil hrad na jednotlivé kameny a my jsme ho museli znova vystavět. Kameny byly rozházeny po hřišti. Každé družstvo hledalo pomocí trakařů své kameny, dávalo je na hromádku. Poté následovalo slepení hradů a přibyla další postavička – víla. Odpoledne nás čekala turistická Pohádková cesta s úkoly. Družstva vycházela postupně podle barevných fáborků a plnila různé úkoly. Na konci hry jsme stavěli domečky z přírodnin. Následovalo dobývání hradů pomocí šišek, míčů a deky. Večer jsme vyplňovali pracovní listy a pak jsme se vytancovali a vyřádili na diskotéce. Do hradu přibyl rytíř a drak.

Třetí den

Začali jsme vybarvováním magického stromu. Poté jsme vyplnili strašně strašidelný test a konečně jsme mohli umísti princeznu na hrad. Nakreslili jsme ještě obrázky jako vzpomínku na celý pobyt. Na závěr jsme obdrželi pamětní listy.Tohoto kurzu se zúčastnily všechny děti z 1.B. Všichni se s radostí a chutí pouštěli do her a úkolů, které pro ně byly připraveny. Pomáhali  při úklidu, přípravě jídla, navzájem si pomáhali. Přestože nám občas zapršelo, všechny naplánované aktivity jsme splnili. Na chodbu vedle třídy jsme hrady, pamětní listy a testy vystavili. Celý pobyt jsme vyfotili i umístili na kameru.

Blanka Skotáková

Roční období a čas 2011

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 2.B

Téma „Roční období a čas“
Termín 1. – 3. 6. 2011
Třídní učitelka Mgr. E. Chocholoušová

Letošní kurz nesl název Roční období, čas. Díky příspěvku z grantu EU byla tato aktivita dostupná všem dětem, protože tento příspěvek pokryl cestu autobusem, ubytování, stravování a mzdu tří instruktorů.První den jsme hned po obědě odjeli na Hříběcí, kde nás přivítaly instruktorky převlečené za čtyři roční období. Odpolední program byl zaměřen na pohybové a vědomostní hry. Večer pak děti čekala noční hra, při které musely prokázat svou odvahu. Mnohé měly nepředstíraný strach. Nakonec ji absolvovali všichni s pocitem hrdinství.Druhý den hned po rozcvičce a snídani následovala Zrnka moudrosti zaměřená na znalost pranostik. Děti si procvičily paměť, postřeh, ale i pohybovou zdatnost. Po obědě a krátkém odpoledním klidu si zahrály na Pašeráky. Tato hra se opět týkala ročních  období. Pak následovaly aktivity zaměřené na primární prevenci ( třídění odpadu, zdravý životní styl ). Večer jsme společně pomocí měsíců v roce hledali cestu k pokladu. Celý den byl zakončen rejem masek představujících čtvero ročních období. Tento den se děti už do postýlek po skoro dvou dnech plných aktivit a pohybu na čerstvém vzduchu těšily.Třetí den byl vyplněn hlavně balením a úklidem. Při hodnocení kurzu se děti dohadovaly, která hra byla nejlepší, která instruktorka nejhezčí. Jednoznačně se ale shodly na tom, že všechny dobroty, které maminky ( paní Vališová, Křenková, Poláčková ) a babičky ( paní Kovářová a Štěpánčina ) napekly, byly vynikající. Taky se po nich jen zaprášilo.Myslím, že největším přínosem kurzu bylo, že si děti vyzkoušely být chvíli bez rodičů, spoléhat samy na sebe nebo pomoc svých spolužáků. Některé děti s chutí pomáhaly i v kuchyni a v jídelně při pracech, do kterých je doma možná rodiče musí i nutit.Věřím, že si domů odvážely kromě diplomu, hlavně spoustu vzpomínek a nových poznatků.

Mgr. E. Chocholoušová

Roční období a čas
Roční období a čas
Roční období a čas
Roční období a čas

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 2.A

Téma „Roční období a čas“
Termín 30.5. – 1.6. 2011
Počet žáků 22 (2 byli nemocní)
Třídní učitelka Eva Koňáková

Letošní kurz probíhal na téma Roční období a čas. Zúčastnilo se ho 22 žáků,( 2 byli nemocní ), učitelka, vychovatelka a 3 instruktorky – studentky. Po příjezdu se děti ubytovaly,  byly poučeny o bezpečnosti a chování a plny nedočkavosti vyrazily ven. Na dvorku před budovou nás přivítala 4 roční období. Chvíli se dohadovala, které je lepší, dávala dětem otázky, která období mají rády ony, a podle různých oblíbených činností se vždy řadily k jednotlivým obdobím. Následovaly krátké seznamovací hry – řazení podle velikosti, měsíců narození apod. Poté si děti vylosovaly barevné lístečky a podle barev vytvořily družstva Jaro, Léto, Podzim, Zima. Každé roční období si vytvořilo svůj erb a namalovalo strom, kam mu byly přidělovány body z  jednotlivých soutěží. Než děti dokončily svá výtvarná díla, byla pro ně připravena šipkovaná. Po jednotlivých obdobích se vydaly lesem, hledaly ukrytá psaníčka a plnily úkoly – zakreslení času do hodin ze šišek, hledání zprávy na křídlech papírových motýlů, poznávání stromů a rostlin v blízkém okolí………. V cíli mělo každé družstvo ukrytý kousek mapy k Cestě za pokladem. Po šipkované si děti chviličku odpočinuly, nasvačily se a šlo se na hřiště. Zde si zahrály hru Semafor, která byla bodovaná. Nejrychlejší družstvo získalo 4 body, nejpomalejší 1 bod.  Své získané body si družstva lepila formou květů, lístků, jablíček a vloček na své stromy. Po večeři se ještě hrály drobné hry na hřišti. Unavení, ale spokojení jsme se ještě za světla vrátili do budovy. Děti měly volno, odpočívaly, kreslily si a přemýšlely o noční hře. Někteří byli hrdinové, jiní se ale dost báli. Když se náležitě setmělo, vyrazily děti na noční stezku odvahy. Krátká cesta byla lemovaná hořícími svíčkami, v cíli se měly podepsat. Bály se jít po jednom, a tak šly po dvojicích. Všichni byli odměněni diplomem za odvahu. Do postýlek se děti dostaly po 23.h, a protože byly po pobytu venku řádně unaveny, celkem brzy usnuly.Druhý den po ranní hygieně vyrazily děti na rozcvička a poté následovala snídaně . Dopoledne čekal děti Rybolov – ve spojeném družstvu chytaly ryby a prodávaly je v restauraci, pokud ulovily velkou rybu a chytil je kontrolor, musely platit pokutu, když měly štěstí, dostaly za ni více peněz. Podle závěrečné reflexe to byla asi nejlepší hra. Před obědem jsme ještě stihli Pranostiky – hra na způsob „tiché pošty“, ale bylo nutno předat si pranostiku celou, což byl pro někoho velký problém, zapamatovat si ji. Obě hry byly vyhodnoceny a následně bodovány. Po obědě následoval krátký odpočinek. První odpolední hra byla v lese – děti hledaly a sbíraly barevné papírky s písmeny, z nichž pak složily větu. Následovalo putování po stanovištích jednotlivých ročních období. Každé družstvo plnilo různé úkoly – poznávání a třídění zvířat, štafetový běh pro jablka, poznávání věcí jednotlivými smysly, štafetový běh s oblékáním čepice, rukavic a šály atd. Po svačině čekala děti opičí dráha, kde si vyzkoušely svoji zručnost. V cíli si za odměnu mohly odvázat ze stromu klíč, který je namotivoval na následnou Cestu za pokladem. Než se na tuto cestu děti vydaly, musely si slepit mapu, jejíž části nalezly na konci šipkované. Na ní lehce poznaly cestu k pokladu. Poklad byl ukryt v truhle v lese. Na jeho obsahu si pochutnaly. Večer čekala děti diskotéka. Po počátečních rozpacích probíhala diskotéka v duchu společenské etikety – pánská a dámská volenka. Nesmírně to děti chytlo a na závěr i ti největší stydlíni nechtěli skončit. Po celodenním pobytu venku byly již děti řádně unavené, takže usnuly okolo 23.h a ráno spaly až do 7h.Poslední dopoledne je čekaly drobné hry na dvorku u budovy, vyhlášení nejúspěšnějšího družstva, balení a úklid.Dětem se na kurzu tradičně moc líbilo, a jelikož nám vyšlo nádherné počasí, mohly všechny aktivity probíhat venku. Pomocí her a aktivit byly posilovány kompetence k řešení problému, komunikativní, sociální a pracovní.

Eva Koňáková   2.A

Cestujeme dějinami ČR 2011

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 5.A

Téma „Cestujeme dějinami ČR“
Termín 20.6.2011-22.6. 2011
Třídní učitelka Mgr. Blanka Bartošková

V pondělí jsme se sešli ve škole plni očekávání a hlavně natěšení, že konečně nastal ten den, kdy se jede na Hříběcí.  Během dopoledne jsme skládali písničku, což se nám docela povedlo a pak si popovídali o bezpečnosti a chování v silničním provozu, v budově , v lese na hřišti...Po přesunu na základnu v Hříběcí nás čekal vstup do dějin. Po rychlém ubytování se objevil Praotec Čech, kněžna Libuše a dva věrozvěstové z Velké Moravy Cyril a Metoděj, kteří nám přinesli poselství písma- HLAHOLICI. Následovala hra v lese při které se dětem hodila již zmíněná hlaholice. Rozdělily se na čtyři slupiny a běhali po jednom do lesa plnit úkoly a za to dostávaly jednotlivé znaky ,ze kterých si společně rozluštily vzkaz na večerní program. Při této hře si procvičily svou sportovní kondici, prověřili své znalosti z dějin, důvtip a hlavně musely spolupracovat. Když zdárně rozluštily vzkaz,trochu se posilnily a vyrazily opět do lesa, ale změnilo se složení skupin. Celá skupina se vydala samostatně do lesa,chodila po fáborkách a plnila 10 úkolů psaných hlaholicí, kterou si skoro všichni osvojili při první hře. Tady šlo o spolupráci ,  komunikaci , znalosti ,rozvahu a orientaci. Po večeři byla diskotéka a hry při hudbě. Nikoho ani nepřekvapilo, že se šlo na noční stezku. Tentokrát se šlo kus cesty potmě jen podle nataženého provázku   a pak podle svíček na mýtinu. Všichni se na noční stezku těšili, ale když vyšli s kamarádem do tmy, už to tak lehké nebylo. Ale za zkoušku své odvahy to stálo. Vrátili jsme se všichni. V úterý jsme začli den rozcvičkou a dobrou snídaní. Čekala nás doba vlády Karla IV. Kluci si vyrobili meče (Karel vyhlásil na odpoledne rytířské souboje) a dívky pracovali na špercích. Později se čtyři skupiny vydali do lesa a bojovali o lístečky s pokyny na další činnost .  Po obědě dokončili výběr věcí hodících se do gotického stylu a rozluštili rébusy o Karlovi a jeho čtyřech manželkách. Nastgaly rytířské souboje a další klání na hřišti (boj o území, o klacek a Hu.tu.tu-tu). A už jsme zase o kus dál v našich dějinách , tentokrát na dvoře Rudolfa II., který nás vzal do svých alfymistických dílen. Zhlédli jsme pokus o výrobu zlata,krve a kámenu mudrců. Dfěti se pak samy pustily do výroby elixíru mladí a věčného života. Elixír se povedla  skvělý,úžasně chutnal,ale očekávané účinky se nedostavily.. Zase noční stezka.Ve středu přišel den hodnocení,zpětné vazby a bohužel odjezdu domů, kde se všichni vrátili do současnosti...

Cestujeme dějinami ČR
Cestujeme dějinami ČR
Cestujeme dějinami ČR
Cestujeme dějinami ČR
Cestujeme dějinami ČR

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 5.B

Téma „Cestujeme dějinami ČR“
Termín 22. – 24. 6. 2011
Třídní učitelka Mgr. Ivana Rafajová

Středa 22.6.2011

Letos jsme na Hříběci jeli opět na kolech. Počasí nám přálo až moc. Bylo velké teplo. Cestu jsme všichni zvládli bez problémů.Po příjezdu,ubytování a hygieně byli žáci poučení o chování a bezpečnosti během celého pobytu.Instruktoři na nás již nedočkavě čekali. Společně jsme šli na hřiště a zahráli si „zahřívací hry.“Poté následovala úvodní  motivační scénka „Příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.“ Instruktoři si ověřili znalosti žáků z historie. Děti si vyráběly obálky, zdobily je a psaly na ně svá jména v hlaholici.Poté umístily obálky na nástěnku a během celého pobytu si vzájemně psaly vzkazy šifrované v hlaholici. To se jim hodně líbilo. Další aktivity se odehrály opět na hřišti.Jako každoročně byli žáci  rozděleni do 4 družstev( barevné tečky na čelo).Velký úspěch měla v tom vedru vodní bitva. Děti měly na sobě bílá trika podlepená červenou potravinovou barvou. Při zásahu stříkačkou se triko krvavě zbarvilo. Každý měl 4 životy. Po večeři jsme vyrazili do lesa na hru „Pašeráci.“ Jedná se o pronášení lístečku různé bodové hodnoty na svém těle přes střežené území.Protože večer řádila zlá bouřka, zůstali jsme v klubovně s kytarou.Na dobrou noc ještě děti v družstvech řešily otázky kvízu z historie.Celý den byly plněny kompetence sociální, řešení problému, pracovní.

Čtvrtek 23. 6. 2011

Dopoledne jsme měli šipkovanou v lese. Na stanovištích děti řešily úkoly dokonale zašifrované.Po obědě dívky vyráběly šperky z minerálů a měděných drátků. Chlapci zhotovovali dobové zbraně z přírodních materiálů. V lese jsme prožili  celoodpolední hru „Průmyslová revoluce,“ která byla náročná na fyzičku, znalost mapy i historie.Po večeři a osobním volnu předváděly děti scénky na různá přísloví.Večerní program vyplnila diskotéka se zábavnými hrami ( židličky, vytahovaná apod.) Samozřejmě nechyběla ani noční hra. Bez baterek.Celý den byly naplňovány kompetence sociální, komunikativní, řešení problému, pracovní.

Pátek 24. 6. 2011

Po snídani a nezbytném úklidu následovala reflexe, zhodnocení celého kurzu a vyhlášení vítězů. Děti dostaly upomínkový list, který je součástí portfolia. Rozloučili jsme se s instruktory a vyrazili na kolech do školy. Doprovázeli nás i někteří rodiče. Moc jim děkujeme.Byly naplněny kompetence k řešení problému, komunikativní, sociální, pracovní.

Závěr

Kurzu se zúčastnily všechny děti kromě Anny Kynčlové. Počasí nám až na úterní noční bouřku přálo. Byl dodržen časový harmonogram.

Dokumentace

Fotky z pobytu jsou uloženy na CD, video na DVD, každý žák má vlastní portfolio.

Zpracovala Mgr. Ivana Rafajová

Cestujeme dějinami ČR
Cestujeme dějinami ČR

Putování po naší vlasti 2011

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 4. třída

Téma „Putování po naší vlasti“
Termín 27.-29. 6. 2011
Počet žáků 25
Třídní učitelka  Ivana Minková
Vychovatelka Ivana Chaloupková
Instruktoři Adéla Svobodová, Michaela Vojtíšková, David Rédli

Kurz  posílil  vzájemné vztahy dětí, naučil je spolupracovat ve skupinách a vzájemně se poznávat mimo školní prostředí. Téma kurzu Putování po ČR bylo zaměřeno na vědomosti o ČESKÉ REPUBLICE.Děti plnily hry vědomostní, kontaktní, seznamovací a bojové.Ve družstvech spolu zpracovávaly kvízy, testy, křížovku, skrývačky, zapisovaly informace do mapy ČR. Kurz splnil očekávání všech, a to dětí i instruktorů. Náš pobyt začal příjezdem na kolech. Po ubytování nás přivítali instruktoři a první aktivita“ Cizí návštěvníci v naší republice“ nás vtáhla do představování se instruktorům.Celý pobyt provázely hry, týkající se znalostí ČR , doprovázené ,  pohybovými aktivitami .

Následovalo

 • hry na seznamování
 • vědomostní hra skupin
 • VELKÁ HRA V LESE ( pohoří)
 • KVÍZ O POHOŘÍCH
 • křížovka, test znalostí o ČR
 • VELKÁ HRA 2 - Metro
 • bojová hra
 • reflexe

Ivana Minková

Putování po naší vlasti
Putování po naší vlasti