+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

A 2 – Pomůžeme přírodě

Aktivita  spolufinancovaná Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR proběhla na rekreačním zařízení DÚSP Černovice – Lhotka u Černovic. Termín akce 23. září až   25. září 2011.Akce se zúčastnily děti ŠD 3. až 5. ročníku. Někteří žáci již aktivitu absolvovali, pro ty byla připravena inovace. První den po příjezdu a ubytování byli žáci rozděleni do skupinek s názvy listnatých a jehličnatých stromů. Během procházky okolním lesem skupinky hledaly svůj strom (pomocí svých znalostí a dostupné literatury). Poté na stanovištích v lese plnily úkoly „Lesní olympiády“ a před porotou je prezentovaly. Vše vykonávaly zodpovědně a s nadšením. Večer si děti  opékaly špekáčky, zpívaly a hrály na kytaru.Druhý den děti malovaly vlajky, znaky, otiskovaly lupeny, vyráběly svá originální trička. To vše      s využitím dostupných přírodních materiálů. Také skládaly písničky a tvořily deníky. V lese byla připravena hra fáborkovaná, kde plnily úkoly a získávaly pro své skupinky užitečné body. Večer proběhl Ples světlušek. .Třetí den děti prezentovaly své výrobky, písně, básně i deníčky. Uskutečnila se hra „Evakuace tábora“, kde také získávaly potřebné body.Krásné slunečné počasí dotvářelo úžasnou atmosféru během celého pobytu. O volných chvílích děti aktivně sportovaly a koupaly se v bazénu. Všechny aktivity byly hodnoceny body, žáci se chovali velmi zodpovědně, respektovali přírodu a její pravidla, společně řešili všechny problémy. Děti si uvědomovaly nutnost ochrany přírody. Všichni se skvěle bavili a rozdávali radost.

Pomůžeme přírodě
Pomůžeme přírodě
Pomůžeme přírodě
Pomůžeme přírodě

Ve dnech 17. září až 19. září 2010 proběhla na rekreačním zařízení DÚSP – Lhotka u Černovic projektová aktivita, která byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Účastníky byly děti třetích až pátých tříd, jež navštěvují školní družinu. První den po příjezdu a ubytování žáci v přírodě hledali určené stromy, pozorovali život v lese, diskutovali o ochraně životního prostředí. Velmi zodpovědně plnili zadané úkoly na několika stanovištích. Večer u táboráku opékali špekáčky, zpívali, živě diskutovali a hráli společenské hry. ¨Druhý den děti rozdělené do skupin malovaly své vlajky, vymýšlely loga, tvořily deníčky a vyráběly výtvory z přírodních materiálů. Odpoledne vše prezentovaly. Večer hrály hru na světlušky a pro starší děti byla připravena i noční hra.
Poslední den prošly na louce při okraji lesa "nenaučnou" stezkou, kde se orientovaly v prostoru podle vlaječek, četly informace o různých stromech a jejich úkolem bylo nesprávný údaj vyhledat a zapsat. Potom se velmi krátce (pro nedostatek času) diskutovalo o využití dřeva.
Většina aktivit byla hodnocena body. Žáci se ohleduplně a vhodně chovali k přírodě, snažili se a ke všemu přistupovali s radostí a zodpovědností. Všichni respektovali daná pravidla. K dispozici měli velké množství odborné literatury a dataprojektor s naučným programem.

Slunečné počasí po celou dobu přispívalo k dobré náladě. Děti ve volném čase aktivně sportovaly v celém areálu rekreačního zařízení.

 

Použité kompetence

sociální a interpersonální – kolektivní soužití, komunitní kruh, trávení   volného času, rozdělení úkolů, rozvíjení slovní zásoby, odstranění ostychu, rozvoj fantazie, spolupráce, rozdělení práce,   výběr nejlepšího řešení, přijmutí kompromisu, rozpoznání kladů a záporů, schopnost projevit se, diskutovat o daném tématu

pracovní – bezpečné používání pracovního náčiní a materiálu

získávání nových poznatků – soutěživost, chápání ekologie, respektování požadavků na kvalitu životního prostředí

schopnost hodnocení

Pomůžeme přírodě
Pomůžeme přírodě
Pomůžeme přírodě
Pomůžeme přírodě
Pomůžeme přírodě

Polámal se mraveneček

Zdravotnický kroužek připravil pro děti školní družiny pestrý program. Žáčci simohli na šesti stanovištích vyzkoušet například základní vyšetření poraněného na
místě nehody, stabilizovanou polohu, ošetření zlomeniny horní končetiny, ošetření podvrtnutého kotníku, první pomoc při popálenině na dlani a transport
nemocného. Děti se zábavnou formou dozvěděly, jak pomoci při nehodách.

Polámal se mraveneček
Polámal se mraveneček
Polámal se mraveneček
Polámal se mraveneček
Polámal se mraveneček
Polámal se mraveneček
Polámal se mraveneček
Polámal se mraveneček

Centrum ekologické výchovy Mravenec pro nás připravilo poutavou přednášku o přírodě. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí zejména o lese a jeho obyvatelích. Aktivně prověřovaly své dosavadní znalosti a poznaly i mnoho zajímavých novinek. Žáci si domů odnesli mnoho zážitků a poznatků.

Polámal se mraveneček
Polámal se mraveneček
Polámal se mraveneček
Polámal se mraveneček
Polámal se mraveneček
Polámal se mraveneček
Polámal se mraveneček
Polámal se mraveneček
Polámal se mraveneček
Polámal se mraveneček

Beseda s členem rybářského svazu

18. 2. proběhla beseda se členem rybářského svazu panem Drábkem.

Tělocvična se zaplnila nedočkavými žáčky a očekávaný rybář se dostavil. Předal dětem zajímavé informace o rybách. Nechyběly ani rady a návody k rybaření. Po skončení se ještě dlouho diskutovalo. Chyběla už jen řeka a udice.

Beseda s členem rybářského svazu
Beseda s členem rybářského svazu
Beseda s členem rybářského svazu
Beseda s členem rybářského svazu
Beseda s členem rybářského svazu
Beseda s členem rybářského svazu

Lesy ČR

Muž v zeleném, hajný, zaměstnanec firmy Lesy ČR poutavě hovořil o lese, jeho přátelích i nepřátelích na besedě v tělocvičně. Děti školní družiny měly možnost více poznat přírodu a jejich dotazy nebraly konce.  Tato akce byla uspořádána v rámci projektové aktivity "Pomůžeme přírodě"

Lesy ČR
Lesy ČR
Lesy ČR
Lesy ČR
Lesy ČR