+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

 

 

!!!!! Výdej obědů do jídlonosičů od 29.11. 2022 od 10,30 hod do 11,00 hod. !!!!

 

Dobrý den,

 

ve středu dne 10.4. 2024 od 15:00 dojde na našem serveru k přepojení na nové IP adresy.

Proto může v tuto dobu jít k dočasnému přerušení komunikace s SQL serverem. Prosím informujte své strávníky, že pravděpodobně dojde

i k omezení možnosti internetového odhlašování.

 

 

 

 

 

 

Cena stravného od 1.9. 2023

Záloha stravné  školní rok 2023/2024           žáci   -        800,- Kč

 

Žáci   7-10 let                                                                     30,- Kč

Žáci 11-14 let                                                                     32,- Kč

Žáci 15 a více let                                                               34,- Kč

 

Důchodci  ZŠ Na Pražské                                                 55,- Kč

Důchodci ostatní + cizí strávníci                                       84,- Kč

Rekonstrukce

O prázdninách prošla naše kuchyně  úplnou rekonstrukcí. Zde přikládáme foto ze slavnostního otevření školní jídelny na začátku šk. roku 2009/2010.

Rekonstrukce školní jídelny
Rekonstrukce školní jídelny
Rekonstrukce školní jídelny
Rekonstrukce školní jídelny
Rekonstrukce školní jídelny