+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Pár slov o naší škole

Jsme škola s celodenním provozem od 6:00 do 17:00. Mimo výuku zajišťuje program pro děti školní družina. Nabízíme i možnost kvalitního stravování ve školní jídelně.

Uzavřený areál školy se skládá z budov I. stupně, II. stupně a školní jídelny a budovy dílen, tělocvičen a školní družiny. Součástí je oplocený venkovní sportovní areál 4 víceúčelových hřišť, běžecká dráha a školní zahrada s altánem.

Uvnitř budov I. a II. stupně se nachází kmenové učebny vybavené projekcí a interaktivními tabulemi, odborné učebny pro výuku jazyků, zeměpisu, dějepisu, výtvarné výchovy, fyziky, chemie, přírodopisu, cvičná kuchyně a učebna informatiky. Škola disponuje 2 tělocvičnami, keramickou a technickou dílnou.

Výuka probíhá podle vlastního vzdělávacího plánu „Abychom si v životě věděli rady …“ platného od 1. 9. 2022. Podle něj poskytujeme žákům plné základní vzdělání, naplňujeme priority školy: celkový rozvoj osobnosti, jazyková připravenost, estetická výchova, zdravý životní styl a zajišťujeme bezpečné klima ve škole. Nabízíme množství zájmových činností, pořádáme mimoškolní akce a úzce spolupracujeme s DDM Pelhřimov a dalšími organizacemi.

Co škola dělá a nabízí nad rámec svých povinností

1. stupeň

 • adaptační a zážitkové kurzy na Hříběcí
 • mnoho zájmových činností v rámci ŠD ( šachy, florbal, košíková apod.)
 • bruslení
 • angličtina od 1. roč.
 • němčina od 5. roč.
 • účast na mnoha sportovních soutěžích
 • běh Tour de Pražská
 • cyklistické závody
 • cyklovýlety a cyklozájezdy
 • spaní ve škole
 • plavání od 1. roč.
 • lyžařské kurzy od 2. roč. do 9. roč.
 • využívání grantů ESF

2. stupeň

 • tematické exkurze
 • vícedenní škol. výlety
 • jazykový kurz v Moravči
 • cyklovýlety a cyklozájezdy
 • vodáctví
 • pobytové zájezdy do zahraničí ( Anglie, Rakousko, Slovensko)
 • účast na mnoha sportovních a předmětových soutěžích
 • výtvarný a keramický plenér
 • spaní ve škole
 • Halloween
 • běh Tour de Pražská
 • cyklistické závody
 • hodiny s rodilým mluvčím
 • besedy s významnými osobnostmi
 • lyžařské kurzy od 2. roč. do 9. roč.
 • využívání grantů ESF