+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Třída 4. A

V pondělí  3.9.2018 začala škola. Sešli jsme se po prázdninách veselí, odpočatí. Jsme už čtvrťáci – 15 dívek a 12 chlapců. Nikolas se odstěhoval, takže je nás 27. Čeká nás učení, spousta nových poznatků, elektronická žákovská knížka, plavání, Hříběcí, výlety, kroužky, hodně legrace a zábavy.

Hned ve středu 5.9. jsme navštívili na celé dopoledne dopravní hřiště. Rozdělili jsme se na dvě party. Postupně se střídala teoretická část s praktickou. Zkusili jsme si jízdu zručnosti a pan instruktor slíbil, že nám zašle nějaké teoretické materiály, abychom se na ně mohli podívat i doma na počítači.

Ve středu 10. 10. jsme jeli na exkurzi do třídírny odpadů. O této problematice děti již hodně slyšely. Přesto bylo velmi zajímavé vidět na vlastní oči, jak to ve sběrném dvoře a na kompostárně vypadá. Doma i  ve škole se snažíme třídit odpad. Stejně je odpadu hrozně moc a naše Země se s tím těžko  vyrovnává.

V pátek 12.10. nás čekalo v knihovně povídání o knize R.J. Palaciové  - Neobyčejný kluk. Děti příběh tak zaujal, že si knížku chtěly hned půjčit.

Ve úterý 16.10. budou třídní schůzky.  

Ve středu 17.10. jsme měli akci – Primární prevence – Šikana. Přijeli k nám lektoři z Jihlavy  a my s nimi zažili dvě hodiny povídání, her, scének… O této problematice jsme spolu hovořili už od první třídy. Děti pracovaly se zájmem, všichni se zapojovali do nabízených aktivit. Dařily se jim činnosti  ve  skupinkách. Děkujeme Vrakbaru  za pěkně připravenou  aktivitu.

Ve čtvrtek 18.10. se konal běh kolem školy – Tour de Pražská.  Z naší třídy se zúčastnilo 8 dětí.

V neděli 28.10. 2018 oslavíme 100. vyhlášení  naší republiky. Školu vyzdobíme státními vlajkami. Vlaječku si můžeme vzít i 28.10. odpoledne na náměstí.

V pondělí a úterý budou mít děti dva dny podzimní prázdniny.

Šest dětí z naší třídy – 2 dívky a 4 chlapci hrají basket. V Jr. NBA – Východní inference, skupina D obsadili  2. místo. Postoupili do Play –off.  Celkově obsadili  4. místo z 15 družstev ve Východní konferenci. Děkujeme jim i jejich trenérům za reprezentaci školy a přejeme další sportovní úspěchy.

Ve středu 28.11. jsme zahájili plavecký výcvik.  Chodíme společně se třídou 4.B, celkem 10x.

V pátek byly děti v knihovně.  Paní  knihovnice žáky seznámila s knihou  Jiřího Holuba - Jak se zbavit Mstivý Soni. Program končil opět prohlížením a půjčováním knížek.

Ve středu 11.12. nás čeká Den otevřených dveří.

V úterý 11.12. probíhal na naší škole Den otevřených dveří. Připravili jsme si program – trochu vlastivědy, českého jazyka a matematiky. Také písničky, povídání….. Přišli se podívat rodiče, sourozenci, prarodiče. Představení se nám povedlo, děti měly radost. Popřáli jsme si, na chodbách, kde byly vánoční trhy jsme koupili nějaké výrobky.

V pátek 21.12. jdeme v tomto roce naposled. Budeme končit besídkou, ve škole se sejdeme ve čtvrtek 3.1.2019.

Krásné Vánoce, zdraví, štěstí, pohodu v roce 2019 !!!

V novém  roce jsme se sešli ve čtvrtek 3.1.2019. Čeká nás opakování, procvičování, písemné práce… Ve středu 9.1. jdeme plavat. V pátek 11.1. navštívíme divadlo.

Vybírali jsme příspěvek na vzdělání  chlapce z Afriky.  Naše třída vybrala částku 780,-- Kč. Děkujeme.

15.1. jsme byli v divadle na představení  Indiánská pohádka.

Ve čtvrtek 31.1. dostávaly děti pololetní  vysvědčení.  Někteří  žáci  odjeli  na lyžování  na Křemešník.  V pátek 1.2. byly pololetní prázdniny.

Ve čtvrtek 7.2. se konalo školní kolo recitační soutěže.  V kategorii žáků 4. a 5. tříd naši třídu zastupovali Julie  Červená, Adéla Mikulová a Václav Kratochvíl. Všichni byli šikovní a měli pěkné básničky. Adélka tuto kategorii vyhrála a postoupila do Místního kola, které se bude konat ve středu 27. února v kulturním domě v Pelhřimově. Blahopřejeme a  přejeme úspěch.

Ve středu 13.2. jsme ukončili kurz plavání. Děti chodily od první třídy, hodně se toho naučily. V plaveckých závodech se z děvčat čtvrtých tříd umístila Simona Čermáková na 2. místě a z chlapců Jakub Fučík také na druhém místě.

Příští  týden pojede 6 dětí z naší třídy na hory.

Od  4. 3 do 8.3. jsou jarní prázdniny.

Ve středu 13.3. jsme navštívili divadlo. Viděli jsem představení  Pověsti české…

V pátek 15.3. jsme byli v knihovně. Paní knihovnice nás seznámila s knihou  Davida Walliamse – Babička Drsňačka. Kniha děti zaujala, někteří si ji chtěli hned půjčit.

Ve čtvrtek 21.3. se děti bavily v obou tělocvičnách naší školy na akrobatické show.

V pátek 22.3. se zúčastní přihlášení žáci matematické soutěže Klokan.

Ve středu 17.4. jsme se zúčastnili akce Velikonoce před radnicí. O hodinách pracovních činností jsme si vyrobili drobné keramické ozdoby, kterými jsme vyzdobili břízku na náměstí.  Podívali jsme se na velikonoční výstavu, ozdobili si vajíčka, dívali jsme se na pletení velikonoční pomlázky.

Ve čtvrtek 24.4. přijeli z Vrakbaru z Jihlavy.  Povídali jsme si na téma Moje bezpečí.  Ve třídě bylo jen 15 dětí, protože ostatní odjeli na zápas v košíkové.

V úterý 7.5. jsme opět navštívili knihovnu. Paní knihovnice nám připravila program Přátelství napříč staletími. Na závěr jsme si opět půjčovali knihy.

V pondělí 20.5. proběhla LAO vybraných žáků  4. – 5. tříd. Z každé třídy se zúčastnilo 5 dětí, které měly nejlepší výkony v krátkém běhu, dlouhém běhu, skoku do dálky a hodu kriketem.

V úterý 21.5. jsme se fotili. Budeme mít společnou fotku a dále fotky po menších skupinkách.

Ve čtvrtek 23.5. jsme šli na dopravní hřiště. Děti procvičovaly jízdu na kole a teoretickou část v učebně. Za úspěšné absolvování obou částí dostaly Průkaz cyklisty.

Ve středu 29.5. jsme jeli  vlakem na exkurzi do Tábora. Navštívili jsme Muzeum husitství a podzemí.  Počasí nám moc nepřálo, dětem se prohlídka podzemí  líbila, v muzeu chodily po skupinkách a doplňovaly si pracovní listy. Jízda vlakem byla zábavná a rychle utekla.

Ve středu 5.6.  jsme šli do divadla na koncert ZUŠ. Vystupovaly tam děti z tanečního oboru. Program uváděli žáci dramatického oboru. Všechna vystoupení  byla moc pěkná, líbila se nám. Z naší třídy účinkovala Natálka.

Od 10. do 12. června  jsme byli na Hříběcí. Všechny děti se těšily.  Čekaly nás dny zábavy, legrace, sportování, pobytu v přírodě. S programen pomáhali dva instruktoři z Brna – Eliška a Daniel. Pobyt se vydařil. Počasí nám přálo.

19.6. jsme jeli na školní výlet do Kutné Hory.  V 7,00 hodin jsme vyrazili od školy.  Kutnou Horou jsme procházeli pěšky. Před první prohlídkou jsme měli ještě chvíli čas. Při procházce jsme navštívili velmi krásné  muzeum čokolády.  Pak jsme šli do chrámu sv. Barbory. Prohlídka trvala asi hodinu a byla hodně zajímavá.  Pak jsme si prohlédli historické náměstí  s morovým sloupem a  kašnu, která byla dříve pro obyvatele velmi důležitá – město mělo nedostatek vody.

Odpoledne jsme navštívili České muzeum stříbra. Dostali jsme bílé oblečení, na hlavu přilby s  čelovkou a vydali jsme se do podzemí, abychom si dovedli představit, v jakém prostoru a za jakých podmínek se dolovalo stříbro. Dověděli jsme se i o dalším zpracování  stříbra.

Na závěr výletu jsme navštívili Sedlec – kostnici.

Výlet byl moc pěkný.  Svítilo sluníčko, ale taky jsme zmokli. Děti si nakoupily zmrzlinu, pohledy a různé suvenýry. Všichni jsme se v pořádku v 17 hodin vrátili domů.

Od pondělí 24.6. máme upravený rozvrh.  Budeme vybírat a rozdávat učebnice, nosit domů popsané sešity, pomůcky na Vv, Pč, Tv… 

Ve čtvrtek jdeme na cvičení v přírodě. V pátek vysvědčení  a všichni se rozejdeme na prázdniny.  Budeme odpočívat, sportovat, číst si, užijeme si rodičů, prarodičů a kamarádů,  sluníčka, vody, lesů…