+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

5.A

IMG_2006.jpg

Hříběcí 2024

     Dne 27. května jsme se vydali na naše poslední Hříběcí. Z celé třídy se 15 dětí rozhodlo, že pojede na kole, 9 dětí vlakem, 2 děti se nezúčastnily a 2 děvčata tam přivezli rodiče, neboť vystupovala se ZUŠ. Cesta na kole proběhla celkem hladce, do kopce jsme někteří trošku funěli, ale po necelých 3 hodinách jsme byli na místě. To děti jedoucí vlakem zvládly cestu vcelku rychle a se suchými tričky.

     Děti byly již ve škole rozděleny do týmů, aby si každý tým mohl předem připravit nějaké aktivity a hry. Musím ocenit, že některé týmy to měly zvláště pěkně připravené a společně jsme si to užívali. Obzvláště populární byla hra Dědek, která probíhala v průběhu celého pobytu. Nechte si její pravidla a průběh vyprávět od dětí a můžete si ji třeba zahrát i doma.

     Druhý den jsme měli naplánovanou exkurzi do skláren v Janštejně. Děti tam viděly, jak těžká je práce sklářů. Na zpáteční cestě jsme se nechali vysadit v Bělé a zbytek cesty jsme došli po svých, abychom trošku posílili fyzičku. Odpoledne jsme měli připravené běhací hry v lese na téma Cestujeme dějinami, ale jelikož pršelo, museli jsme to odehrát v budově.

      Poslední den jsme už jen uklízeli a hráli hry s míčem na dvorečku. Cyklisté měli cestu zpět do školy trochu jednodušší, protože z kopce dolů se to jinak jede. Vlakaři si dali zase krátkou procházku směr zastávka, a pak už se pěkně vezli.

      Myslím, že si to všechny děti, včetně mě,  užily, každý po svém.

      Závěrem bych chtěla moc poděkovat paní Svobodové za dodání pribináčků a sýrů, Pokorným za krabici nanuků, panu Kočímu za dovoz obědů a všem maminkám ( babičkám ) za spoustu výborných koláčů, perníků, muffinů a dalších dobrot, na kterých jsme si moooc pochutnali.

 

a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Lehkoatletická olympiáda

V pondělí 13.6. proběhlo na sportovním areálu školní kolo lehkoatletické olympiády. Získali jsme 4 medaile.

a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Akce Čistá Vysočina

V úterý 16.4. se naše třída zúčastnila Akce čistá Vysočina. Sbírali jsme odpadky v přilehlých ulicích školy.

a1.jpg

Tour de Pražská

Dnes se na naší škole konal již 6. ročník tradičního kondičního běhu Tour de Pražská. Není důležitý vítěz, ale účast a radost z pohybu. Za naši třídu startovalo pouze 12 dětí. Před školou vytvořili děti a rodiče úžasnou atmosféru.
d3.jpg
d1.jpg
d2.jpg

Den bez aut

 
Každoročně se 22. září slaví Mezinárodní den bez aut. Akce má povzbuzovat lidi, aby používali jiné dopravní prostředky než auta. I my jsme letos vyrazili na tuto akci, kterou pořádá Město Pelhřimov se svými partnery. Pro děti byly připraveny soutěže s naučnou tematikou zaměřenou na ekologii, dopravu a poskytování prví pomoci.
b7.jpg
b6.jpg
b5.jpg
b4.jpg
b3.jpg
b2.jpg
b1.jpg

Olympijský běh

Olympijský běh v Sadech - 500m     20.6. 2023

a2.jpg
a1.jpg

Hříběcí 2023

Hodnocení zážitkového pobytu 12. – 14.6.

 

    Tento rok se náš pobyt nesl v duchu putování po ČR. Některé děti vyrazily na pobyt na kole, ale většina jela vlakem. Z 27 dětí se pobytu zúčastnilo 22 a pobývaly tam s námi 3 studentky 1. roč. učitelství pro 1. st.

    Po úvodních krátkých seznamovacích hrách byly děti rozděleny do 3 skupin podle barev. Během celého putování získávala družstva body, za které si potom mohla vybrat určitá území – kraje ČR. V podvečer si každé družstvo mělo postavit své oppidum, které poté muselo bránit proti nájezdům členů ostatních družstev. Čas mezi hrami některé děti využívaly ke společnému povídání a zábavě na pokojích, ostatní děti si hrály na dvorku vybíjenou. Večer čekala děti stezka odvahy v podobě svíčkami značené cestě, jejíž absolvování děti stvrdily na konci podpisem. Některé se bály, ale nakonec to všichni skvěle zvládli. Ten večer se dostaly do postýlek poměrně pozdě (23:15), zato okamžitě usnuly.

    Druhý den ráno je čekala v 7:30 rozcvička venku. Po snídani měly děti připravenou hru Pobertův plánek. Úkolem bylo nakreslit plánek okolí a zakreslit tam 22 bytostí, pohádkových postav a cedulek, které byly různě schované. Zároveň se po areálu pohyboval i Snape, který nesměl děti vidět. Ty se mu schovaly tak, že si lehly na zem. Po této hře dětem notně vyhládlo a už nedočkavě vyhlížely oběd.

    Po krátkém poledním „klidu“ následovala fáborkovaná. Družstva měla vytyčenou trasu pomocí fáborků a cestou hledala a plnila úkoly. Každá hra byla vždy vyhodnocena a družstva získala zasloužený počet bodů. Navečer jsme se přesunuli na hřiště, kde v družstvech děti plnily úkoly - hra Vlčkovo a dostávaly za splnění ponožky. Závěrem hry si děti zahrály ponožkovou válku. Večer jsme nafoukli balonky, udělali výzdobu a děti se vyřádily při diskotéce. Spát šly už ve 21:30 a ač to nebývá zvykem, okamžitě usnuly.

    Druhý den ráno jsme byli bez rozcvičky, neboť krátce pršelo. Po snídani následoval úklid, který děti moc nebavil, a závěrečné zhodnocení.

    Děti si pobyt užily, počasí nám přálo, bylo to tam prima.

   Závěrem si zaslouží pochvalu děvčata, která dětem připravila program, děti byly nadšené. Velké poděkování patří rodičům, kteří nám dovezli zavazadla a oběd a dále všem maminkám, které napekly úžasné dobroty ( jen se po nich zaprášilo ). Moc děkujeme za dovezené pribináčky, různé sýry a za nanuky.

 

Vyúčtování:

dětem, co jely na kole bude vráceno 215 Kč

dětem, co jely vlakem bude vráceno 185 Kč

 

a6.jpg
a5.jpg
a4.jpg
a3.jpg
a1.jpg
a2.jpg

Velikonoční stromky

Ve středu byly 4. ročníky zdobit velikonoční stromky před radnicí.

a1.jpg

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik - 10 lekcí po 2 hodinách.
 
Dnes 16.3. jsme zakončili výcvik plaveckými závody na 25m. Výsledky si můžete prohlédnout zde.
ba.jpg
b2.jpg

Dnešní den (7.září) za námi přijela úžasná návštěva - pracovnice záchranné stanice Pavlov s některými svými svěřenci. Je to stanice, kam putují výdělky ze školního sběru hliníku. Mohli jsme se seznámit s veselou veverkou, sovou, holubem a panem netopýrem. Dozvěděli jsme se, jak to ve stanici chodí a o jaká zvířata pečují. Byla to krásná návštěva, za kterou moc děkujeme! 

b2.jpg
b1.jpg

Hříběcí 2022

 
 
    Přestože jsou děti už třeťáci, do Hříběcí jely poprvé. Mnozí s obavami, co je tam čeká a jaké to bude.
    Naše dobrodružství začalo už na vlakovém nádraží, protože pro některé děti byla jízda vlakem premiéra. Po příjezdu do Hříběcí nás čekala asi 1,5km cesta pěšky na základnu DDM, která se stala i základnou naší. Děti jsme rozdělili do 4 pokojů - děvčata po 8 a 7, chlapci po 6 a 5. Bohužel jsme nebyli kompletní, neboť se dvě děti pobytu nemohly zúčastnit. Když se děti zabydlely - vybalily a připravily si věci na spaní, vyrazili jsme ven. 
    Po celou dobu pobytu byly průběžně rozdělováni do různých družstev, aby se naučily vzájemné spolupráci. První odpoledne nám přálo počasí a všechny hry se mohly odehrávat venku. Příjemné počasí venku jsme využili i ke svačině a večeři. Večer si někteří připravili vystoupení na soutěž Česko-slovensko má talent, a tak jsme měli o zábavu postaráno. Druhý den ráno si děti zacvičily venku a tam se také nasnídaly. Dopoledne jsme ještě stále mohli pobývat venku, i když už se zatahovalo a připravovalo na déšť. Na odpoledne jsme měli domluvenou návštěvu v kovářství u p. Kmocha v Nové Bukové. Bohužel se dalo do deště a přestože jsme se rozhodli, že se deště nezalekneme, nakonec jsme nevyrazili (některé pláštěnky dětí byly nedostačující). Prostory na základně jsou velké, takže jsme hráli hry uvnitř a užili si zábavu i přes nepřízeň počasí. Večer ještě čekala děti noční hra po budově s krátkým výstupem na zahradu. Některé děti se hodně bály, ale nakonec si dodaly odvahy a byly rády, že to zvládly. Oba večery byly děti hodné a celkem brzy usnuly. Poslední dopoledne bylo ve znamení úklidu. Pak nás čekala už jen zpáteční cesta vlakem domů.
      Myslím, že si děti pobyt užily a líbilo se jim tam. 
      Závěrem bych chtěla poděkovat všem maminkám a babičkám, které nám napekly úžasné dobroty a zajistily mléčnou svačinku a tatínkům za dovoz věcí a oběda.
a6.jpg
a5.jpg
a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
c1.jpg

Plavecký výcvik

24.3.   Ve středu 23.3. jsme zakončili 20ti hodinový plavecký výcvik. Děti se vždy do bazénu těšily a většina z nich už umí plavat. Ostatní to dopilují v příštím školním roce. Na závěr vždy probíhají závody. Plave každý svým stylem, který si vybere. Zde jsou vítězové.

a2.jpg
a1.jpg

Plavání

Naše třída právě prochází plaveckým výcvikem. Máme za sebou 6 lekcí, ještě nás 4 lekce čekají. Většina dětí se do bazénu vždy těší, některé ještě pociťují strach. Komu to ještě dělá potíže, plave s páskem, všichni ale dělají pokroky.

a6.jpg
a5.jpg
a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Olympijský běh

14. 9. se uskutečnil Olympijský běh v Sadech. Děti běžely 500m po vytyčené trase. Naše třída vybojovala 3 medaile.:-)

Olympijský běh Sady.jpg
Olympijský běh Sady (2).jpg
Olympijský běh 4.jpg
Olympijský běh 3.png