+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Přestup do 6. ročníku

Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543
příspěvková organizace

www.zs-prazska-pe.cz, mail: reditel@zs-prazska-pe.cz, tel.,fax +420 565 326 292

ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543  příspěvková organizace

Kritéria pro přestup žáků do 6. ročníku pro školní rok 2019/2020

 

Ředitelství Základní školy Pelhřimov, Na Pražské 1543 otevře ve školním roce 2019 – 2020 dvě 6. třídy s maximálním počtem 30 žáků na třídu. Přijímání žáků z jiných škol bude probíhat dle následujících kritérií:

  1. žák má trvalý pobyt ve spádovém obvodu naší školy
  2. žák má sourozence v některém z ročníků naší školy. Pokud¨bude celkový počet žáků přijímaných podle kritéria č. 1 a žáků, které by mohly být přijaty podle kritéria č. 2, tzn., že celkový počet žáků je vyšší než stanovený maximální počet žáků na třídu (tj. 2x30) …, bude se o přijetí žáků, které by mohly být přijaty podle kritéria č. 2 rozhodovat losem s úředně ověřeným průběhem.

 

 

Žádosti o přestup do 6. ročníku pro školní rok 2019/2020 přijímá ředitelství školy od 1. 5. 2019 -po ukončení přijímacího řízení na víceletá gymnázia.

 

 

 

        V Pelhřimově 1. 9.  2018                                                               Mgr. Luděk Charouzek                                                
                                                                                                                       ředitel školy