+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Přestup do 6. ročníku

Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543
příspěvková organizace

www.zs-prazska-pe.cz, mail: reditel@zs-prazska-pe.cz, tel.,fax +420 565 326 292

ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543  příspěvková organizace

 

Kritéria pro přestup žáků do 6. ročníku pro

školní rok 2023/2024

 

Ředitelství Základní školy Pelhřimov, Na Pražské 1543 otevře ve

školním roce 2023 – 2024 dvě 6. třídy s maximálním počtem 30 žáků

na třídu. Přijímání žáků z jiných škol bude probíhat dle

následujících kritérií:

  1. žák má trvalý pobyt ve spádovém obvodu naší školy

 

2. žák má sourozence v některém z ročníků naší školy. Pokud

bude celkový počet žáků přijímaných podle kritéria č. 1 a

žáků, které by mohly být přijaty podle kritéria č. 2, tzn., že

celkový počet žáků je vyšší než stanovený maximální počet

žáků na třídu (tj. 2x30) …, bude se o přijetí žáků, které by

mohly být přijaty podle kritéria č. 2 rozhodovat losem

s úředně ověřeným průběhem.

 

Pokud bude celkový počet žáků přijímaných podle kritéria č.

1 a č.2 a žáků, které by mohly být přijaty podle kritéria č. 3,

tzn., že celkový počet žáků je vyšší než stanovený maximální

počet žáků na třídu (tj. 2 x 30) …, bude se o přijetí žáků,

které by mohly být přijaty podle kritéria č. 3 rozhodovat

losem s úředně ověřeným průběhem.

 

Žádosti o přestup do 6. ročníku pro školní rok 2023/2024 přijímá ředitelství školy od 1. 5. 2023 -po ukončení přijímacího řízení na víceletá gymnázia.

 

 

 

                                                                     V Pelhřimově 1. 9.  2022                                                                                                                                                 Mgr. Luděk Charouzek

                                                                                                                                                                                                                                                                                         ředitel školy