+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Přestup do 6. ročníku

Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543
příspěvková organizace

www.zs-prazska-pe.cz, mail: reditel@zs-prazska-pe.cz, tel.,fax +420 565 326 292

ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543  příspěvková organizace

 

Kritéria pro přestup dětí do 6. ročníku – školní rok 2024/2025

 

Ve školním roce 2024/2025 budou v šestém ročníku otevřeny 2 třídy.

Limit pro přijímání nových žáků do 6. ročníku je 60 žáků (tzn. maximálně 30 žáků na jednu třídu).

 

Převýší-li poptávka stanovený limit pro přijímání nových žáků do 6. ročníku, přijme ředitel školy žáky podle následujících kritérií (v daném pořadí):

 

  1. žák má trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543, včetně smluvních obcí

 

  1. žák má sourozence, který je žákem ZŠ Pelhřimov, Na Pražské   1543

 

  1. žák nesplňuje žádné z kritérií 1. – 2.

 

 

Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv následné kritérium, vyjma kritéria č. 1, rozhodne o doplnění dětí do stanoveného limitu 60 žáků los s úředně ověřeným průběhem.

 

Žádosti o přestup do 6. ročníku pro školní rok 2024/2025 přijímá ředitelství školy od 1. 5. 2024 – po ukončení přijímacího řízení na víceletá gymnázia.

 

 

V Pelhřimově dne 1. 9. 2023

 

                                                      Mgr. Luděk Charouzek, ředitel školy