+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Výchovný poradce

Mgr. Jana Fišarová - fisarova@zs-prazska-pe.cz

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

Pro žáky a žákyně:    pondělí – pátek: 9: 40  -  10: 00

Pro rodiče s dětmi:   1. pololetí: pondělí  :   15:25 – 16:15

                                      2. pololetí: čtvrtek:      15:25 – 16:15

Po předchozí domluvě možný i jiný termín

 

Informace pro rodiče žáků 9. tříd

Informace pro rodiče žáků 9. tříd:

 1. PPP –  test rozumových schopností, zájmů a osobnosti: telefonicky objednává rodič dítěte

na tel. 565 323 621 do 3.11.( bude se konat v listopadu )

( testy zaměřené na všechny složky intelektu, zájmový test, orientace dítěte: 3 hod + individuální pohovor) PPP žádá rodiče, aby děti přihlašovali JEN  V  NUTNÝCH PŘÍPADECH

 1. Projektový Den v povolání – 13.11. 2020 ( PÁ)
 2. Přijímací řízení –
 1. 2 přihlášky : formulář na stránkách MŠMT – Formulace přihlášek(vzory) http:/www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v?highlightWords.Na jednu přihlášku vyplňte obě školy, je třeba vytisknout dvakrát ( školy ve stejném pořadí), nebo vyplnit a okopírovat. Každá přihláška musí mít originální vyplnění prospěchu a kulaté razítko s podpisem ředitele školy. Přihláška musí mít obě stany na jednom tiskopise. Nelze potvrdit prospěch bez jména a příjmení žáka! Přihlášky vyplněné na počítači ( NE! ručně) odevzdávejte prosím výchovné poradkyni  od 31.1.2021 do 12.2. 2021
 2. Školou vyplněné přihlášky budou žákům vráceny výchovnou poradkyní, aby je mohli uchazeči nebo jejich zákonní zástupci podávat sami přímo řediteli příslušné střední školy pro 1. kolo do 1. března, na umělecké školy do 30. 11.
 3. Počet kol není omezen
 4. Klienti PPP a SPC Vysočina Jihlava, odloučené pracoviště Pelhřimov mohou požádat o výstupní kontrolní vyšetření, chtějí-li, aby i střední škola brala ohledy na jejich poruchu učení
 5. Přijímací pohovory – od poloviny dubna – státní, jednotné ( zajišťuje firma CERMAT)
 6. ZŠ vydá zákonnému zástupci žáka 1 potvrzený zápisový lístek. Vyzvedněte si jej prosím na třídních schůzkách v úterý 13. 10. 2019 od 15:30 u třídního učitele svého dítěte. Povinností žáka je do 10 prac. dnů od doručení rozhodnutí o přijetí zaslat jej na střední školu, kterou si vybral. Neučiní-li tak, škola jej bere jako nepřijatého.ZL není možno ze zvolené střední školy vzít a doručit ho na jinou střední školu.
 7. Brožura Kam po škole – střední školy v okrese Pelhřimov – je ke stažení na:

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/pelhrimov/poradenstvi_rekvalifikace_ips

 

 

Informace pro rodiče žáků 9. tříd:

 1. PPP –  test rozumových schopností, zájmů a osobnosti: telefonicky objednává rodič dítěte

na tel. 565 323 621 do 3.11.( bude se konat v listopadu )

( testy zaměřené na všechny složky intelektu, zájmový test, orientace dítěte: 3 hod + individuální pohovor) PPP žádá rodiče, aby děti přihlašovali JEN  V  NUTNÝCH PŘÍPADECH

 1. Projektový Den v povolání – 13.11. 2020 ( PÁ)
 2. Přijímací řízení –
 1. 2 přihlášky : formulář na stránkách MŠMT – Formulace přihlášek(vzory) http:/www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v?highlightWords.Na jednu přihlášku vyplňte obě školy, je třeba vytisknout dvakrát ( školy ve stejném pořadí), nebo vyplnit a okopírovat. Každá přihláška musí mít originální vyplnění prospěchu a kulaté razítko s podpisem ředitele školy. Přihláška musí mít obě stany na jednom tiskopise. Nelze potvrdit prospěch bez jména a příjmení žáka! Přihlášky vyplněné na počítači ( NE! ručně) odevzdávejte prosím výchovné poradkyni  od 31.1.2021 do 12.2. 2021
 2. Školou vyplněné přihlášky budou žákům vráceny výchovnou poradkyní, aby je mohli uchazeči nebo jejich zákonní zástupci podávat sami přímo řediteli příslušné střední školy pro 1. kolo do 1. března, na umělecké školy do 30. 11.
 3. Počet kol není omezen
 4. Klienti PPP a SPC Vysočina Jihlava, odloučené pracoviště Pelhřimov mohou požádat o výstupní kontrolní vyšetření, chtějí-li, aby i střední škola brala ohledy na jejich poruchu učení
 5. Přijímací pohovory – od poloviny dubna – státní, jednotné ( zajišťuje firma CERMAT)
 6. ZŠ vydá zákonnému zástupci žáka 1 potvrzený zápisový lístek. Vyzvedněte si jej prosím na třídních schůzkách v úterý 13. 10. 2019 od 15:30 u třídního učitele svého dítěte. Povinností žáka je do 10 prac. dnů od doručení rozhodnutí o přijetí zaslat jej na střední školu, kterou si vybral. Neučiní-li tak, škola jej bere jako nepřijatého. ZL není možno ze zvolené střední školy vzít a doručit ho na jinou střední školu.
 7. Brožura Kam po škole – střední školy v okrese Pelhřimov – je ke stažení na:

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/pelhrimov/poradenstvi_rekvalifikace_ips

 


 

Den v povolání

     Projekt Den v  povolání 2020

Vážení rodiče,

    

                 v pátek 13. listopadu 2020 se uskuteční projektový den ZŠ Na Pražské, zaměřený na volbu povolání. Žáci a žákyně se jej budou moci zúčastnit po písemném souhlasu rodičů a budou mít možnost  navštívit v dopoledních hodinách úřady, firmy, instituce a obchody a prakticky si vyzkoušet zaměstnání, o něž projevili zájem. Součástí projektu je i samostatné vytipování jednotlivých firem, jejich návštěva i žádost o umožnění stáže. Mnohdy žáci volí firmy, kde pracují rodiče, příbuzní nebo známí a přátelé rodiny. Stydí-li se žák sám zajít do neznámého prostředí, požádá mě, abych mu stáž s vedením firmy zprostředkovala

Hlavním cílem projektu je, aby si děti vyzkoušely pracovat, přiložily ruce k dílu a měly možnost komunikovat s lidmi z praxe.

                V současné nejisté epidemiologické situaci bych volila spíše malé firmy s menším počtem zaměstnanců. Projekt je dobrovolný, záleží jen na Vás, zdali budete souhlasit s účastí Vašeho dítěte v něm. V opačném případě přijde Vaše dítě do školy a bude se učit ve skupině dětí, kterou určí zástupce ředitele p. Kranda.

                V příloze posílám dva materiály: Souhlas rodičů s účastí dítěte v projektu a Potvrzení pro zaměstnavatele. Není třeba je tisknout, děti je dostanou v PčSp. Souhlas rodičů prosím podepište a zakroužkujte buď souhlasím, nebo nesouhlasím. Dítě mi jej odevzdá v hodině PčSp. Potvrzení pro zaměstnavatele předá Vaše dítě ve firmě a požádá, aby razítkem a podpisem odpovědného pracovníka potvrdili, že dítě praxi vykonalo.

Po skončení projektu požádám děti o zpětnou vazbu a umístím ji na web školy.

S úctou

                                                                         Mgr. Jana A. Fišarová, VP