+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Výchovný poradce

Mgr. Jana Fišarová - fisarova@zs-prazska-pe.cz

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

Pro žáky a žákyně:    pondělí – pátek: 9: 40  -  10: 00

Pro rodiče s dětmi:    čtvrtek  :   15:20 – 16:45

                                     

Po předchozí domluvě možný i jiný termín

 

Informace pro rodiče žáků 9. tříd

 

Informace pro rodiče žáků 9. tříd:

  1. PPP –  test rozumových schopností, zájmů a osobnosti: telefonicky objednává rodič dítěte

na tel. 565 323 621 do 3.11.( bude se konat v listopadu )

( testy zaměřené na všechny složky intelektu, zájmový test, orientace dítěte: 3 hod + individuální pohovor) PPP žádá rodiče, aby děti přihlašovali JEN  V  NUTNÝCH PŘÍPADECH

  1. Projektový Den v povolání – 16.11. 2023 ( čtvrtek)
  2. Přijímací řízení –
  1. 3 přihlášky : budou se posílat elektronicky na střední školy. Přihláška musí mít obě stany na jednom tiskopise. Nelze potvrdit prospěch bez jména a příjmení žáka.

1. kolo do 1. března, na umělecké školy do 30. 11.

  1. Počet kol není omezen
  2. Klienti PPP a SPC Vysočina Jihlava, odloučené pracoviště Pelhřimov mohou požádat o výstupní kontrolní vyšetření, chtějí-li, aby i střední škola brala ohledy na jejich poruchu učení
  3. Přijímací pohovory – od poloviny dubna – státní, jednotné ( zajišťuje firma CERMAT)
  4. ZŠ vydá zákonnému zástupci žáka 1 potvrzený zápisový lístek. Vyzvedněte si jej prosím na třídních schůzkách ve čtvrtek  19. 10. 2021 od 15:30 u třídního učitele svého dítěte. Povinností žáka je do 10 prac. dnů od doručení rozhodnutí o přijetí zaslat jej na střední školu, kterou si vybral. Neučiní-li tak, škola jej bere jako nepřijatého.ZL není možno ze zvolené střední školy vzít a doručit ho na jinou střední školu.
  5. Brožura Kam po škole – střední školy v okrese Pelhřimov – je ke stažení na:

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/pelhrimov/poradenstvi_rekvalifikace_ips

MŠMT v pátek 8. září oznámilo termíny přijímacího řízení na SŠ. Nově se budou zkoušky konat ne ve dvou za sebou jdoucích dnech, ale první termín bude v pátek 12.dubna 2024 a druhý termín až po víkendu, tedy v pondělí 15. dubna 2024. Toto je jedna z prvních a konkrétních změn, které deváťáky v letošním roce čekají. MŠMT a Cermat  momentálně projednávají další úpravy a změny, a proto věřím, že informovanost rodičů i žáků z devátých tříd bude jednou z priorit, kterým se budete letos i u vás ve škole věnovat.

 

S ohledem na tento fakt si vám, stejně jako v předchozích letech, dovoluji poslat informativní brožuru  "Průvodce devítkou 2023-2024". Brožura je určena žákům z devátých tříd (a jejich rodičům), které čeká rozhodování, kam po základní škole pokračovat. Usnadní jim orientaci v tom, co vše je v průběhu deváté třídy čeká a najdou zde přehled všech zásadních informací, ale i odpovědi na nejčastější otázky, které se váží  k výběru budoucího povolání či studia. 

Jak tato brožura vypadá a co vše obsahuje, se můžete podívat zde Průvodce devítkou2023-2024  (na vyžádání vám ji mohu zaslat také v pdf formátu přímo do e-mailu). Další aktuální informace budou průběžně k dispozici na FB Kam po devítce.

 

 

 

 

 

Den v povolání

   

       Projekt Den v  povolání 2023

 

               Vážení rodiče,

    

                V pátek 16.11. 2023 se uskuteční projektový den ZŠ Na Pražské, zaměřený na volbu povolání. Žáci a žákyně se jej budou moci zúčastnit po písemném souhlasu rodičů a budou mít možnost navštívit v dopoledních hodinách úřady, firmy, instituce a obchody a prakticky si vyzkoušet zaměstnání, o něž projevili zájem. Součástí projektu je i samostatné vytipování jednotlivých firem, jejich návštěva i žádost o umožnění stáže. Mnohdy žáci volí firmy, kde pracují rodiče, příbuzní nebo známí a přátelé rodiny. Stydí-li se žák sám zajít do neznámého prostředí, požádá mě, abych mu stáž s vedením firmy zprostředkovala

Hlavním cílem projektu je, aby si děti vyzkoušely pracovat, přiložily ruce k dílu a měly možnost komunikovat s lidmi z praxe.

               V současné situaci bych volila spíše malé firmy s menším počtem zaměstnanců. Projekt je dobrovolný, záleží jen na Vás, zdali budete souhlasit s účastí Vašeho dítěte v něm. V opačném případě přijde Vaše dítě do školy a bude se učit ve skupině dětí, kterou určí zástupce ředitele p. Kranda.

               V příloze posílám dva materiály: Souhlas rodičů s účastí dítěte v projektu a Potvrzení pro zaměstnavatele. Není třeba je tisknout, děti je dostanou v PčSp. Souhlas rodičů prosím podepište a zakroužkujte buď souhlasím, nebo nesouhlasím. Dítě mi jej odevzdá v hodině PčSp. Potvrzení pro zaměstnavatele předá Vaše dítě ve firmě a požádá, aby razítkem a podpisem odpovědného pracovníka potvrdili, že dítě praxi vykonalo.

Po skončení projektu požádám děti o zpětnou vazbu a umístím ji na web školy.

S úctou

                                                                         Mgr. Jana A. Fišarová, VP