+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Výchovný poradce

Mgr. Jana Fišarová - fisarova@zs-prazska-pe.cz

   
     

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

Pro žáky a žákyně:    pondělí – pátek: 9: 40  -  10: 00

Pro rodiče s dětmi:   pondělí:   13:40 – 14:25; 15:25 – 16:15

Po předchozí domluvě možný i jiný termín

Informace pro rodiče žáků 9. tříd

Informace pro rodiče žáků 9. tříd:

 1. PPP –  a) test rozumových schopností, zájmů a osobnosti: telefonicky objednává rodič dítěte

na tel. 565 323 621 do 3.11. bude se konat v listopadu

( testy zaměřené na všechny složky intelektu, zájmový test, orientace dítěte: 3 hod + individuální pohovor)

 1. Projektový Den v povolání – 16.11. 2018 ( PÁ)
 2. Přijímací řízení –
 1. 2 přihlášky : formulář na stránkách MŠMT – Formulace přihlášek(vzory) http:/www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v?highlightWords. V tiskopisu se vyplňují obě školy, je třeba vytisknout dvakrát, nebo vyplnit a okopírovat. Každá přihláška musí mít originální vyplnění prospěchu a kulaté razítko s podpisem ředitele školy. Přihláška musí mít obě stany na jednom tiskopise. Nelze potvrdit prospěch bez jména a příjmení žáka! Přihlášky odevzdejte prosím výchovné poradkyni  do 31.1.2019
 2. Uchazeči podávají sami přímo řediteli příslušné střední školy pro 1. kolo do 1. března, na umělecké školy do 30. 11.
 3. Počet kol není omezen
 4. Klienti PPP a SPC Vysočina Jihlava, odloučené pracoviště Pelhřimov mohou požádat o výstupní kontrolní vyšetření, chtějí-li, aby i střední škola brala ohledy na jejich poruchu učení
 5. Přijímací pohovory – od poloviny dubna – státní, jednotné ( zajišťuje firma CERMAT)
 6. ZŠ vydá zákonnému zástupci žáka 1 potvrzený zápisový lístek do 15.3. ( 30.11. na umělecké obory). Vyzvedněte si jej prosím na třídních schůzkách v úterý 16. 10. 2017 od 15:30 u třídního učitele svého dítěte. Povinností žáka je do 10 prac. dnů od doručení rozhodnutí o přijetí zaslat jej na střední školu, kterou si vybral. Neučiní-li tak, škola jej bere jako nepřijatého.ZL není možno ze zvolené střední školy vzít a doručit ho na jinou střední školu.
 7. Brožura Kam po škole – střední školy v okrese Pelhřimov – je ke stažení na:

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/pelhrimov/poradenstvi_rekvalifikace_ips

 

Informace pro rodiče žáků 9. tříd:

 1. PPP –  a) test rozumových schopností, zájmů a osobnosti: telefonicky objednává rodič dítěte

na tel. 565 323 621 do 3.11. bude se konat v listopadu

( testy zaměřené na všechny složky intelektu, zájmový test, orientace dítěte: 3 hod + individuální pohovor)

 1. Projektový Den v povolání – 16.11. 2018 ( PÁ)
 2. Přijímací řízení –
 1. 2 přihlášky : formulář na stránkách MŠMT – Formulace přihlášek(vzory) http:/www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v?highlightWords. V tiskopisu se vyplňují obě školy, je třeba vytisknout dvakrát, nebo vyplnit a okopírovat. Každá přihláška musí mít originální vyplnění prospěchu a kulaté razítko s podpisem ředitele školy. Přihláška musí mít obě stany na jednom tiskopise. Nelze potvrdit prospěch bez jména a příjmení žáka! Přihlášky odevzdejte prosím výchovné poradkyni  do 31.1.2019
 2. Uchazeči podávají sami přímo řediteli příslušné střední školy pro 1. kolo do 1. března, na umělecké školy do 30. 11.
 3. Počet kol není omezen
 4. Klienti PPP a SPC Vysočina Jihlava, odloučené pracoviště Pelhřimov mohou požádat o výstupní kontrolní vyšetření, chtějí-li, aby i střední škola brala ohledy na jejich poruchu učení
 5. Přijímací pohovory – od 22.4. – 30.4. jednotné ( zajišťuje firma CERMAT)
 6. ZŠ vydá zákonnému zástupci žáka 1 potvrzený zápisový lístek do 15.3. ( 30.11. na umělecké obory). Vyzvedněte si jej prosím na třídních schůzkách v úterý 16.10. od 15:30 u třídního učitele svého dítěte. Povinností žáka je do 10 prac. dnů od doručení rozhodnutí o přijetí zaslat jej na střední školu, kterou si vybral. Neučiní-li tak, škola jej bere jako nepřijatého.ZL není možno ze zvolené střední školy vzít a doručit ho na jinou střední školu.
 7. Brožura Kam po škole – střední školy v okrese Pelhřimov – je ke stažení na:

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/pelhrimov/poradenstvi_rekvalifikace_ips

Den v povolání

Dne 16.listopadu 2018 se uskutečnil projektový den ZŠ Na Pražské, zaměřený na volbu povolání. V jeho rámci mělo 47žáků a  žákyň  9.ročníků možnost navštívit v dopoledních hodinách úřady, firmy, instituce a obchody a prakticky si vyzkoušet zaměstnání, o něž projevili zájem. Dva žáci se nezúčastnili kvůli nemoci, tři žákyně stihly vykonat praxi ve dvou firmách.

     ZŠ Na Pražské děkuje všem pracovníkům  firem a institucí, kteří byli ochotni se našim žákům a žákyním věnovat. 

 

Všichni žáci a žákyně, kteří odevzdali zpětnou vazbu, hodnotili celý projekt kladně, jako užitečný. Nevyskytly se žádné problémy organizačního rázu.Někteří by uvítali rozsáhlejší nebo častější projekty.

 1. velmi –  18x
 2. málo –17x
 3. vůbec – 9x

Co jsem pochopil(a) nebo co jsem se naučil(a)?

Jak jsem se cítil(a) a co mohu říct o lidech, kteří se mi věnovali?

Co jsi na projektu ocenil(a)?

 

 

Dne 6.12. 2018 zapsala Mgr. Jana A. Fišarová