+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Výchovný poradce

Mgr. Jana Fišarová - fisarova@zs-prazska-pe.cz

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

Pro žáky a žákyně:    pondělí – pátek: 9: 40  -  10: 00

Pro rodiče s dětmi:    čtvrtek  :   15:20 – 16:45

                                     

Po předchozí domluvě možný i jiný termín

 

Informace pro rodiče žáků 9. tříd

 

                                                                                                                                                                                                                              V Pelhřimově 6.12. 2023

Vážení rodiče, před týdnem schválil Senát ČR zákon o úpravě přijímacího řízení na střední školy. Ještě není podepsán prezidentem, ale předpokládáme, že od 1.1. 2024 bude platit, a proto budete přihlašovat své děti na střední školy elektronickou přihláškou nejdříve od 1.2. 2024 a nejpozději do 20.2.2024 ( do vzdělání bez talentové zkoušky). Je třeba si zřídit Identitu občana nebo využít bankovní identitu, máte-li zřízeno internetové bankovnictví.

Všechny možnosti nového přijímacího řízení jsou srozumitelně popsány na: www.prihlaskynastredni.cz Doporučujeme průběžně sledovat tyto webové stránky, které budou MŠMT průběžně doplňovány.

Jednotný informační systém bude spuštěn od ledna příštího roku. Smysl tedy ztrácejí zápisové lístky a systém přiřadí Vašemu dítěti v 1. kole jen jeden obor, který jste zapsali na 1. místo. Pokud na tuto školu nechcete nebo nemůžete nastoupit, vzdáte se přijetí, Vaše místo zůstane neobsazeno, nikdo se na ně v 1. kole nedostane a bude využito v dalším kole. Vaše dítě pak též musí absolvovat druhé kolo, ale nemá zaručeno, že v pořadí 2. Vámi zvolená škola, na kterou jste posílali v 1.kole přihlášku, už nebude obsazená. Je tedy nanejvýš důležité, abyste věnovali maximální možnou pozornost prioritizaci škol na přihlášce.

Přejeme Vám úspěch v přijímacím řízení. Jeho konečné výsledky budou zveřejněny 15.5. 2024.                                      

                    Mgr. Jana A. Fišarová, výchovná poradkyně ZŠ Na Pražské Pelhřimov

 

Termín podání přihlášek do 1. kola

 • Do 30. listopadu 2023 - podání přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
  • Podáváte listinné (modré) přihlášky stejně jako v minulých letech.
  • Budete moci podat přihlášku do vzdělání bez talentové zkoušky do 20. 2. 2024 a seřadíte v ní až 5 oborů podle své priority. Do 15.3. 2024 můžete „ prohodit“ seřazení oborů s talentovou zkouškou do 15.3. 2024. Když neuděláte nic, platí seřazení oborů na modré přihlášce.
 • Od 1. února do 20. února 2024 -podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů.
  • Podáváte přihlášky nově popsanými způsoby.

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek

Kdy se bude konat jednotná přijímací zkouška (JPZ)?

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Kdy budou náhradní termíny JPZ?

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Kdy se bude konat školní část přijímací zkoušky?

 • od 2. ledna do 15. ledna 2024 - talentové zkoušky do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění
 • od 15. ledna do 31. ledna 2024 - talentové zkoušky na konzervatořích
 • od 2. ledna do 15. února 2024 - talentové zkoušky na gymnáziích se sportovní přípravou
 • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Kdy se budou konat náhradní školní přijímací zkoušky?

 • od 26. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další důležitá data 1. kola

 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)

KDE se budou konat zkoušky?

 • Školní části přijímacích zkoušek se konají v jednotlivých středních školách, které je vypisují.
 • Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) budete konat výhradně na některých ze škol, na které se přihlásíte. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a dozvíte se o nich z pozvánek, které Vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x ve stejné škole.
 • Náhradní termín JPZ budete konat ve škole, kde se měl konat termín řádný.

 

Den v povolání

   

       Projekt Den v  povolání 2023

 

               Vážení rodiče,

    

                V pátek 16.11. 2023 se uskuteční projektový den ZŠ Na Pražské, zaměřený na volbu povolání. Žáci a žákyně se jej budou moci zúčastnit po písemném souhlasu rodičů a budou mít možnost navštívit v dopoledních hodinách úřady, firmy, instituce a obchody a prakticky si vyzkoušet zaměstnání, o něž projevili zájem. Součástí projektu je i samostatné vytipování jednotlivých firem, jejich návštěva i žádost o umožnění stáže. Mnohdy žáci volí firmy, kde pracují rodiče, příbuzní nebo známí a přátelé rodiny. Stydí-li se žák sám zajít do neznámého prostředí, požádá mě, abych mu stáž s vedením firmy zprostředkovala

Hlavním cílem projektu je, aby si děti vyzkoušely pracovat, přiložily ruce k dílu a měly možnost komunikovat s lidmi z praxe.

               V současné situaci bych volila spíše malé firmy s menším počtem zaměstnanců. Projekt je dobrovolný, záleží jen na Vás, zdali budete souhlasit s účastí Vašeho dítěte v něm. V opačném případě přijde Vaše dítě do školy a bude se učit ve skupině dětí, kterou určí zástupce ředitele p. Kranda.

               V příloze posílám dva materiály: Souhlas rodičů s účastí dítěte v projektu a Potvrzení pro zaměstnavatele. Není třeba je tisknout, děti je dostanou v PčSp. Souhlas rodičů prosím podepište a zakroužkujte buď souhlasím, nebo nesouhlasím. Dítě mi jej odevzdá v hodině PčSp. Potvrzení pro zaměstnavatele předá Vaše dítě ve firmě a požádá, aby razítkem a podpisem odpovědného pracovníka potvrdili, že dítě praxi vykonalo.

Po skončení projektu požádám děti o zpětnou vazbu a umístím ji na web školy.

S úctou

                                                                         Mgr. Jana A. Fišarová, VP

 

 

     Projekt Den v  povolání 2023

    

     Ve čtvrtek 16. listopadu 2023 se uskutečnil projektový den ZŠ Na Pražské, zaměřený na volbu povolání. V jeho rámci mělo 44 žáků a žákyň 9. ročníků možnost navštívit v dopoledních hodinách úřady, firmy, instituce a obchody a prakticky si vyzkoušet zaměstnání, o něž projevili zájem. Osm žáků se projektu nezúčastnilo buď kvůli nemoci, nebo nezájmu o tento druh činnosti. Proto přišli ráno do školy a dopoledne  hrabali listí kolem školy.

     ZŠ Na Pražské děkuje všem pracovníkům firem a institucí, kteří byli ochotni se našim žákům a žákyním věnovat. 

 

Všichni žáci a žákyně, kteří odevzdali zpětnou vazbu ( bylo jich 16), hodnotili celý projekt kladně, jako užitečný. Na otázku To, co jsem viděl, mě ovlivnilo?

 1. velmi – 12x
 2. málo – 15x
 3. vůbec – 3
 4. nevyjádřili se 3x

Co jsem pochopil(a) nebo co jsem se naučil(a)?

 • stavět regály
 • nic, vše jsem věděl ( 9x)
 • pochopila jsem, jak funguje celková péče o zvířata; jak mají zdravé kusy vypadat, jak se chovají v různých situacích
 • měřit Ph u škrobu; k čemu slouží škrob chemický ( k výrobě marchmelounu jako pojidlo) a přírodní ( využívá se v uzenářství)
 • pan Benda mi otevřel oči a pomohl mi chápat více umění, vysvětlil mi perspektivu a způsoby, jak co malovat. Doporučil mi, jak se zlepšit
 • nic jsem nepochopila, možná jak je náročné starat se o děti a jak to mají učitelky těžké
 • mít větší trpělivost a porozumění pro děti i učitele
 • jak se vyrábějí štětce a různé přístroje a jak to chodí ve firmách
 • musím být hodně trpělivá, ale zároveň jsem pochopila, že toto chci opravdu v životě dělat
 • naučil jsem se komunikovat se zásobníkem, točit víno; pochopil jsem, že pracovat sám je těžké
 • že takovou práci dělat nechci, a proto budu dělat vše pro to, abych ji nemusela dělat
 • vyplňovat žádanky na různá vyšetření
 • pomáhat lidem je těžké
 • být učitelkou v MŠ je velká zodpovědnost a že to není tak jednoduché, jak jsem si myslela
 • práce veterináře je individuální: u každého zvířete je potřeba jiný přístup. Je to těžká práce.
 • že se tam odebírá krev
 • razítkovat
 • skoro nic
 • kontrola nečistot, sušení výrobku na halogenové lampě
 • práce v MŠ není nic pro mě
 • jak vypadají zdravé dásně psů, jak se trhají zuby a stříhají drápy
 • dělal jsem s vrtačkou
 • zapisoval jsem objednávky, které mi strýc diktoval
 • míchat maltu
 • jak se programuje
 • jak přesně pracují zubní laboranti
 • i ve škole se musí papírovat, nejenom si s nimi hrát
 • pracovat s přístroji na pískování
 • práci s penězi a balíky
 • policejní vybavení
 • jak to funguje ve skladě
 • jak se navrhuje nerez a jak se provádí
 • učení a příprava na něj není jednoduchá
 • pracovala jsem s dětmi a došlo mi, že mám velkou trpělivost
 • spoustu věcí na CNC strojích

Co bylo pro mě složité?

 • nic, jen jsem přihlížela; jsem šikovný (15x)
 • co děti vlastně chtějí nebo potřebují
 • vysvětlovat dětem novou látku tak, aby to pochopily a bavilo je to a nebyly znuděné
 • přijmout názor p. Bendy, že na sobě musím hodně zapracovat: „ Ten talent tam je, jo…“, ale musím malovat každý den 3 hodiny
 • navážit bramborový sirup, jelikož se táhnul jako med
 • zorientovat se v latinských názvech různých kostí a částí těla zvířat
 • normálně – jako když pracuji doma
 • zkratky, které se tam používaly
 • ovládnout drzost dětí
 • připravit si hodinu tak, aby byla zábavná i naučná
 • mluvení a vysvětlování učiva
 • zkusil jsem navrhnout nerez a moc dobře to nedopadlo
 • bouchání kladívkem do sádry
 • pochopit, jak to mám naprogramovat
 • brzo vstávat
 • vrtat
 • všechno
 • dávat cenovky na šperky, balit balíky

Jak jsem se cítil(a) a co mohu říct o lidech, kteří se mi věnovali?

 • v pohodě, jsou to frajeři
 • byl jsem tam sám
 • velmi dobře, bavilo mě pozorovat práci a zároveň se soustředit na to, jak to funguje (4x)
 • obě paní v laboratoři byly velmi příjemné a vše mi vysvětlily
 • pan Benda byl milý a povídavý, nebál se sdělit svůj názor a nedržel se zpátky; byla jsem ale velmi nervózní, byla se mnou mamka, ale to mi vůbec nepomohlo; furt a furt mluvila a ptala se, a já vůbec nic
 • neřekla. Až ke konci jsem se dostala ke slovu a obhajovala jsem svoji práci
 • moc milá a hodná; hlavně mi se vším pomohla
 • ochota paní učitelky, vše nám vysvětlila, ukázala…
 • sympatické dámy
 • byla to moje teta, takže byla milá a příjemná
 • skvěle, děti byly hodné a paní učitelka také
 • příjemní lidé, dostatečně mi vysvětlili, jak to tam chodí a co se tam dělá
 • moc milí, hodní, příjemní  (5x)
 • velmi hodná učitelka i ředitelka
 • vstřícní
 • dobře, ale bylo tam zima
 • skvěle
 • komfortně, protože jsem tam už předtím pomáhala mamce
 • jedna z nejhodnějších lidí v mém životě – moje teta
 • krásně
 • byla s nimi pohoda
 • vysvětlila mi práci a pak se věnovala té své
 • spousta dobrých lidí
 • jelikož je to můj táta, tak velmi dobře

Co jsi na projektu ocenil(a)? Máš nějaké připomínky?

 • Žádné; je to dobře vymyšleno
 • Mohla jsem si vyzkoušet možná své budoucí povolání
 • Zase něco nového
 • Nemusel jsem do školy
 • Ověřila jsem si, že chci doopravdy pracovat s dětmi a peďák je pro mě nejlepší volba
 • Do práce se musí chodit, i když ne vždy ráda
 • Vůbec nic
 • Zabitý den
 • Jsem rád, že už to nebudu muset dělat
 • Dostal jsem jídlo ( 2x)
 • Možnost vyzkoušet si nové věci a dostal jsem také oběd
 • Že mě vzali do velké firmy
 • Myslím si, že je dobře, abychom si zkusili, jaké je to doopravdy v práci; zapamatovala jsem si, jak se obsluhují některé přístroje
 • Ocenil jsem strýcovu ochotu, že si na mě udělal čas a vzal mě s sebou

 

Dne 5.12. 2023 zapsala Mgr. Jana A. Fišarová