+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Co jsme v roce 2022 udělali pro životní prostředí?

Díky obyvatelům se naše Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543 může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 0,28 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně  0,5 kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky našim odpovědným obyvatelům došlo za rok 2022 k úspoře produkce CO2 o 3,34 tun. Tipnete si, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 2 ks!

Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 164,15 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 7 krát.

Došlo také k úspoře 1 689,84 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 1690 krát.

Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 161,93 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 7 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 5,63 kg mědi, což stačí pro ražbu 1001 1€ mincí, nebo 6,89 kg hliníku, který by stačil na výrobu 460 plechovek o objemu 0,33 l.

 

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!

 

Recyklohraní

Třídíme odpady v rámci Recyklohraní

Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů.

Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.

V rámci projektu Recyklohraní je naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení. Sběrné nádoby poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT jsou umístěny na chodbě u šaten.

Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač) a baterie a akumulátory.

Naši žáci se zapojují také do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které organizátoři projektu zadávají.

Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá naše škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Katalog odměn a další informace o projektu jsou Vám k dispozici na www.recyklohrani.cz

Recyklohraní

V září 2010 jsme se zapojili do školního projektu Recyklohraní, který v sobě zahrnuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů.

Máme tedy za sebou pro nás první rok soutěže. Během roku jsme sbírali použité baterie a vyřazená elektrozařízení.

V průběhu školního roku byly vyhlášeny různé soutěže.

V prosinci byl vyhlášen úkol „Mapa“. Zakreslovali jsme místa pro sběr jednotlivých druhů odpadů v našem městě. Na tento úkol navazoval detektivně zeměpisný úkol „Cesta odpadů“. Zjišťovali jsme, co se děje s odpady dál, kam putují po odložení do kontejneru, kam se dostanou, zda na skládky, do spalovny nebo do recyklačního závodu. Cesty odpadů jsme vyznačili do mapy, dostali jsme se v našem putování za odpady i za hranice České republiky. Sestavili jsme tabulku s místy, kam odpad doputuje a který nejdál.

V prosinci jsme do soutěže zaslali vánoční přáníčka pro Recyklohraní.

Za splnění úkolů a sběr baterií a elektozařízení získáváme body, které můžeme ve speciálním internetovém obchodě směnit za zajímavé odměny z katalogu odměn.

Baterií jsme nasbírali 40 kg a drobného elektrozařízení plný kontejner. V dalším školním roce budeme ve sběru pokračovat.

Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin

Loni jsme odevzdali k recyklaci 29 televizí či počítačů, 12 monitorů a 237 kg drobného elektra

Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět ochraně životního prostředí. Žáci i škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé elektrospotřebiče. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti Asekol, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů, a nově také drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.

Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 km, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektro zařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.

Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola a žáci v loňském roce vytřídili 29 počítačů, 12 monitorů, 146 mobilů (nejlépe  a 237 kg drobných elektrospotřebičů. Tím jsme uspořili 4,73 MWh elektřiny, 84,16 l ropy, 23,11 m3 vody a 0,28 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,28 tun CO2 ekv., produkci nebezpečných odpadů o 4,13 tun.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životného prostředí, zaslouží obrovský dík.

Za nasbírané body jsme obdrželi digitální fotoaparát Olympus WG-150.

Recyklohraní

Rodiče, i Vy se můžete do Recyklohraní zapojit. Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci a svým dětem pomůžete získat body na nákup odměn.

  • Za sběr 1kg elektrozařízení získá škola 3body.
  • Za sběr 1kg baterií získá škola 5 bodů.
  • Za splnění zadaného úkolu až 200 bodů podle obtížnosti úkolu.

Chceme všechny žáky, rodiče, zaměstnance informovat o tom, že i v letošním školním roce (2016/2017) pokračujeme v třídění:

  • tonerů a cartridgí (zabalené v igelitovém sáčku předávejte paní učitelce Novotné)
  • vybitých baterií (vkládejte do krabice v šatnách)
  • drobného elektroodpadu (předávejte paní učitelce Novotné neb vhazujte do kontejneru v šatnách) 

Můžete přinést: rádia, telefony, konvice, žehličky, přehrávače, kamery, fotoaparáty, klávesnice, počítačové myši, fény, elektrohračky a další drobné elektrospotřebiče, televizory, monitory a velké spotřebiče.

Nepatří sem: žárovky, zářivky, demontované spotřebiče a jejich části.

Recyklohraní v letech 2012 až 2016

Za nasbírané body jsme zakoupili soupravu rytmických nástrojů do hudební výchovy, postřehové deskové hry, reproduktory k PC, 15 knih z řady Co, jak, proč, soubory pastelek, laboratorní mikroskop s digitální kamerou.

Budeme rádi, když naše snažení podpoříte vlastním příkladem.