+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Recitace

Dne 8. února 2017 se na naší škole již tradičně konala recitační soutěž. Zúčastnily se jí vybrané děti z druhého až pátého ročníku. V první kategorii(2.-3. třídy) se umístila na prvním místě Adéla Mikulová, na druhém místě Monika Zajícová a třetí místo obsadila Beáta Krátká. Ve druhé kategorii vyhrála první  místo Tereza Svobodová, druhé místo Nikola Kaňková a třetí místo vybojoval Lukáš Dubský.  Všem vyhercům blahopřejeme!
Zapsala: Mgr. Kateřina Horáková 

Recitace
Recitace

Dne 2. února  2016 proběhlo na 1. stupni školní kolo recitační soutěže, které se zúčastnilo 24 žáků ze druhých až pátých tříd.

V první kategorii se na 3. místě umístil Kryštof Kadlec z 3. A, druhé místo obsadil Denis Kočí z 2.A a prvním místoobsadila Agáta Kadlecová ze 3.A. Do místního kola postupují Denis Kočí a Agáta Kadlecová.

Ve druhé kategorii ( 4. a 5. třídy) 3. místo obsadila Viktorie Váňová z 5. B, na druhém místě skončila Tereza Svobodová ze 4.B a první místo obsadila Alžběta Kupcová z 5.A. Do místního kola tedy postupují Tereza Svobodová a Alžběta Kupcová.

Všem výhercům velice blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech. Ostatním recitátorům děkujeme zaúčast a velmi pěkné výkony.

Mgr. Kateřina Horáková

Recitace
Recitace

Biologie

Biologická olympiáda -  školní kolo

V čtvrtek 10. prosince 2016 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády.

Letošní ročník měl název Život v temnotě. Celkem se soutěže zúčastnilo 32 žáků z 6. až 9. ročníků. Soutěžili ve dvou kategoriích, v kategorii D žáci 6. a 7. ročníku a v kategorii C žáci 8. a 9. ročníku. Soutěž se skládá ze tří základních částí: z testu znalostí, z poznávání rostlin a živočichů a z praktického úkolu. Z každé kategorie postoupili první dva úspěšní řešitelé do okresního kola. Všem soutěžícím děkuji za účast na Biologické olympiádě a vážím si toho, že jste přišli a vyzkoušeli své znalosti a dovednosti v této  velmi náročné biologické soutěži. Všem zúčastněným žákům děkuji za účast, postupujícím gratuluji a přeji v dalším kole hodně úspěchů.

Vítězové školního kola v jednotlivých kategoriích:

Kategorie D  
Kristýna Blažková 7. B
Lukáš Kaňka 7. B
Kategorie C  
Barbora Kovářová 8. A
Veronika Slabá 8. A

Okresní kolo Biologické olympiády

Ve středu 13. 4. se konalo okresní kolo BiO. Podmínkou účasti bylo vypracování vstupního úkolu, kde si děvčata zvolila téma Etiolizované rostliny. Obě si zaslouží velkou pochvalu a poděkování za soustavnou přípravu a výbornou reprezentaci naší školy. Slabá Veronika obsadila 8. místo a Kovářová Barbora 14. místo.

Ve čtvrtek 21. 4. reprezentovali naší školu v nižší kategorii D BiO žáci 7. B. Do okresního kola soutěže šli se vstupními úkoly na téma Etiolizovaníé rostliny a Kuchyně z temnoty . Oba byli velmi úspěšní. Blažková Kristýna vybojovala 7. místo, Kaňka Lukáš se dělí o 12. - 13. místo v kategorie D. Také jim patří velký dík za příkladnou reprezentaci a důkladnou přípravu.

Před okresním kolem soutěže jsme využili pozvání Gymnázia v Pelhřimově a navštívili jsme jejich učebny biologie, kde jsme vyzkoušeli pozorování s mikroskopy.

Mgr. Jaroslava Novotná

Biologie
Biologie
Biologie
Biologie
Biologie

Dějepis

Výsledky okresního kola Dějepisné olympiády

V pondělí  18. ledna 2016 se konalo okresní kolo Dějepisné olympiády. Zúčastnilo se jí 28 soutěžících. Žákyně a žák 8.ročníků, kteří naši školu reprezentovali, dosáhli těchto výsledků

4. místo Klára Žlučová 8.B 68 bodů ( z možných 100 )
9. místo Veronika Slabá 8.A 61 bodů
22. místo Radek Mach 8.B 47 bodů

Úspěšným řešitelům olympiády blahopřejeme a těšíme se na možnou spolupráci v příštím školním roce.

Dne 19.1. 2016 zapsala Mgr. Jana A. Fišarová