+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Okresní kolo recitační soutěže

Do okresního kola recitační soutěže, které se konalo v úterý 29. března, se probojovali dva žáci naší školy. V první kategorii porotu zaujala Viktorka Havlová, která pojede naši školu reprezentovat
 do Třebíče, tentokrát již do krajského kola.  Ve čtvrté kategorii se předvedl Filip Turek, jeho výkon byl skvělý, na postup do dalšího kola to však nestačilo. Oběma recitátorům děkujeme 
za vzornou    reprezentaci školy a Viktorce přejeme úspěch v krajském kole. 
a2.jpg
a1.jpg

Místní kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 17. března 2022 se v Městské knihovně v Pelhřimově konalo místní kolo recitační soutěže, na kterém nás vzorně reprezentovali Anička Křížová z 2.B, Viktorka Havlová z 3.B, Ema Havlová a Natálka Hartová z 5.A, Karin Průšová z 6.B, Valentýna Horáková z 6.A, Markéta Nýdrlová z 9.B a Filip Turek z 8.A.
Všichni recitátoři soutěží prošli se ctí, ale postoupit do dalšího, okresního kola, nemohou bohužel všichni. V okresním kole naši školu půjde reprezentovat Filip Turek a Viktorie Havlová, Karin Průšová je náhradnicí. 
Všem recitátorům mnohokrát děkujeme za jejich perfektní výkony a postupujícím přejeme hodně štěstí v dalším kole.
a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Recitační soutěž 2022

Ve středu 9. března se na prvním stupni konala recitační soutěž. Školního kola se zúčastnilo 24 dětí z ruhých až pátých tříd. Všechny děti recitovaly moc pěkně a měly pěkný výběr básniček. V první kategorii, což jsou žáci druhých a třetích tříd, se na prvním místě umístila Viktorie Havlová, na druhém místě skončila Anna Křížová a na třetím Mia Filípková. Ve druhé kategorii obsadila první místo Ema Havlová, druhá se umístila Natálie Hartobá a třetí skončila Julie Menová. Všem vítězkám gratulujeme a přejeme mnoho štěstí v dalších kolech soutěže.

Mgr. Kateřina Horáková

a2.jpg
a1.jpg

Recitace 2020

V úterý 18.2. 2020 se konala na prvním stupni naší školy recitační soutěž. Do školního kola bylo přihlášeno 23 žáků. Všichni recitátoři si připravili velice krásné básně. V první kategorii, což jsou žáci 2. a 3. tříd, zvítězila Ema Havlová, druhé místo obsadila Adéla Martínková a na třetím místě se umístil Filip Jedlička. Ve druhé kategorii, žáci 4. a 5. tříd, se na prvním místě umístila Karin Průšová, druhé místo vybojoval Václav Kratochvíl a na třetím místě se umístila Beáta Krátká. Do oblastního kola, které se bude konat 4. 3. 2020 v KD Máj, postupují vždy dva první soutěžící z obou kategorií. VŠEM VÝHERCŮM GRATULUJEME!

recitace2.jpg
recitace.jpg

Dne 2. února  2016 proběhlo na 1. stupni školní kolo recitační soutěže, které se zúčastnilo 24 žáků ze druhých až pátých tříd.

V první kategorii se na 3. místě umístil Kryštof Kadlec z 3. A, druhé místo obsadil Denis Kočí z 2.A a prvním místoobsadila Agáta Kadlecová ze 3.A. Do místního kola postupují Denis Kočí a Agáta Kadlecová.

Ve druhé kategorii ( 4. a 5. třídy) 3. místo obsadila Viktorie Váňová z 5. B, na druhém místě skončila Tereza Svobodová ze 4.B a první místo obsadila Alžběta Kupcová z 5.A. Do místního kola tedy postupují Tereza Svobodová a Alžběta Kupcová.

Všem výhercům velice blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech. Ostatním recitátorům děkujeme zaúčast a velmi pěkné výkony.

Mgr. Kateřina Horáková

Recitace
Recitace

Biologie

Biologická olympiáda -  školní kolo

V čtvrtek 10. prosince 2016 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády.

Letošní ročník měl název Život v temnotě. Celkem se soutěže zúčastnilo 32 žáků z 6. až 9. ročníků. Soutěžili ve dvou kategoriích, v kategorii D žáci 6. a 7. ročníku a v kategorii C žáci 8. a 9. ročníku. Soutěž se skládá ze tří základních částí: z testu znalostí, z poznávání rostlin a živočichů a z praktického úkolu. Z každé kategorie postoupili první dva úspěšní řešitelé do okresního kola. Všem soutěžícím děkuji za účast na Biologické olympiádě a vážím si toho, že jste přišli a vyzkoušeli své znalosti a dovednosti v této  velmi náročné biologické soutěži. Všem zúčastněným žákům děkuji za účast, postupujícím gratuluji a přeji v dalším kole hodně úspěchů.

Vítězové školního kola v jednotlivých kategoriích:

Kategorie D  
Kristýna Blažková 7. B
Lukáš Kaňka 7. B
Kategorie C  
Barbora Kovářová 8. A
Veronika Slabá 8. A

Okresní kolo Biologické olympiády

Ve středu 13. 4. se konalo okresní kolo BiO. Podmínkou účasti bylo vypracování vstupního úkolu, kde si děvčata zvolila téma Etiolizované rostliny. Obě si zaslouží velkou pochvalu a poděkování za soustavnou přípravu a výbornou reprezentaci naší školy. Slabá Veronika obsadila 8. místo a Kovářová Barbora 14. místo.

Ve čtvrtek 21. 4. reprezentovali naší školu v nižší kategorii D BiO žáci 7. B. Do okresního kola soutěže šli se vstupními úkoly na téma Etiolizovaníé rostliny a Kuchyně z temnoty . Oba byli velmi úspěšní. Blažková Kristýna vybojovala 7. místo, Kaňka Lukáš se dělí o 12. - 13. místo v kategorie D. Také jim patří velký dík za příkladnou reprezentaci a důkladnou přípravu.

Před okresním kolem soutěže jsme využili pozvání Gymnázia v Pelhřimově a navštívili jsme jejich učebny biologie, kde jsme vyzkoušeli pozorování s mikroskopy.

Mgr. Jaroslava Novotná

Biologie
Biologie
Biologie
Biologie
Biologie

Dějepis

Výsledky okresního kola Dějepisné olympiády

V pondělí  18. ledna 2016 se konalo okresní kolo Dějepisné olympiády. Zúčastnilo se jí 28 soutěžících. Žákyně a žák 8.ročníků, kteří naši školu reprezentovali, dosáhli těchto výsledků

4. místo Klára Žlučová 8.B 68 bodů ( z možných 100 )
9. místo Veronika Slabá 8.A 61 bodů
22. místo Radek Mach 8.B 47 bodů

Úspěšným řešitelům olympiády blahopřejeme a těšíme se na možnou spolupráci v příštím školním roce.

Dne 19.1. 2016 zapsala Mgr. Jana A. Fišarová