+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

4.A

a1.jpeg

Zakončení plaveckého výcviku

Plavecký kurz máme letos úspěšně za sebou. Gratulujeme vítězům dnešního závodu a paní istruktorky moc chválí všechny za to, jak makali a zlepšovali se.

a2.jpeg
a1.jpeg

Plavání

Pátá lekce - zasloužený relax

p5.JPG
p4.JPG
p2.JPG
p3.JPG
p1.JPG

Dopravní hřiště 26.9.

b4.jpg
b3.jpg
b2.jpg
b1.jpg

Plavání

Plavání - každou středu 10.00 - 11.30

c1.jpeg

 

 

 


 

Zvířátka

Prezentace záchranné stanice Pavlov.

a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Seminář

Seminář Moje bezpečí z preventivních programů centra DOK z Jihlavy.

a2.jpg
a1.jpg

Tour de Pražská

Ve středu 11.5. také proběhl běh Tour de Pražská. Z naší třídy se přihlásilo  několik chlapců a jedna dívka. Běželi v kategorii druhých a třetích tříd. Zvlášť chlapci a zvlášť děvčata. Ostatní děti ze třídy dělaly spolu s vyučujícími a některými rodiči publikum. Každý účastník dostal diplom a vítězové vstupenku do bazénu. Bylo krásné počasí, akce se vydařila. 

a2.JPG

Knihovna

Ve středu 11.5. jsme navštívili hudební oddělení knihovny. Měli jsme domluvenou prohlídku hudebního oddělení a program Řemesla. Pan vedoucí Bendl měl připravený zajímavý program.

 

a1.JPG

Projektový den

Dne 27. září  se konal na škole projektový den.

Druháci se vydali do muzea, aby se dozvěděli o historii města Pelhřimova. Začátek prohlídky pod vedením paní průvodkyně byl u studánky Belka, kde se podle pověsti zastavil poutník Pelegrin. Podle něho se naše město jmenuje Pelhřimov. Další zastávka byla v Děkanské zahradě. Žáci si prohlédli domek F. B. Vaňka a seznámili se s jeho prací a životem.

Pokračovali ke kostelu sv. Bartoloměje, obdivovali hlavní oltář, starý betlém…

Na náměstí se dověděli informace o měšťanských domech, branách, kašně, podloubí.

Zakončení akce bylo u muzea.

 Děti dostaly na památku brožuru S poutníkem do Pelhřimova.

Děkujeme průvodkyním paní Miroslavě Kvášové a Gabriele Bláhové za poutavý a zajímavý výklad.

a3.JPG
a2.JPG
a1.JPG

Ve čtvrtek 14.10. proběhly třídní schůzky.

V úterý 26.10.  od 17,30 hodin se většina děvčat a chlapců z naší třídy zúčastnila spolu s žáky jiných tříd Halloweenské stezky odvahy. Akci připravili vyučující anglického jazyka a na organizaci se podíleli i žáci vyšších ročníků. Děti byly spokojené, program se jim líbil.

Od 27.10. jsme měli podzimní prázdniny. Bylo krásné počasí, děti si užily několika volných dnů. V pondělí 1.11. jsme se sešli odpočatí ve škole.

V pátek 3.12. přišli k nám do třídy Mikuláš, andělé a čerti. Hodně dětí bylo nemocných, nebo v karanténě. Takže zbylo pouze několik chlapců, kteří se hodně báli, ale řekli pěknou básničku a Mikuláš s anděli je pochválili. Dostali dobroty a po odchodu čertíků si oddechli.

            Ve středu 22.12. jdeme naposled v tomto roce do školy. Vyučování zakončíme besídkou. Popřejeme si krásné Vánoce, hodně štěstí v nové roce 2022,  připijeme si na zdraví a budeme se těšit na vánoční prázdniny.

            Ve škole se sejdeme v pondělí 3.1.2022.

V pondělí 3.1.2022 jsme se po Vánocích vrátili do školy. Některé děti jsou stále nemocné.

            V úterý 11.1. se konaly na celé naší škole třídní schůzky.

            Ve středu 12.1. děti začaly chodit na plavání. Celkem budeme mít 5 dvouhodinových lekcí. Děvčata i kluci se hodně těšili a užili si to.

V pondělí 31.1.2022 dostávaly děti pololetní vysvědčení. V pátek je čekaly krátké prázdniny. S chutí a elánem se pustíme do práce v dalším pololetí.

            Od 14. do 18.2. budou jarní prázdniny.

Ve středu 23.2. jsme navštívili knihovnu. Pan knihovník Dufek měl připravené povídání  o  knize Terezy Říčanové – Noemova archa. Bylo to debatování o tom, jak to bylo s Noem a všemi zvířaty. Kniha má také krásné ilustrace. Dětem se akce líbila.

Po programu si mohly vypůjčovat knížky.

            V úterý 1.3. se děti se ŠD zúčastnily masopustního průvodu.

            Ve středu 9.3. probíhalo školní kolo recitační soutěže. Naši třídu reprezentovali Anetka, Mia a Davídek. Všichni měli pěkné básničky. V kategorii 2. a 3. tříd se umístila Mia s básničkou Paleček  od Františka Hrubína na třetím místě. Chválíme a děkujeme za reprezentaci naší třídy.

V pátek 18.3. se přihlášení žáci zúčastnili matematické soutěže Klokan – kategorie Cvrček. Tato kategorie je společná pro druhé a třetí třídy. Nejlepší řešitelé v této kategorii z naší třídy byli Mia, David N. a Aneta B.          

V pondělí 21.3. jsme navštívili divadlo. Viděli jsme představení Hurá, jaro je tady!

Vystupovali v něm jen dva herci. Provedli nás časem a lidovými zvyky od Masopustu po Velikonoce. Mezi povídáním jsme si společně zazpívali. Líbilo se nám to.

Ve středu 23.3. jsme měli naposled plavání. Děti si užily vířivek a přezkoušení. Dostaly Mokré vysvědčení.

 

a1.jpg