+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Zápis -2023

Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543

Příspěvková organizace,PSČ 393 55 okres Pelhřimov

www.zs-prazska-pe.cz, mail: reditel@zs-prazska-pe.cz,  t+f  565 326292

Zápis žáků

do l. ročníku Základní školy Pelhřimov, Na Pražské 1543

 

pro školní rok 2023/2024 se bude konat v budově školy ve dnech:

 

pátek     14. dubna  2023 od 14.00 do 17.00 hodin

sobota  15. dubna  2023 od   8.00 do 10.00 hodin

 

 

Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 31.srpna 2023 dovrší šestý rok věku.

 

Rodiče k zápisu předloží:

doklad o bydlišti a rodný list dítěte (může být nahrazeno  občanským průkazem rodiče se záznamem o narození dítěte včetně rodného čísla a státní příslušnosti).

Ředitel základní školy je vázán povinností  přednostně  zařadit do základní školy žáka s trvalým pobytem ve spádovém obvodu základní školy.

Ředitel základní školy může přijmout další žáky  nespadající do stanoveného spádového obvodu  dle daných kritérií (viz níže).

O umístění dítěte do základní školy rozhoduje ředitel školy.

 

V Pelhřimově dne   10. března  2023                Mgr. Luděk Charouzek

                                                                             ředitel školy

 

 

 

Spádový obvod pro ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543

 

Ulice

Arch. Janáka

Peklo

Belka

Poděbradova

Dobiášova

Podolce

Dr. Kralerta

Pražská

Dr. Tyrše

Radětínská

Hamr

Rubešova

Hodějovická

Sadová

Hrnčířská

Sdružená

Humpolecká

Slovanského bratrství

K Tenisu

Strachovská

Karlovo nám.

Svatovítské nám.

Krasíkovická

U Prostředního mlýna

Lesní

U Radětína

Masarykovo nám.

U Rendlíku

Na Obci

U Sauny

Na Škvárově

U Stínadel

Nábřeží rekordů a kuriozit

V Lomech

Nová

V.B. Juhna

Okružní

Válkova

Palackého

Zahradní

 

 

Místní části

Bitětice                                             Lipice

Čakovice                                          Pejškov

 

 

Smluvní obce

 

Bácovice, Červená Řečice, Útěchovičky