+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Zápis -2021

Vážení rodiče,

    zápis dětí do budoucího 1. ročníku na školní rok 2021 - 2022  bude v termínu 1. - 18. dubna 2021. Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením celý proces proběhne bez osobní přítomnosti rodičů a dětí - pouze elektronickou formou již od 1.4.2021. 

Až budou školy otevřeny, zapsaní žáci se svými rodiči budou dodatečně pozváni do školy.

Metodický postup:

Vytisknout  si příslušné dokumenty, které jsou umístěny na našich webových stránkách (www.zs-prazska-pe.cz - Aktuality),  vyplnit, podepsat a odevzdat škole jednou  z těchto možností:

- datovou schránkou

- osobně do kanceláře školy

- do schránky u vchodu do budovy školy

- naskenované mailem na adresu reditel@zs-prazska-pe.cz

- poštou                                                                                                                          

                                                                                                                                 

Rodiče vyplní:

 

1. Žádost o přijetí s přiloženou kopií rodného listu dítěte -  vyplní všichni

2. Zápisní lístek -  vyplní všichni, (registrační číslo bude přiděleno později)

3. Žádost o odklad - rodiče dodají dvě zprávy

4. posouzení školského poradenského zařízení

 5. posouzení lékařské

    Vyplní jen rodiče, kteří žádají o odklad školní docházky

4. Přidělení registračního čísla - na tento list se zapisovalo reg. číslo ze zápisového lístku. Rodiči si ho odnášeli domů.  Při zveřejnění výsledků zápisu je dítě vedeno právě pod tímto číslem. Bude školou přiděleno později a zasláno všem rodičům mailem.

 

Vážení rodiče, v přiložených souborech lze nalézt podrobné informace týkající se zápisu do prvních tříd.