+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        
3.A.jpg

5.A

 1. Milan Adamenko
 1. Vojtěch Aldorf
 1. Julie Bambuchová
 1. Matyáš Bečka
 1. Štěpán Běloch
 1. Ondřej Beneš
 1. Rebeka Hartlová
 1. David Havlát
 1. Jana Horáková
 1. Pavlína Hunalová
 1. Filip Jedlička
 1. Jaroslav Juška
 1. Jáchym Klap
 1. Karolína Klůsová
 1. Tereza Knežiková
 1. David Krejčí
 1. Matěj Levák
 1. Eliška Mikulová
 1. Klára Novotná
 1. Matyáš Páral
 1. Tereza Paseková
 1. Jan Procházka
 1. Šárka Přibylová
 1. Amálie Siegertová
 1. Nikol Sokolovská
 1. Adam Svoboda
 1. David Štern
 1. David Zelený
 1. Natálie Zíková

 

Návštěva knihovny

2. 9. 2022 Návštěva knihovny

V pátek jsme navštívili hudební oddělení pelhřimovské knihovny, které mimo jiné nabízí i zapůjčení deskových her. Právě hraním deskových her si žáci zpestřili začátek školního roku. Všichni jsme si to užili a někteří si hru rovnou půjčili i domů

Záchranná stanice Pavlov

8. 9. 2022 Záchranná stanice Pavlov

Ve středu 8. 9. k nám přijela návštěva ze Záchranné stanice Pavlov. Během zajímavé a poučné přednášky si mohli žáci některá zvířátka i pohladit a ptát se na vše, co je o fungování záchranné stanice zajímá.  

 

Vrakbar - Na wifině

5. 10. 2022 Vrakbar – Na wifině

Ve středu pro žáky připravilo Centrum primární prevence v Jihlavě Vrakbar program týkající se bezpečí v online světě. Prostřednictvím diskuze a her získali žáci důležité informace a doporučení, jak se na internetu chovat.

 

Exkurze – Husitské muzeum Tábor + Kozí hrádek

Ve středu 1. 6. jsme upevnili své znalosti z vlastivědy v husitském muzeum v Táboře.

 

TÁBOR (2).jpg
TÁBOR (1).jpg

Návštěva knihovny

V pátek 27. 5. jsme navštívili městkou knihovnu. Tentokrát nám byla představena knížka Martiny Drijverové – To kvůli mně se máma zlobí.

 

KNIHOVNA (3).jpg
KNIHOVNA (2).jpg
KNIHOVNA (1).jpg

Vrakbar - Na pustém ostrově

 Ve středu 25. 5. nás navštívila Eliška a Jan. Připravili si pro nás program jehož cílem bylo utužit dobré vztahy v kolektivu, rozvíjet spolupráci, toleranci a naslouchání.

 

VRAKBAR (7).jpg
VRAKBAR (6).jpg
VRAKBAR (5).jpg
VRAKBAR (4).jpg
VRAKBAR (3).jpg
VRAKBAR (2).jpg
VRAKBAR (1).jpg

Dopravní hřiště

V úterý 17. 5. jsme opět zavítali na dopravní hřiště, tentokrát za účelem obdržení průkazu cyklisty. Musili jsme úspěšně složit teoretickou i praktickou část zkoušky. Svůj úspěch jsme oslavili zmrzlinou při návratu do školy.

 

DH (10).jpg
DH (9).jpg
DH (8).jpg
DH (7).jpg
DH (6).jpg
DH (5).jpg
DH (4).jpg
DH (3).jpg
DH (1).jpg

Tour de Pražská

Ve středu 11. 5. se za krásného slunečného počasí uskutečnil tradiční závod Tour de Pražská. Naší třídu reprezentovalo 13 závodníků. Na stupínku vítězů se umístil Matyáš B. Gratulujeme.
 
a2.jpg
a1.jpg

Veselé Velikonoce

a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Plavání

Ve čtvrtek 10.3. jsme plaveckými závody zakončili výcvik. Gratulujeme vítězům! 

a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Návštěva knihovny

V úterý 8. 2. jsme navštívili Městskou knihovnu v Pelhřimově. Prostřednictvím zajímavých aktivit jsme byli seznámeni s knihou Ivony Březinové Útěk Kryšpína N. Pomocí úryvků z knihy jsme si opět oživili téma šikany. Povídali jsme si o tom, co může šikana způsobit a jak naopak pomoci oběti. Návštěvu jsme zakončili výpůjčkou nových knih.

a5.jpg
a4.jpg
a3.jpg
a2.jpg
a1.jpg

Adventní čas

v3.jpg
v2.jpg
v1.jpg

Čerti

V pátek 3. prosince nás navštívila vzácná návštěva po podobě Mikuláše, anděla a čertů. Pár hříšníků u nás ve třídě pekelníci objevili, ale za příslib polepšení se a  básničku v pekelném ohni nikdo z nás neskončil.


 

čerti3.jpg
čerti2.jpg
čerti1.jpg

Plavecký výcvik

25. listopadu začala naše třída navštěvovat hodiny plavání. Zdokonalujeme se v plaveckých stylech a užíváme si vodních radovánek.

p3.jpg
p2.jpg
p1.jpg

Pracovní činnosti

Hodina pracovních činností - šijeme medvídka .

medvídek4.jpg
medvídek3.jpg
medvídek2.jpg
medvídek1.jpg

Happy Halloween

H1.jpg

Vrakbar

Kousek hrdinství

Ve středu 20. 10. nás navštívily milé lektorky Hanka a Eliška. Hráli jsme s nimi mnoho zajímavých a zábavných her, které nás vedly ke spolupráci, toleranci a  vzájemné pomoci ve třídním kolektivu.  Povídali jsme si o tom, jak bychom se měli chovat, aby se ve třídě cítili všichni dobře. Zabývali jsme se také závažným tématem, šikanou. Dozvěděli jsme se, jak se asi cítí oběť šikany a jak bychom se jí mohli pomoci.

v7.jpg
v6.jpg
v5.jpg
v4.jpg
v3.jpg
v2.jpg
v1.jpg

Hodina přírodovědy

Učíme se vývojové fáze motýla.

p4.jpg
p3.jpg
p2.jpg
p1.jpg

Týden v barvách podzimu

Po celý týden od 11. do 15. 10. jsme „hráli“ pestrými barvami. Tak jako podzimní příroda mění své barvy, přišli jsme i my každý den jinak barevně oděni. Naši třídní akci jsme nazvali – TÝDEN V BARVÁCH PODZIMU. Součástí akce byly procházky do přírody, tvorba mandal z listí nebo sběr přírodnin a jejich následné využití.

t11.jpg
t10.jpg
t9.jpg
t8.jpg
t7.jpg
t6.jpg
t5.jpg
t4.jpg
t3.jpg
t2.jpg
t1.jpg

Poznáváme kraje České republiky

V hodinách vlastivědy cestujeme po České republice, sice je to jen prstem po mapě, ale i tak se dozvídáme mnoho zajímavých informací z referátů od svých spolužáků.

k8.jpg
k7.jpg
k6.jpg
k5.jpg
k4.jpg
k3.jpg
k2.jpg
k1.jpg

Beseda se záchranářem

 V pátek 15. 10. jsme absolvovali besedu se záchranářem. Oprášili jsme znalosti a dovednosti o první pomoci, ale dozvěděli jsme se i mnoho nových, zajímavých věcí. Nejvíce nás bavila resuscitace figuríny.

z6.jpg
z5.jpg
z4.jpg
z3.jpg
z2.jpg
z1.jpg

Projektový den

Dne 27. 9. se uskutečnil projektový den. Naše třída – 4. A se zabývala lesní problematikou v projektu s názvem Tajemství lesa.  Cestou ze školy do lesa jsme čistili přírodu sběrem odpadků, které jsme následně rozdělili do příslušných kontejnerů. V lese jsme se seznámili s místním rostlinstvem, živočišstvem, funkcemi lesa i s pravidly chování v lese. Zařadili jsme i několik soutěží v družstvech, které byly zaměřeny na orientaci v přírodě a práci s přírodninami.

Po návratu do školy jsme pracovali ve skupinách. Na základě získaných poznatků jsme vytvářeli mapu poznání o lese.  Další informace jsme vyhledávali na internetu v encyklopediích i v časopisech s lesní tematikou. Po zpracování mapy poznání každá skupina prezentovala svou práci před třídou. Vyzkoušet jsme si mohli i praktické činnosti jako třeba výrobu recyklovaného papíru, nebo obalování houbových řízků.


 

p13.jpg
p12.jpg
p11.jpg
p10.jpg
p9.jpg
p8.jpg
p7.jpg
p6.jpg
p5.jpg
p4.jpg
p3.jpg
p2.jpg
p1.jpg

Dopravní hřiště

V pátek 17. září jsme navštívili dopravní hřiště. Výuka byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. Získali jsme důležité poznatky, naučili jsme se pohybovat v provozu a absolvovali jste též jízdu zručnosti.

d11.jpg
d10.jpg
d9.jpg
d8.jpg
d7.jpg
d6.jpg
d5.jpg
d4.jpg
d3.jpg
d2.jpg
d1.jpg

Olympijský běh

14.  září se v Městských sadech v Pelhřimově uskutečnil olympijský běh na 500 m.  Po rozcvičce následovaly skvělé výkony. Gratulujeme vítězům!

b8.jpg
b7.jpg
b6.jpg
b5.jpg
b4.jpg
b3.jpg
b2.jpg
b1.jpg

Koleje

Do jednotlivých kolejí nás moudře a spravedlivě rozdělil moudrý klobouk.

k7.jpg
k6.jpg
k5.jpg
k4.jpg
k3.jpg
k2.jpg
k1.jpg