+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

5.A

Začal nám nový školní rok.  Sešli  jsme se v pondělí  2.září.  Jsme páťáci. Je nás ve třídě jako loni – 26. Dívek 14 a chlapců 12. Děti byly veselé, odpočaté.  Těšily se na kamarády, nové zážitky, hodiny tělocviku, dalších výchov, přestávky. Určitě i na český jazyk, matematiku…

                Oproti  loňskému roku máme navíc informatiku.  Některé děti navštěvují nepovinný německý jazyk, keramiku, basket, přírodovědné bádání, zdravotní cvičení, robotiku, kytaru, Mc Donald´s cup, florbal.  Deset dětí  chodí do ŠD.

                Přeju všem svým žáčkům, aby  poslední rok prvního stupně prožili v pohodě, dobře zvládli učivo, školní  i mimoškolní aktivity a poznali nové kamarády.

                Od soboty 14.9. probíhal  v Pelhřimově Evropský týden mobility. V úterý se některé děti  účastnily cyklistických závodů. V pátek 20.9. byl na Masarykově náměstí  Den  bez aut. Na náměstí probíhaly aktivity se zaměřením na ekologii, dopravu, zábavu.  Pro dobrou náladu po celé dopoledne hráli žáci ZUŠ.  V orchestru účinkoval  i  Radek z naší třídy.

               Dne 1.10. jsme byli objednáni na procházku po Městské památkové rezervaci  s paní Kvášovou.  Byla to zajímavá prohlídka středu našeho města s výkladem paní průvodkyně.

                Děti mohou sbírat žaludy, kaštany -    datum výkupu myslivci oznámí.  Žáci mohou také sušit pomerančovou kůru.

              Ve středu 16.10. jsme navštívili  knihovnu. Byli jsme na přednášce Sametová revoluce 1989. Přednášku vedla paní knihovnice dětského oddělení. Doplňoval ji pan vedoucí hudebního oddělení, který  tuto dobu přímo zažil jako student VŠ v Praze. Bylo to velmi poučné a zajímavé.

              V úterý 22.10.  v středu 23.10. probíhala na naší škole burza sportovních potřeb.

               Po  příjemných podzimních prázdninách ve čtvrtek 31.10. se přihlášení žáci 1. i 2. stupně zúčastnili běhu kolem školy – Tour de Pražská.  Žáci 4. a 5. tříd běželi  dva okruhy – 1 000 metrů. Z naší třídy běželo 5 dětí – Julie Č., Martina J., Veronika N., Štěpán B. a Martin K. Všem děkujeme za úspěšnou účast. 

Ve středu 13.11. k nám přijeli lektoři z Vrakbaru.  Měli pro nás připravené téma Na wifině.  Povídali jsme si, pracovali ve skupinkách, prezentovali  své výtvory… Podívali jsme se na krátký film a povídali si o něm.  Děti byly pochváleny  za znalosti a spolupráci.

V  pátek 15.11. jsme si připomněli 30 let od sametové revoluce.  Zúčastnili jsme se rekordu.  Spolu s ostatními školami jsme vytvořili na náměstí  „ véčko“ , které se stalo symbolem svobody.  ZŠ  Na Pražské se oblékla do modré barvy.

               Ve čtvrtek 21.11. jsme se zúčastnili intraktivní hry Autobahnspiel – Procestuj Německo!  Jednalo se o zábavnou hru se zastávkami ve známých německých městech, kde soutěžní týmy plní různé úkoly.  Hra probíhá pod záštitou německého Goethe Institutu s cílem motivovat děti k výuce německého jazyka. Akce probíhala v tělocvičnách. Děti vytvořily smíšená družstva  ze tříd 5.A, 6.A, 7.A.

Ve středu 27.11. jsme navštívili knihovnu. Děti se seznámily s knihou J. Nesbo – Doktor Proktor.   Plnily úkoly, pracovaly ve skupinkách. Kniha má již několik dílů. Děti  velmi zaujala a někteří si  ji hned půjčili nebo zamluvili.

Ve středu 4.12.byl na naší škole Den otevřených dveří. Odpolední program  probíhal ve třídách na 1. stupni od 16,00 do 17,00 hodin. Předvedli jsme rodičům zajímavou výuku s písničkami. Zapojily se všechny děti a moc se jim program povedl. Na závěr jsme rodičům předali přání. Na chodbách  školy probíhal jarmark, kde bylo možno zakoupit drobné dárečky.

V úterý 10.12. jela 5.A a 5.B do Prahy. Cesta nám rychle ubíhala. Praha nás přivítala chladným, ale slunečným počasím. Šli jsme procházkou kolem Národního divadla na Staré Město. Podívali jsme se na Staroměstské náměstí, na vánoční strom, trhy, Staroměstský orloj, Husův pomník. Pokračovali jsme kolem Univerzity Karlovy na Václavské náměstí. Tam jsme se občerstvili a kolem sochy sv. Václava jsme šli do metra. Vystoupili jsme v Holešovicích. Pěšky jsme se dostali do Planetária. Tam jsme měli připravený krásný hodinový program. Děti si nakoupily suvenýry. Cesta domů byla také příjemná. Všichni jsme se v pořádku vrátili.

Ve středu 18. 12. Půjdeme zdobit stromečky před radnici.  Připravilli jsme si vystříhávané kapříky a zvonečky. Prohlédneme si výrobky ostatních škol a školek. Na radnici pro nás má připravené tvoření DDM . Pak se ještě podíváme na výstavu Fokusu.

V pátek  se budeme učit, děti si pak připraví program – soutěže, hádanky, zpívání, vtipy … Rozloučíme se se starým rokem. Pak nás čekají krásné vánoční prázdniny.

Krásné Vánoce, zdraví, štěstí, radost v novém roce 2020.

Vyučování začalo v roce 2020 v pondělí 6.1.

Ve středu 21.1. jsme šli místo hodiny Tv bruslit na umělou plochu na náměstí. Užili jsme si to.

Ve středu 29.1. řešili přihlášení žáci Pythagoriádu.

Ve čtvrtek 30.1. děti dostávaly pololetní vysvědčení.

V pátek 31.1. jsou jednodenní pololetní prázdniny.

V úterý 18.2. odpoledne se konalo školní kolo recitační soutěže. Z naší třídy byli vybráni žáci: Julie, Nella a Václav. Nemocnou Nellu zastoupila Veronika. Soutěžili v kategorii 4. – 5. tříd. Vedli si velice dobře, Vašík v této kategorii obsadil 2. místo a postupuje do dalšího kola, které se koná 4.3. v KD Máj. Blahopřejeme a přejeme úspěch.

V sobotu 22.2. odjížděly děti na týden na lyže do Bedřichova. Přihlásily se čtyři dívky a jeden chlapec.

Ve středu 26.2. jsme měli historickou přednášku Bílá hora, život lidí ve městech a na vesnicích. Slečna Markéta Skořepová z muzea vypráví vždy velmi zajímavě s pěknou prezentací na interaktivní tabuli.

Od 9.3. jsme měli jarní prázdniny. Ke konci týdne bylo vyhlášeno uzavření škol. Probíhala  domácí výuka. Od 25.5. se přihlásilo do školy 14 žáků – 7 dívek a 7 chlapců.

Konec školního roku bude v pátek 26.6.

 

Jóga

"Různými způsoby trénujeme správné dýchání".

joga6.jpg
joga5.jpg
joga4.jpg
joga3.jpg
joga2.jpg
joga1.jpg

Přírodovědné bádání

"V hodinách před vánočními prázninami jsme vybádali odpověď na otázku, proč se rostlinám obarví květ. Zahráli jsme si na opravdové vědce, kteří provádějí pokusy."

"V dalších hodinách jsme zjišťovali stáří vánočního stromku. Nejdříve jsme vybraný stromek ozdobili vánočními ozdobami, aby byl veselejší. Vymysleli jsme spoustu teorií, podle čeho bychom stáří stromku mohli poznat, až jsme postupnými kroky dospěli ke správné odpovědi."

"Aby ptačí strávníci v zimě nestrádali, připravili jsme jim chutnou dobrotu."

krmítka4.jpg
krmítka2.jpg
krmítka1.jpg
bádání7.jpg
bádání6.jpg
bádání5.jpg
bádání4.jpg
bádání3.jpg
bádání2.jpg
bádání1.b.jpg