+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

1.A

1.A.jpg

 

Třídní učitelka Mgr. Petra Jelínková

 

Zvonek zvoní,

ten zvuk známe.

Do lavic a začínáme.

 

… takto jsme se poprvé společně pozdravili v pondělí 12. listopadu. Sešli jsme se v počtu 30 žáků – 13 dívek a 17 chlapců.

 

Co nás čeká:

5. 12. 2018 – Navštíví nás čerti

11. 12. 2018 - Den otevřených dveří

21. 12. 2018 – Vánoční „besídka“

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019  - Vánoční prázdniny

od 17. 1. 2019 – Plavání

31. 1. 2019 – Pololetní vysvědčení

1. 2. 2019 – Pololetní prázdniny

 

 

Klidný adventní čas, krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce

přeje

třída 1. A

Školní výlet

Školní výlet – Zoo Jihlava

Ve středu 12. 6. jsme se vypravili na školní výlet do Zoo v Jihlavě. Kromě klasické prohlídky Zoo byl pro nás připraven program s názvem „ZOO v krabici.“ Dozvěděli jsme se zajímavosti ze života zvířat. Měli jsme možnost dotknout se tygří a medvědí kůže nebo si pochovat hada Karla.

výlet 5.jpg
výlet4.jpg
výlet3.jpg
výlet 2.jpg
výlet1.jpg

Svátek slabikáře

Svátek Slabikáře

V úterý 11. 6. se v 1. A konala oslava Svátku Slabikáře. K této příležitosti jsme si připravili krátký program, ve kterém jsme rodičům zahráli pohádku, zarecitovali básničky a dokázali, že už umíme číst.

slabikář 5.jpg
slabikář4.jpg
slabikář3.jpg
slabikář2.jpg
slabikář1.jpg

Hříběcí

Pobyt na Hříběcí

Pondělí až středu (3. – 5. 6.) jsme trávili na Hříběcí. Náš pobyt probíhal v duchu pohádky „Jak vycvičit draka.“ Před odjezdem jsme se rozdělili do pěti skupin a každý si vymyslel a nakreslil vlastního draka.

Na Hříběcí už nás čekali tři vikinští bojovníci. Společně i ve skupinách jsme plnili úkoly, kterými nás Vikingové pověřili, aby se z nás stali stateční dračí bojovníci. Úkoly vyžadovaly naši zručnost, rychlost i jasnou mysl. Nechyběl táborák, diskotéka ani noční hra. Na památku jsme si vyrobili hezká trička.

Hříběcí 5.jpg
Hříběcí 4.jpg
Hříběcí 3.jpg
Hříběcí 2.jpg
Hříběcí 1.jpg

Hygiena rukou

7. května jsme navštívili v pelhřimovské nemocnici program „Hygiena rukou“. Ochotné zdravotní sestřičky nám vysvětlily, kdy a jak si správně mýt ruce. Získanou teorii jsme ihned vyzkoušeli v praxi. Podle ukázky jsme si umyli ruce dezinfekční vodičkou, o správnosti a poctivosti našeho mytí nás informoval zvláštní přístroj.

hygiena10.jpg
hygiena9.jpg
hygiena8.jpg
hygiena7.jpg
hygiena6.jpg
Vida 5.jpg
hygiena4.jpg
hygiena 3.jpg
hygiena2.jpg
hygiena1.jpg

Návštěva ZUŠ

Byli jsme pozváni na základní uměleckou školu.  Seznámili jsme se zde s vybranými hudebními nástroji. Na některé jsme si zkusili i zahrát. Zaujalo nás vystoupení tanečního oboru i pěvecká ukázka. Prohlédli jsme si prostory budovy a dozvěděli jsme se, jakým způsobem zde probíhá výuka. Nyní přemýšlíme, na jaký nástroj bychom se chtěli v příštích letech naučit hrát.

zuš8.jpg
zuš7.jpg
zuš6.jpg
zuš5.jpg
zuš4.jpg
zuš3.jpg
zuš2.jpg
zuš1.jpg

Radujeme se z mléčných výrobků

V rámci projektu Mléko do škol jsme měli šanci ochutnat rozličné druhy mléčných výrobků. Děkujeme

mv4.jpg
mv3.jpg
mv2.jpg
mv1.jpg

Pěstujeme fazole

V rámci učiva člověk a jeho svět, které se týkalo jarních prací na zahradě, jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je vypěstovat rostlinku fazole ze semínka a starat se o ní.

pěstujeme fazole.jpg

Pasování na čtenáře

V pátek 8. února jsme poprvé společně navštívili Městkou knihovnu. Setkali jsme se zde s pohádkovými bytostmi, které pomáhaly panu králi s pasováním prvňáčků na rytíře řádu čtenářského. Proti slibu jsme obdrželi průkazku, díky které jsme si hned každý mohl vypůjčit knížku, již už zvládneme sami přečíst.

pasování10.jpg
zdraví9.jpg
pasování8.jpg
pasování7.jpg
pasování6.jpg
pasování5.jpg
pasování4.jpg
pasování3.jpg
pasování2.jpg
pasování1.jpg

Projekt člověk a jeho zdraví

V rámci učiva prvouky jsme se zabývali člověkem – stavbou těla, hygienou, stravovacími návyky, péčí o zdraví, aby nás to více bavilo a lépe jsme si to pamatovali, tak jsme kreslili, modelovali, stříhali, lepili, bádali a objevovali jednotlivě i ve skupinách. Každý z nás si na závěr tématu vyrobil vlastní lapbook.

zdraví10.jpg
zdraví9.jpg
zdraví8.jpg
zdraví 7.jpg
zdraví6.jpg
zdraví5.jpg
zdraví4.jpg
zdraví3.jpg
zdraví2.jpg
zdraví1.jpg

Plavání

Během pěti hodin plaveckého výcviku se několik z nás naučilo plavat a nebát se vody. Plavci se ve své dovednosti ještě více zdokonalili. Poslední hodinu se konaly plavecké závody – nejrychlejší plavkyní byla Šárka, vítězem v chlapecké kategorii se stal Matyáš B. Obdrželi jsme také mokré vysvědčení, ve kterém byly zaznamenány naše výkony. Samozřejmě, že zbyl čas i na zábavu.

plavání 10.jpg
plavání9.jpg
plavání 8.jpg
plavání7.jpg
plavání 6.jpg
plavání 5.jpg
plavání4.jpg
plavání3.jpg
plavání2.jpg
plavání1.jpg

Vysvědčení

31. ledna jsme si došli pro svoje první vysvědčení. Byli jsme napnutí a plní očekávání. Všichni jsme našli na výpisu samé jedničky.

vysvědčení.jpg

Zimní tvoření

Zimní počasí nám přeje, a tak jsme využili příznivých podmínek. Navlékli jsme rukavice, čepice a šály a vydali jsme se ven tvořit ze sněhu a ledu.

zima15.jpg
zima13.jpg
zima12.jpg
zima11.jpg
zima10.jpg
zima9.jpg
zima8.jpg
zima7.jpg
zima6.jpg
zima5.jpg
zima4.jpg
zima3.jpg
zima2.jpg
zima1.jpg

Den otevřených dveří

11. prosince 2018 jsme našim rodičům v rámci odpolední ukázkové hodiny předvedli, jak umíme číst, psát a počítat. Zazpívali jsme si vánoční koledy a s pomocí rodičů jsme vyrobili zápich do květináče. Hodinu jsme si moc užili.

dod6.jpg
dod5.jpg
dod4.jpg
dod3.jpg
dod2.jpg
dod1.jpg

Čerti

5. prosince 2018 nás navštívila banda pekelníků a nechyběl ani Mikuláš a anděl. Ve třídě se našlo, několik hříšníků, kteří Mikulášovi slíbili, že se polepší, pro jistotu nám čerti napsali svoje telefonní číslo na tabuli. Naštěstí jsme ho nemuseli doposud použít. Nakonec jsme společně přednesli básničku, za kterou nám Mikuláš nadělil mazací destičku s fixem. Práce s ní nás moc baví. Děkujme

čerti4.jpg
čerti 3.jpg
čerti2.jpg
čerti 1.jpg