+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        
  12. 05. 2020

Zahájení výuky pro 1. stupeň

Vážení rodiče,

    jistě víte, že 25. května mají děti 1. stupni nastoupit do školy. Určitě se na tento okamžik  všichni velmi těšíme.

Jak by to tedy mělo organizačně vypadat a  jak to máme připravené:

- děti musí být rozděleni do skupin nejvýše po 15-ti. Tyto skupiny se nesmí měnit a musíme zajistit, aby se jednotlivé skupiny mezi sebou nepotkávaly. To půjde jen velice těžko, zvláště o přestávkách a na WC.

- předpokládám, že z každé třídy budou vytvořeny dvě menší skupiny, což tedy vychází na 20 skupin!!! V každé skupině bude třídní učitel učit Čj a M, ostatní předměty (Aj, prvouku, přírodovědu, vlastivědu, čtení a tělocvik) budou učit učitelé 2. st a vychovatelky ŠD. Každý den se bude učit 4 vyučovací hodiny, 1. ročníky 3 vyučovací hodiny, pak půjdou děti na oběd a do ŠD. I zde  musí být skupiny zachovány a nesmí se potkávat.  Celý tento proces bude velice náročný na organizaci.

- rozdělení tříd na dvě skupiny bude plně v kompetenci třídní učitelky

-školní družinu budeme nabízet pouze dětem 1. až 3. ročníku a musí to být tytéž skupiny, jako dopoledne při vyučování. (Jak jsem již psal výše, skupiny dětí se nesmí  měnit a promíchávat.) Děti ze 4. a 5. ročníku už  nejsme schopni kapacitně do ŠD umístit. Budou odcházet ze školy kolem 13:00 hod.

- děti si budou  nosit svačinu a pití, bufet ADÉLKA nebude otevřen

- děti budou vstupovat do budovy třemi vchody: skupiny ve třídách na spodní chodbě budou chodit  dveřmi z parkoviště, děti ze tříd na horním patře budou chodit hlavním pravým vchodem a skupiny, které budou ve třídách 2. stupně budou vstupovat levým hlavním vchodem.  U každého vchodu bude stát dozor a děti budou muset použít dezinfekci.Prostory šaten musí být zavřeny.

Děti se budou přezouvat a převlékat ve svých třídách. VSTUP RODIČŮ DO BUDOVY ŠKOLY NEBUDE MOŽNÝ.

- škola bude otevřena každý den  od 7.30 do 7.45 hod. Je nutné děti posílat do školy na tento čas,  aby se před školou "nehoufovaly". 

- děti budou muset mít roušky. Je potřeba mít 1 - 2 na výměnu

 

Co budeme potřebovat od Vás:

- v dotazníku, který Vám zašleme  12. května nám  sdělíte, zda své dítě ZÁVAZNĚ  přihlašujete do školy nebo zda dítě zůstane doma a bude se nadále učit dosavadním distančním způsobem

- dále nám sdělíte, zda své dítě ZÁVAZNĚ přihlašujete do školní družiny a v kolik hodin a který den  má být dítě puštěno domů. Rodiče musí čekat před školou.
-   rodiče, kteří se rozhodnou ponechat dítě doma, neztrácí nárok na OČR
-vybavit děti rouškami, svačinou a pitím

- poučit děti o chování na chodbách o přestávkách, na WC, v jídelně, pravidelné hygieně apod.

-pravidelně (každý den) kontrolovat jeho zdravotní stav. V případě nějaké zdravotní indispozice dítěte nebo zdravotního problému člena rodiny je nutné nechat dítě doma.

-žáci, kteří se do školy nepřihlásí, budou nadále dostávat úkoly stávajícím způsobem

 

Tato organizace   je platná k dnešnímu dni. Pokud nastane nějaká zásadní změna, tak Vás budu neprodleně informovat.

--

Mgr. Luděk Charouzek, ředitel školy



  ZPĚT NA PŘEHLED AKTUALIT