+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        
  24. 03. 2020

Dopis III ŘŠ rodičům

Vážení rodiče,
      v pondělí 23.3.  jsme se na společné poradě zabývali vhodnými a možnými způsoby, jak budeme nadále postupovat. 
     Na 1. stupni podala zpětnou vazbu téměř většina rodičů, na 2. stupni asi třetina. Nicméně z Vašich reakcí vyplývá, že drtivá většina souhlasí s dosavadními metodami výuky a způsobem zadávání úkolů. Další Vaše připomínky jsme shrnuli do následujících bodů:
 -  vyučující sjednotí formu komunikace – klíčové informační kanály budou Bakaláři a elektronická pošta   (stejné informace budou posílány oběma cestami)

 -  další formy komunikace si mohou vyučující domluvit se souhlasem všech účastníků dané třídy, nebo  je nabídnout pro zájemce jako nadstandardní možnost

-   úkoly budou zadávány na začátku týdne a žáci je budou odevzdávat do pondělí dalšího týdne, vyučující je  budou pro přehlednost číslovat (platí hlavně pro 2. stupeň)

-  metody a formy práce na 1. stupni budou probíhat podle dosavadní domluvy učitelů s rodiči (spokojenost  téměř všech rodičů)

-   posílané materiály budou ve formátech spustitelných ze zdarma přístupných programů a aplikací

-   učitelé vytvoří takové podmínky, aby komunikace s rodiči i dětmi byla dostupná pro všechny,  přehledná, efektivní a přiměřená.

     Je nám jasné, že se asi nezavděčíme všem. My ale máme povinnost vytvořit takové podmínky, které budou dostupné všem rodičům a dětem, a o to se velmi snažíme.

     Dětem, které mají kvalitní informační techniku a umí ji ovládat, budeme poskytovat další možnosti.  Jen pro info: sociální sítě mohou ze zákona  používat děti starší 13-ti let.

 

     Co se týče klasifikace, tak hlavním kritériem zatím bude odevzdání/neodevzdání úkolů. Známkování odevzdaných úkolů by mohlo být neobjektivní.

 

          Vážení rodiče, nadále platí, že všichni naši pedagogové budou s Vámi v kontaktu, budou připraveni Vám kdykoliv pomoci.

 

          Na brzké sezkání s Vašimi dětmi ve škole se těší

 

          Mgr. Luděk Charouzek a celý pedagogický sbor ZŠ Na Pražské.

   ZPĚT NA PŘEHLED AKTUALIT