+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        
  19. 03. 2020

Dopis II ŘŠ rodičům

Vážení rodiče,
 
     v úvodním dopise z tohoto pondělí jsem Vám slíbil, že po prvním týdnu této výjimečné situace provedeme revizi naší vzájemné spolupráce s domácí výukou  žáků.  Žádám Vás tedy o zpětnou vazbu, jak jste spokojeni s dosavadním průběhem domácí výuky, s metodami, které jsme k výuce zvolili, a k množství učiva, které děti dostávají.
     Velice dobře si uvědomujeme, že je pro Vás - rodiče - situace velmi složitá a že se Vám nedostává čas na kontrolu dětí a mnohdy je i velice složité vysvětlit dítěti nové učivo. Proto pro nás budou Vaše názory, podněty a připomínky velice cenné. Na základě této zpětné vazby od příštího týdne buď zachováme dosavadní systém nebo přistoupíme k dílčím úpravám, tak abychom našli všichni shodu.
     Celý týden s kolegy pracujeme na způsobu klasifikace žáků, ale zatím jsme ještě nedošli ke konkrétnímu závěru. Až budeme mít materiál k dočasné kvalifikaci vyhotoven, neprodleně Vás budeme informovat.
 
    

S přáním brzkého vyřešení vzniklé situce

 

                                 Mgr. Luděk Charouzek, ředitel školy

   ZPĚT NA PŘEHLED AKTUALIT